fbpx
vshosting~

Nejnovější vývoj v akvizici VMware společností Broadcom

Dokončení akvizice VMware společností Broadcom v hodnotě 69 miliard dolarů přineslo významné změny a nejistoty pro stávající klienty VMware. Přechod na model založený na předplatném a další strategické změny jsou klíčovými událostmi, které by mohly ovlivnit současné zákazníky.

Klíčové problémy a potenciální zvýšení nákladů:

 1. Přechod na model předplatného:
 2. Zjednodušení produktového portfolia VMware:
  • Broadcom plánuje zjednodušit nabídku produktů VMware, což zahrnuje významné změny ve stávajících službách a strukturách podpory. Zatímco tento krok má za cíl zjednodušit portfolio, může také vést k ukončení některých produktů a služeb, na které zákazníci aktuálně spoléhají, což je přinutí přijmout nová řešení, která mohou být dražší nebo méně vhodná pro jejich potřeby.
 3. Zvýšené náklady a snížená flexibilita:
  • Jak Broadcom integruje operace VMware, zákazníci mohou čelit vyšším nákladům na podporu a licencování kvůli zaměření společnosti na maximalizaci návratnosti investic. Navíc přechod na model předplatného snižuje flexibilitu, kterou zákazníci dříve měli s věčnými licencemi, což může vést k vyšším celkovým nákladům na vlastnictví v dlouhodobém horizontu.

Proxmox: vhodná alternativa

Vzhledem k těmto potenciálním problémům a nadcházejícímu zvýšení nákladů by firmy měly zvážit zkoumání alternativ k VMware. Proxmox vyniká jako robustní a nákladově efektivní řešení z několika důvodů:

 • Open source a nákladová efektivita: Proxmox je postaven na technologiích s otevřeným zdrojovým kódem, což eliminuje vysoké licenční poplatky a nabízí firmám plnou kontrolu nad jejich infrastrukturou.
 • Komplexní funkce: Proxmox nabízí rozsáhlé funkce, jako je live migrace, vysoká dostupnost a vestavěné zálohování a obnovu, poskytující podnikové schopnosti bez dodatečných nákladů.
 • Podpora komunity a flexibilita: Proxmox těží z aktivní komunity, která neustále vylepšuje platformu, zajišťuje robustní podporu a flexibilitu pro různé potřeby podniků.

To assist businesses in transitioning smoothly from VMware to Proxmox, we have developed an exclusive guide. Sign up now to download the guide and ensure a seamless migration to a more flexible and cost-efficient virtualization solution.

Abychom firmám pomohli s hladkým přechodem z VMware na Proxmox, vytvořili jsme exkluzivní whitepaper. Zaregistrujte se nyní a stáhněte si průvodce. Zajistěte si plynulou migraci na flexibilnější a nákladově efektivnější virtualizační řešení!

[Stáhnout checklist]

Srovnávací tabulka

Shrnutí:

 • Nákladová efektivita: Proxmox je obecně nákladově efektivnější, eliminuje vysoké licenční poplatky.
 • Flexibilita: Proxmox nabízí větší flexibilitu díky modelu open-source, vyhýbá se závislosti na dodavateli.
 • Snadné použití: Proxmox poskytuje uživatelsky přívětivější rozhraní, vhodné pro řadu podniků od SMB po větší podniky.
 • Možnosti podpory: Zatímco VMware nabízí rozsáhlou podporu prostřednictvím placených smluv, Proxmox těží ze živé komunity a volitelné placené podpory.

By considering these factors and exploring Proxmox as an alternative, businesses can avoid the potential pitfalls associated with the recent VMware-Broadcom acquisition and ensure a more stable and cost-effective virtualization strategy.

If you have any questions or need help with the migration, our team of experts is ready to assist you.

Zvážením těchto faktorů a prozkoumáním Proxmoxu jako alternativy mohou firmy předejít potenciálním úskalím spojeným s nedávnou akvizicí VMware společností Broadcom a zajistit si stabilnější a nákladově efektivnější strategii virtualizace.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete pomoc s migrací, náš tým expertů je vám připraven pomoci.

Naplánujte si bezplatnou konzultaci s našimi experty

Neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme odborné konzultace a podporu, které vám umožní efektivně využívat cloud a snadno přejít na jiné platformy. Tento přístup vám poskytne nejen lepší kontrolu nad technologiemi, ale také větší kontrolu nad náklady a nezávislost na konkrétních poskytovatelích.


Ondřej Flídr

„Migrujte do cloudu, zahoďte vlastní hardware, ušetříte.”

Tuto radu slýcháme zleva i zprava posledních sedm let. Bohužel, často se až příliš pozdě ukáže, že migrace do cloudu nebo dokonce cloud native přístup nejenže nedoručí kýženou úsporu, ale naopak přinese nepředvídatelné náklady a vendor lock-in. Ceníky cloudu jsou totiž velmi složité a co na první pohled vypadá jako jasně výhodné mnohdy nemile překvapí. 

Následný pokus o opuštění cloudu pak může vyústit v zásadní dilema – přepsat polovinu aplikace a dvě třetiny firemních procesů, nebo platit stále více a více za cloudové služby?

Co když problémům s migrací z cloudu můžeme předejít?

Nabízí se hraběcí rada: “Tak do cloudu prostě nechoďte.” Ale to je příliš zjednodušený pohled. Například na začátku projektu je spuštění v cloudu velmi rozumná a racionální volba, kterou plošně odmítat by bylo nešťastné. A jsou i další specifické situace a projekty, pro které je cloud native přístup nejlepší volbou. Proto doporučujeme místo kategorických soudů pro či proti, mít při vstupu do cloudu na vědomí, že možná budete chtít jednoho dne odejít. 

S tímto mindsetem se nenecháte zavřít do světa cloudových služeb a když se budete držet ověřených standardních protokolů a postupů, zachováte si flexibilitu. I pokud už v cloudu jste, vyplatí se podívat na váš setup a zamyslet se nad tím, jak se vymanit z případného lock-inu. V dnešním článku se podíváme na několik klíčových služeb, které naši klienti nejčastěji řeší při odchodu z AWS, a jak si jejich převod co nejvíce usnadnit. Rozhodně nejde o vyčerpávající výpis všeho, s čím se můžete potkat. Ze zkušenosti ale mohu říct, že těchto pár služeb dokáže ušetřit velmi mnoho problémů při přechodu.

Domluvte si bezplatnou konzultaci s našimi experty

Elastic Kubernetes Service (EKS)

Kubernetes (K8s) se stal v posledních letech de facto standardem pro provoz kontejnerizovaných aplikací. Jeho jednoduchost, automatické škálování a vysoká dostupnost, velmi snadné rozšíření clusteru o další nody – to všechno jsou výhody, které nám K8s přináší oproti tradiční infrastruktuře. Kubernetes byl vytvořen v roce 2014 pro interní potřeby Googlu, ale velmi rychle opustil jeho datacentra a začal dobývat svět. EKS lze v AWS provozovat buď na vyhrazených EC2 instancích nebo pomocí nástroje Fargate v režimu serverless.  

Jak na migraci EKS z veřejného cloudu?

Obrovskou výhodou EKS je jeho univerzálnost. Díky 100% kompatibilitě s klasickým Kubernetes je odchod na vlastní infrastrukturu víceméně bezproblémový. Stačí vzít existující deploymenty a poslat je na jiný cluster. 

Na co je přesto potřeba dát si trochu pozor, je nastavení ingressu. AWS v EKS používá ingress v podobě svých balancerů, pro vlastní K8s je tedy potřeba ingressy upravit. Ve většině případů se jedná o jednoduché přepsání ingress class z AWS na NGINX.

EC2

Virtuální servery EC2, spolu s S3 a RDS, patří mezi nejstarší a stále velmi oblíbené služby, které AWS nabízí. Tyto servery, běžící na Linuxu nebo Windows a dostupné i na platformě ARM, jsou svou podstatou velmi podobné tradičním serverům, což zjednodušuje jejich migraci z cloudu. Přestože konfigurace operačních systémů a aplikací může být na EC2 srovnatelná s jinými virtualizačními platformami nebo dokonce fyzickými servery, nelze předpokládat, že konfigurace určená pro EC2 bude fungovat bez úprav jinde.

Jak na migraci EC2 z veřejného cloudu?

Migrace EC2 je relativně přímočará díky jejich podobnosti s tradičními servery. Je však důležité upravit cloud-specifické konfigurace, jako jsou load balancery a síťová nastavení, aby odpovídaly novému hostitelskému prostředí. Speciální pozornost by měla být věnována také operačním systémům, zejména pokud používáte Amazon Linux, který může vyžadovat úpravy pro kompatibilitu s běžnějšími distribucemi jako je RHEL, Debian nebo Ubuntu.

S3

Objektový storage S3, jeden z prvních produktů AWS, má dnes již několik open-source alternativ, jako jsou MinIO a CEPH, které jsou plně kompatibilní s AWS S3 a často nabízejí další funkce. 

Jak na migraci S3 z veřejného cloudu?

Právě tyto open-source varianty lze pro migraci S3 využít. Důležité je přizpůsobit S3 endpointy v aplikacích, aby odkazovaly na novou lokaci. Toto je obvykle jednoduché, pokud vaše aplikace již používá abstraktní vrstvu pro práci se S3.

V infrastrukturách, které pro klienty stavíme ve vshosting, se nejčastěji můžete setkat s implementacemi MinIO nebo S3 na platformě CEPH, protože poskytují vynikající kompatibilitu a rozšiřitelnost.

RDS

Služba relačních databází RDS podporuje nejrozšířenější databázové systémy jako MySQL/MariaDB, PostgreSQL, MSSQL a Oracle. 

Jak na migraci RDS z veřejného cloudu?

Při migraci z RDS nebo z její speciální verze Aurora můžete čelit výzvám při přesunu dat, protože AWS neumožňuje připojení externí databáze v režimu slave pro bezvýpadkové kopírování dat. Jediným řešením je provést export dat z RDS a jejich import do vlastního databázového řešení, což vyžaduje odstávku aplikace a v případě většího množství dat může být časově náročné.

Elastic Container Service (ECS)

Pokud chcete začít používat kontejnerizaci aplikací ale nechcete rovnou skočit do plnohodnotného K8s, patrně sáhnete po ECS. Jednoduché běhové prostředí pro Docker kontejnery využívající stejně jako EKS výkon vyhrazených EC2 serverů nebo serverless pomocí Fargate. Tam ale veškerá podobnost a interoperabilita končí. ECS je proprietární řešení Amazonu a neexistuje pro něj 100% alternativa. 

Jak na migraci ECS z veřejného cloudu?

Protože ECS je výhradní služba Amazonu, migrace vyžaduje větší úpravy. Na klasickém Docker serveru můžete využít existující kontejnery pro ECS, celý způsob deploymentu je ale potřeba od základu přepsat, konfigurace ECS je nepřenositelná. Ze zkušenosti můžeme doporučit, pokud uvažujete o dockerizaci, vynechat krok s ECS a přejít rovnou na EKS. Trochu složitější začátek se vám velmi rychle vrátí nejen v podobě mnohem větší přehlednosti, ale i právě v možnosti snadné migrace z cloudu na vlastní K8s.

Lambda

Lambda je serverless prostředí pro běh kódu. Je to vlastně jeden z prvních a prakticky nejpoužívanější řešení pro spuštění aplikace využívající dávkové zpracování. Na platformě AWS lze v Lambdě pustit různorodé aplikace napsané v PHP, NodeJS nebo třeba v Pythonu. 

Jak na migraci Lambda z veřejného cloudu?

Při přechodu na vlastní řešení je potřeba zvážit, zda vyžadujete udržení konceptu serverless a event driven funkcí nebo zvládnete přejít na plnohodnotnou kontejnerizaci. Pokud je serverless přístup nutný, můžete využít několik projektů, které implementují chování Lambdy do klasického K8s clusteru, např. Knative. Nevýhodou tohoto přechodu je potřeba provozovat celý K8s cluster, na kterém se funkce spouští. Pomocí Knative můžete pouštět funkce napsané v nejrůznějších jazycích jako je PHP, NodeJS, Python nebo Go a není tedy potřeba přepisovat aplikaci jako takovou.

Pár poznámek na konec: Cesta ke kontrole nad vaší cloudovou strategií

Jak vidíte, migrace z cloudu může být přímočará, pokud jsou předem zváženy alternativy k nejpoužívanějším službám. Přesto AWS nabízí i další služby, které nemusí být tak snadno migrovatelné. Důležité je pečlivě zvážit všechny aspekty před nasazením nových technologií v cloudu. Rozhodně existují aplikace, které se vyplatí v cloudu provozovat dlouhodobě (např. AI nebo storage v řádech exabytů), většina projektů si ale vystačí s řešeními, které nezavřou dveře odchodu na levnější a přehlednější alternativu.

Uvažujete o migraci nebo potřebujete pomoc s optimalizací vašeho cloudového prostředí?

Neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme odborné konzultace a podporu, které vám umožní využívat cloud efektivně a s možností snadného přechodu na jiné platformy. Tímto přístupem získáte nejen lepší přehled o svých technologiích, ale i větší kontrolu nad náklady a nezávislost na konkrétním dodavateli.


vshosting~

Již téměř dvě desetiletí podniky spoléhají na cloud. Veřejný cloud, považovaný za motor transformace, otevírá firmám dveře k novým možnostem díky globální infrastruktuře a škálovatelnosti. V době, kdy se technologie vyvíjí nevídanou rychlostí a spotřebitelské návyky se mění, je klíčové neustále přehodnocovat strategii využití cloudu. To zajistí, že vaše podnikání obstojí i v proměnlivých tržních podmínkách.

Stejně jako vyhodnocujete vaše byznysové cíle, abyste posoudili pokrok, je stejně důležité pravidelně vyhodnocovat vaši cloudovou strategii. Při této analýze byste neměli zapomenout na následující klíčové aspekty:

Konfigurace pro lepší výkon

Cloudová infrastruktura vyžaduje neustálé ladění, aby se zajistilo, že aplikace na ní poběží hladce a vyhnete se výpadkům. Důležité je určit, kde a jak se budou pracovní zátěže zpracovávat. Některé náročnější aplikace totiž mohou mít ve veřejném cloudu potíže s fungováním, zatímco jiné se zase potřebují pro svůj chod spolehnout na vysokovýkonnostní sítě. Oproti tomu aplikace, které vyžadují nízkou latenci nebo se nehodí pro distribuované výpočetní systémy, je často nejvhodnější umístit na fyzické řešení.

Toto jsou obecná doporučení pro rozložení vašich pracovních zatížení, abyste dosáhli lepšího výkonu. Podrobnější analýza vám může pomoci odhalit další problémy omezující výkon, jako jsou přetížené zdroje nebo špatně nastavené konfigurace.

Jak nové technologie ovlivní cloudovou zátěž

Technologie, stejně jako potřeby podniků, se neustále vyvíjejí a poskytovatelé cloudu se snaží s nimi držet krok. Serverless computing, edge computing, umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML), jakožto nové technologie, s sebou přinášejí příležitosti pro efektivitu podnikání a zlepšení výkonu. Na druhou stranu jejich integrace přináší specifické požadavky, které mohou mít různě velké dopady na pracovní zátěže v cloudu.

Řízení spirálovitě rostoucích nákladů

Cloud computing zůstává klíčovou součástí strategie modernizace IT. Cena cloudových služeb již neklesá tak rychle jako v minulých letech, kdy poskytovatelé hyperscale computingu pracovali s nižšími maržemi než poskytovalé on-premise služeb. Hlavní poskytovatelé cloudových řešení včetně IBM Cloud, Salesforce a ServiceNow oznámili zvýšení cen, což odráží tento trend. Vznik nových technologií (zmíněných výše) přidalo cenotvorbě cloudu na komplexitě, přičemž náklady na provoz těchto nových technologií jsou často přenášeny na koncové uživatele a zákazníky.

S ohledem na snahu zabránit nekontrolovatelnému nárůstu výdajů za cloud, je optimalizace nákladů důležitou součástí managementu cloudu. Pravidelné přezkumy nákladů na cloud mohou pomoci identifikovat příležitosti pro úspory.

Ochrana dat a dodržování předpisů

Kvůli přísným požadavkům na ochranu dat a dodržování předpisů se může firma rozhodnout udržovat určité pracovní zátěže on-premise. Koncoví uživatelé totiž obvykle nemají přehled o hardwaru a infrastruktuře, na kterých jsou jejich pracovní zátěže a data v cloudu hostovány. To představuje výzvu pro firmy, které jsou povinny splňovat požadavky na bezpečnost dat a další regulaorní kritéria, jako je jasné auditování nebo důkaz o rezidenci dat.

Svůj smysl to má především v odvětvích jako jsou zdravotnictví nebo finance, kde je zacházení s citlivými daty zákazníků přísně regulováno. Proto je dodržování předpisů, jako jsou GDPR, PCI DSS a SOC 2, nezbytné pro ochranu citlivých dat a vyžaduje časté přezkumy, aby se zajistilo, že nasazení v cloudu zůstává v průběhu času v souladu s předpisy.

Takže byste se měli vrátit zpět na fyzické řešení?

Při zhodnocení možností se mohou firmy ocitnout v situaci, kdy zvažují možnost přesunutí určitých pracovních zátěží nebo zdrojů zpět na fyzickou infrastrukturu.

Nicméně rozhodnutí přesunout vše na on-premise řešení stále vyžaduje pečlivé zvážení vzhledem k rozsahu repatriace, nebo-li migrace z cloudu, a jeho důsledků napříč firmou. Společnosti mají také oprávněné obavy, že poskytovatelé cloudových služeb nedokážou zajistit požadovanou úroveň nepřetržitého provozu a odolnosti vůči výpadkům. V případě, že by k nim došlo, mělo by to značně negativní dopad na firemní byznys.

Kompromis? Multi-cloudová, nebo hybridní strategie

Každá strategie provozu má své plusy a minusy. Nicméně rozložit pracovní zátěže mezi několik cloudových služeb a prostředí může přinést nejlepší výsledky. Mnoho firem už roky upřednostňuje strategii kombinující více cloudů, přičemž dávají přednost různým platformám pro flexibilní řízení pracovních zátěží a efektivní správu dat v závislosti na tom, co je pro ně nejvýhodnější.

Na konci dne nejde o upřednostňování jednoho prostředí před druhým, ale spíše o racionalizaci vašeho využití a neustálé zdokonalování vaší spotřeby. Jde o zodpovědné nasazování každé pracovní zátěže s ohledem na návratnost investice (ROI). A o potřebu zajistit, že zdroje jsou využívány co nejefektivněji.

Pokud byste chtěli mluvit s odborníkem o přezkumu vaší cloudové strategie, neváhejte se obrátit na jednoho z našich konzultantů na konzultace@vshosting.cz.


vshosting~

Jak datová suverenita a ochrana osobních údajů ovlivňují výběr cloudu

Podle aktuálních údajů Digitalní asociace Bitkom využívá 55 % organizací veřejné cloudové služby a 29 % jejich využití plánuje. Celkem 36 % organizací upřednostňuje strategii „Cloud First“ a 11 % se dokonce orientuje výhradně na cloud. Dle Bitkomu se společnosti snaží přesunutím svých pracovních zátěží do cloudu především snížit náklady, omezit svou uhlíkovou stopu a zvýšit IT bezpečnost. Významnou roli hraje i transformace k moderním modelům poskytování služeb, jako jsou Platform-as-a-Service (PaaS) a Software-as-a-Service (SaaS).

Uložením dat ve veřejném cloudu se však společnosti obávají, že minimálně částečně ztratí kontrolu nad tím, kde jejich data jsou a kdo k nim má přístup. To může být problematické nejen v případě osobních údajů. I výsledky výzkumu, patenty, firemní strategie, nezveřejněné finanční výkazy a další obchodní tajemství nesmí padnout do cizích rukou.

Neméně důležité je při využívání cloudu dbát na ochranu osobních údajů. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které platí v Evropské unii od roku 2018, chrání osobní údaje před zneužitím. Přenos osobních údajů do třetích zemí je povolen pouze v případě, že tyto země zaručují odpovídající úroveň ochrany dat, což třeba v USA až do nedávné doby nebylo splněno, jak rozhodl Evropský soudní dvůr ve věcech „Schrems I a II“. Navíc mohou být američtí poskytovatelé cloudových služeb nuceni vydávat údaje zákazníků na základě zákona CLOUD Act, i když se data nacházejí mimo USA. Orgány, jako je Konference o ochraně údajů (DSK), proto opakovaně zdůrazňovaly, že ukládání osobních údajů v amerických cloudech bez dalších právních dohod není možné.

Mnoho společností proto raději ukládá a zpracovává citlivé a osobní údaje v privátním cloudu, který si provozují samy, nebo který jim poskytovatel nabízí k výhradnímu užívání. V posledních letech také získává na významu koncept suverénního cloudu, který by měl spojit výhody soukromých a veřejných cloudových prostředí. Jde o dedikovanou cloudovou infrastrukturu omezenou na jednu zemi nebo na Evropskou unii, která klade zvlášť vysoké požadavky na datovou suverenitu a ochranu údajů. Všechna data jsou šifrována při ukládání i přenosu a klíče jsou spravovány externě, což poskytovateli cloudu brání v přímém přístupu k obchodním tajemstvím nebo osobním údajům. Navíc musí být aplikace a služby snadno přenositelné, aby se předešlo situaci, kdy je zákazník uzamčen u jednoho poskytovatele.

Výběr správné platformy

Na konečném výběru platformy se podílí typy pracovních zátěží, které určují, jaká platforma je z ekonomického, technického a právního hlediska nejvhodnější. Zatímco vývojová prostředí nebo internetové obchody vyžadují vysokou flexibilitu a rychlou škálovatelnost, potřeby jiných aplikací, jako jsou ERP systémy nebo finanční účetnictví, jsou spíše statické a dobře plánovatelné. Jiné, například řízení strojů a vozidel, vyžadují rychlou reakci IT systémů a velmi krátké latence.

Prostředí privátních a suverénních cloudů jsou správnou volbou, když je potřeba udržet plnou kontrolu nad daty a aplikacemi a dodržet nejvyšší bezpečnostní standardy. Veřejný cloud je nejlepší volbou pro projekty vyžadující vysokou škálovatelnost, dostupnost a flexibilitu. Nabízí také řadu inovativních služeb, od kontejnerových řešení jako Kubernetes, přes umělou inteligenci a mobilní aplikace až po Internet věcí (IoT).

Každá úspěšná cloudová strategie potřebuje spolehlivé partnery

Pro většinu firem není rozumné dělat kategorické rozhodnutí pro nebo proti určité formě cloudu. Namísto toho je často lepší upřednostnit hybridní cloudový model, který kombinuje zdroje z různých cloudových nabídek podle aktuální potřeby. Avšak zabezpečit, aby takové složité hybridní cloudové prostředí bylo bezpečné, v souladu s regulacemi a ochranou dat, představuje velkou výzvu. Obzvláště střední podniky a menší provozovny by mohly mít obtíže zaměstnat potřebné odborníky na cloud – pokud vůbec nějaké najdou vzhledem k nedostatku odborných pracovníků v IT sektoru. Ve stále se vyvíjejícím světě IT už firmy a jejich spolupracovníci nedokážou pokrýt všechny potřeby sami. Proto se stávají stále důležitějšími partnerství s kompetentními partnery, kteří přinášejí externí expertízu.

Partneři jako vshosting mohou poskytovat služby z různých cloudových variant, starat se o ně 24/7 a podporovat zákazníky prostřednictvím poradenských a migračních služeb, aby jim pomohli vypracovat, implementovat a optimalizovat na míru šitou cloudovou strategii.

Pro individuální poradenství a podporu při výběru optimální cloudové strategie pro vaši společnost kontaktujte naše odborníky. Naši experti jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás ještě dnes, abyste se dozvěděli, jak můžete optimalizovat vaše cloudové prostředí.


vshosting~

Umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML)

Umělá inteligence, tedy konstrukce a vývoj počítačových systémů schopných vykonávání úkolů, které obvykle vyžadují lidskou inteligenci, představuje revoluční pokrok v technologickém světě. Tyto systémy, využívající dat a algoritmů, se učí a adaptují na splnění požadovaných úkolů. Strojové učení, jakožto specifická sekce umělé inteligence, umožňuje systémům sebevzdělávání a samovolného zlepšování skrze získané zkušenosti.

V běžném životě, stejně jako v různých průmyslových odvětvích, je patrné široké spektrum aplikací umělé inteligence. V oblasti informačních technologií jsme svědkem jejího neustálého vývoje. Očekává se, že podniky budou využívat umělou inteligenci pro širokou paletu aplikací – od prediktivní analýzy v prodeji, přes optimalizaci dodavatelských řetězců, až po zlepšení kybernetické bezpečnosti. Chatboti a AI řízené personalizované interakce se zákazníky se stanou běžnou praxí, což povede k výraznému zlepšení zapojení zákazníků a efektivity služeb.

Sítě 5G

Pátá generace bezdrátové technologie, známá jako 5G, zásadně transformuje komunikaci mezi mobilními telefony a dalšími zařízeními. Tato technologie nabízí značně vyšší rychlost přenosu dat a redukci latence ve srovnání s předchozími generacemi, což otevírá nové možnosti pro mobilní aplikace a internet věcí (IoT).

Klíčové vlastnosti 5G zahrnují:

 • Vysoká rychlost přenosu dat
 • Nižší latence
 • Rozšířenou kapacitu
 • Vyšší spolehlivost
 • Energetickou účinnost

5G technologie nachází uplatnění v řadě aplikací, včetně rychlejšího prohlížení internetu, streamování HD videa, pokročilého hraní her v reálném čase, nebo v rozvi chytrých měst. V podnikovém prostředí umožnilo 5G efektivnější práci na dálku, okamžitý přenos dat a rozšíření možností IoT. Transformovalo logistiku díky sledování v reálném čase a v maloobchodě umožnilo zákazníkům ponořit se do zážitků s využitím AR a VR technologií.

Edge computing, síťová architektura přibližující výpočetní procesy ke koncovým uživatelům, zařízením a zdrojům dat, zajišťuje rychlejší reakci a snižuje zatížení centrálních serverů. Hlavním cílem je minimalizovat latenci, zvýšit rychlost, posílit bezpečnost a usnadnit škálovatelnost infrastruktury.

Tato technologie je nezbytná zejména pro zařízení IoT, kde senzory a jiná zařízení generují obrovské množství dat, která lze efektivně zpracovávat v jejich blízkosti. Edge computing nachází uplatnění v široké škále aplikací – od výroby, přes zdravotnictví, maloobchod, až po městskou infrastrukturu.

Tato technologie, umožňující rychlejší zpracování a rozhodování, je nezbytná pro podniky pracující s velkými objemy dat, jako je výroba a zdravotnictví. V maloobchodu podporuje pokročilou analýzu chování zákazníků a řízení zásob, což vede ke zvýšení operativní efektivity.

Kvantová výpočetní technika

Kvantové počítače, využívající principy kvantové mechaniky jako kvantovou superpozici a kvantové provázání, nabízejí možnost zpracovávat informace mnohem efektivněji než tradiční počítače. Kvantové počítače by mohly efektivně řešit výpočty, které jsou pro klasické digitální počítače prakticky nemožné. Přestože jsou stále v raných fázích vývoje, slibují zásadní změnu ve výpočetní technice, zejména v oblastech jako kryptografie a optimalizace.

Tato technologie začíná ovlivňovat sektory jako finančnictví a farmaceutický průmysl a nabízí nové přístupy k řešení komplexních problémů jako je analýza rizik a vývoj léčiv.

Udržitelnost/Zelené IT

IT průmysl se stále více zaměřuje na udržitelnost a ochranu životního prostředí. Jeho hlavním cílem je minimalizovat dopady IT činností na životní prostředí a zároveň optimalizovat efektivitu zdrojů.

Loni se firmy nejvíce zaměřily na tyto body, u kterých pokračují dál v jejich naplňování:

 • Energetická efektivita
 • Vývoj ekologického softwaru
 • Návrh a implementace energeticky účinných softwarových řešení
 • Snížení množství elektronického odpadu
 • Zelená datová centra
 • Podpora práce na dálku

Zelené IT a udržitelnost hrají klíčovou roli nejen v ochraně životního prostředí, ale přinášejí také dlouhodobé ekonomické a sociální výhody pro podniky a společnost. Snížení nákladů na energii, ekologický přístup firem a závazek ke udržitelnému rozvoji přispívají k lepší budoucnosti.

Ve vshostingu se snažíme držet krok s vývojem těchto technologií a zajistit, aby naši zákazníci mohli využívat nejnovější technologie. V současné době vidíme do budoucna krom jiných trendů potenciální posun směrem k repatriaci cloudu a spravovaným cloudovým řešením.

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na adrese konzultace@vshosting.cz.


vshosting~

Digitální dilema: Environmentální dopad IT

Více než 4 miliardy aktivních uživatelů internetu jsou součástí problému, ve kterém chytré hodinky, mobily a domácnosti, a také infrastruktura internetu a systémy, které s nimi souvisí, jsou zodpovědné přibližně za 3,7 % emisí skleníkových plynů. Očekává se, že tento údaj se do roku 2025 ještě zdvojnásobí.* Dopad člověka na životní prostředí je čím dál zřetelnější a vyžaduje okamžitá opatření směřující k udržitelnosti IT.

Ekologicky šetrné strategie IT: Jaké kroky můžeme podniknout?

1. Správa energie a snížení uhlíkové stopy

Datová centra a serverové farmy spotřebují obrovské množství energie, které vede k extrémně vysokým emisím uhlíku. Zlepšení jejich energetické efektivity je tedy zásadní pro strategii zeleného IT. Toho lze dosáhnout například zavedením pokročilých chladících technologií a využitím obnovitelných zdrojů energie.

2. Boj proti elektronickému odpadu

Rychlá výměna elektronických zařízení generuje velké množství odpadu. Oproti tomu zelené IT zdůrazňuje recyklaci, vývoj trvanlivějších produktů a přijetí zařízení s modulárním designem, která jsou snadněji opravitelná a modernizovatelná, čímž se snižuje e-odpad.

3. Optimalizace softwaru pro energetickou efektivitu

Vývoj energeticky účinného softwaru je další kritickou oblastí. Využití pokročilých algoritmů a streamlinovaných technik kódování může výrazně snížit energii potřebnou pro software.

4. Zavádění praktik zeleného IT do firemního prostředí

Stále více společností si uvědomuje význam zeleného IT a zavádí ekologicky šetrné provozní postupy. Zařízení šetřící energii a podpora práce z domova jsou jen některé z cest, jak snížit dopad na životní prostředí u běžných činností.

Vize, výzvy a cesta vpřed

Implementace zeleného IT není zcela jednoduchá. Zahrnuje vysoké počáteční náklady, technologické bariéry i obecně nízkou informovanost spotřebitelů. Nicméně rostoucí zájem o ekologicky šetrné praktiky v IT zdůrazňují nezbytnost jejich implementace pro udržitelnou budoucnost.

Synergie podnikání a životního prostředí

Přijetí přístupů zeleného IT, jako energeticky účinný hardware, recyklovatelné materiály a ekologicky šetrné provozní postupy, přináší dvě výhody. Nejen že pomáhají životnímu prostředí, ale také zvyšují efektivitu podnikání. Tyto postupy umožňují organizacím zajistit dodržování předpisů a snížit jejich provozní náklady. Firmy využívající zelené IT zvyšují svou reputaci, a díky tomu efektivně spojují ekologickou odpovědnost s podnikatelským úspěchem.

Dopad prostřednictvím designu

Dobrým příkladem je optimalizace designu webových stránek. Jednoduše, vytvoření uživatelsky přívětivých webových stránek, které usnadňují nalezení požadovaného obsahu, může významně snížit zbytečný datový provoz a s tím spojený environmentální dopad.

Role inovací

Udržitelná IT není jen o současnosti, ale také o budoucnosti. Technologické pokroky, jako jsou energeticky účinná datová centra a inteligentní sítě, budou hrát klíčovou roli ve formování udržitelnější budoucnosti, ve které musí IT manažeři, profesionálové a všichni uživatelé technologií hrát aktivní roli.

vshosting: Případová studie udržitelnosti

Ve vshostingu jsme příkladem udržitelných postupů IT. Od samého začátku jsme mysleli na udržitelnost a životní prostředí. Naše datové centrum bylo navrženo pro maximální efektivitu a nadále intenzivně investujeme do obnovitelných zdrojů energie, aby se snížila naše ekologická stopa.

Třeba používání moderního hardwaru spolu s optimalizací ventilace a chlazení vedlo k dalšímu snížení spotřeby energie.

Spolu s efektivním řízením odpadu, programů na snížení a recyklace odpadu, vynesly tyto naše iniciativy našemu vlastnímu datacentru certifikaci zelené energie (certifikace od roku 2022).

Závěrem o zeleném IT, zodpovědnosti a příležitostech

Zelené IT není jen trend, je to zodpovědnost a příležitost pro dnešní podniky. Přijetím ekologicky šetrného hardwaru, propagací recyklovatelných materiálů a implementací environmentálně uvědomělých praktik mohou společnosti snížit náklady a zvýšit svou firemní reputaci. Co je důležitější, přispívají k udržitelné budoucnosti, kde technologie a ekologie existují v harmonii.

Zdroj: https://www.bbc.com/future/article/20200305-why-your-internet-habits-are-not-as-clean-as-you-think


vshosting~

Role poskytovatelů spravovaných služeb

Poskytovatelé spravovaných služeb (MSP), zejména ti s vlastními datovými centry, jsou klíčoví pro usnadnění repatriace cloudu. Nejenže poskytují technické znalosti, ale také infrastrukturu nezbytnou pro úspěšný přesun. Spoluprací s MSP mohou společnosti využít kontrolované a bezpečné prostředí podobné privátnímu cloudu. Toto přizpůsobené nastavení nabízí lepší flexibilitu, škálovatelnost a bezpečnost.

Výhody a výzvy

Návrat k lokální infrastruktuře přináší výhody, jako je lepší kontrola nad náklady a přizpůsobený výkon pro specifické aplikace. Pomáhá také splňovat přísné regulační požadavky a dává společnostem větší kontrolu nad jejich IT zdroji. Přechod však není bez svých komplexností. Vyžaduje promyšlené plánování a testování a může být časově náročný a nákladný na zdroje, což může vést k provozním přerušením. Navíc je pro tuto změnu nezbytná dlouhodobá IT strategie.

Naplánování úspěchu

Před závazkem k repatriaci cloudu by společnosti měly důkladně analyzovat, zda tento krok podporuje jejich dlouhodobé cíle. Pečlivé plánování a rozsáhlé testování jsou klíčové pro minimalizaci přerušení. Lokální infrastruktura musí být připravena podporovat budoucí expanzi a dodržovat všechny bezpečnostní a regulační předpisy.

Repatriace cloudu může být pro společnosti, které chtějí optimalizovat svou IT infrastrukturu, prospěšnou strategií. S řádnou přípravou a implementací může zlepšit výkon, kontrolovat náklady a zvýšit bezpečnost. Pokud uvažujete o repatriaci cloudu pro vaši společnost, kontaktujte nás a indivuálně vám poradíme a vytvoříme IT prostředí, které je bezpečné, výkonné a cenově efektivní.


vshosting~

Cloudové vs on premise řešení: srovnání konfigurace i nákladů

V případě on premise řešení jsou náklady na pořízení a správu fyzického hardwaru, včetně výběru, nákupu, instalace, konfigurace, údržby a aktualizace hardwaru a softwaru, značné. Na druhou stranu máte celé řešení i fyzicky pod kontrolou, kompletně ho vlastníte a lokální dostupnost je pro vás zaručena. On premise se také vyplatí, pokud jste rozhodnuti, že si celou Windows infrastrukturu chcete zajišťovat svépomocí. 

Naopak u cloudového řešení se nemusíte starat o hardware, a tedy ani utrácet za pořízení a správu fyzických serverů, klimatizaci a elektřinu. Navíc cloud od kvalitního poskytovatele běží v HA režimu, který vám zajistí maximální dostupnost. Při použití cloudového řešení je vše zahrnuto v měsíčním poplatku, což vám umožní plánovat a předvídat vaše náklady na IT. K Windows cloudu také máte přístup kdykoliv a kdekoliv. 

Neviditelné „bonusy“, které jsou součástí Windows cloud řešení

Přechod na cloudové řešení nabízí také řadu bonusů, které nemusí být na první pohled zřejmé. V první řadě je snadno škálovatelný, což znamená, že se přizpůsobí vašim potřebám a umožní vám okamžitě přidávat, nebo odebírat zdroje dle aktuálních potřeb. Dále nabízí také velmi vysokou bezpečnost a každodenní zálohování do geograficky oddělené lokality, což chrání vaše data před ztrátou nebo odcizením, a to díky pokročilému antivirovému i fyzickému zabezpečení. 

Pokud zároveň zvolíte řešení s kompletní správou, jako je například Managed Windows cloud od vshosting~, můžete se také spolehnout, že jakékoli nenadálé situace okamžitě řeší zkušení administrátoři. Nemusíte tak čekat, až váš IT člověk bude mít zrovna čas.

Komu se Windows cloud řešení vyplatí (a komu ne)

Managed Windows cloud řešení se vám vyplatí, pokud vaše firma provozuje aplikace běžící na Windows serverech, chcete ušetřit náklady a zlepšit výkonnost svého IT prostředí. Cloudové řešení je obzvláště vhodné pokud potřebujete pružně škálovat své IT prostředí podle aktuálních potřeb, ať už kvůli sezónnosti nebo rychle se rozvíjejícímu byznysu. S Windows cloudem se vám nestane, že byste v sezoně bojovali se stabilitou svojí aplikace či webu a mimo sezonu naopak nebudete muset zbytečně platit za zdroje, které nevyužijete.

V neposlední řadě se Windows cloud se správou vyplatí firmám, které nemají vlastní IT oddělení, nebo chtějí minimalizovat jeho velikost. Kvalitní experti se totiž velice prodraží, proto se mnoha firmám vyplatí hosting a jeho správu přenechat specializovaným poskytovatelům.

Jak děláme Windows cloud ve vshosting~

Managed Windows cloud od vshosting~ je navržen tak, aby byl co nejvíce flexibilní a přizpůsobil se unikátním potřebám našich klientů. Virtualizované řešení pro vás naši Windows administrátoři připraví a odladí přesně pro vaši aplikaci. Větší klienti obvykle volí privátní řešení, pro ty menší nabízíme sdílené řešení. Ve všech případech ovšem garantujeme rychlou škálovatelnost a provoz v high availability režimu. Konkrétně každých pár minut provádíme snapshoty mezi jednotlivými cloudovými nody, aby případný výpadek měl co nejmenší vliv, ideálně tak, abyste ho vůbec neměli šanci postřehnout. V ceně je také podpora našich adminů 24/7, nonstop monitoring a neomezený přenos dat. Postaráme se i o licence a zálohování.

Specifika licencování v cloudu

Licencování je klíčovým faktorem pro používání softwarových produktů, včetně operačního systému Windows. V cloudovém prostředí se licencování často liší od on-premise řešení, kde si musíte sami zajistit správné licence. Ve vshosting~ vyřešíme licencování za vás, abyste se nemuseli starat o dodržování licenčních podmínek. Díky naší pozici na trhu vám navíc licence dokážeme zajistit za bezkonkurenční cenu.

Pokud se chcete dozvědět více o možných řešení, kontaktujte naše experty na konzultace@vshosting.cz.


vshosting~

Každá vymoženost má ale svojí cenu a u té v cloudu skutečně platí, že “sky is the limit”. Spousta firem si začíná uvědomovat, že výhody cloudu jsou sice obrovské, ale nepotřebují je pro celý svůj projekt.

Co to vlastně je ten hybridní cloud?

Firmy dokáží identifikovat a rozdělit využití serverů na trvalou míru zátěže (tzv. base load) a špičkové požadavky. Pak už je jen krůček si spočítat, jestli se nevyplatí base load přesunout z cloudu zpátky na on-premise hardware, ušetřit nemalé množství peněz a cloud využívat pouze na pokrytí výkonových špiček. Tehdy začínáme mluvit o hybridním řešení. Infrastruktura rozkročená mezi světem veřejného cloudu a vlastním, nebo pronajatým hardware.

Proč uvažovat o hybridním cloudu ve spojitosti s AWS?

Prakticky se v praxi setkáváme se dvěma důvody: lokalita a cena. Lokalita většinou není až tak kritická, protože Amazon dnes nabízí v rámci Evropy osm výpočetních lokalit (regionů) a přes 25 Edge locations pro CDN. Jedna z Edge locations je i v Praze, takže není problém z AWS odbavovat i projekt zaměřený výlučně na české zákazníky.

V případě zaměření na náklady provozu už začíná být situace poměrně zajímavá. AWS a veřejné cloudy obecně nabízejí mimo klasických virtuálních serverů spoustu služeb ve formě serverless/software-as-a-service. Ať už se jedná o databáze, storage, e-mailing nebo složitější nástroje, cloudy dokáží pokrýt prakticky libovolné požadavky a nechají si za to velmi výrazně zaplatit. Spoustu těchto služeb ale můžeme najít v rámci řešení on-premise levněji a s lepší kvalitou. V případě AWS se jedná typicky o velké databáze, různé frontové služby (SQS) a servery pro zajištění base loadu. 

AWS jako jedna z vrstev hybridní architektury

Celkově se dá říct, že služby AWS lze rozdělit do dvou kategorií –⁠ skutečné SaaS a služby běžící na virtuálech spravovaných Amazonem. Do první kategorie patří SQS, SES nebo storage. Do té druhé patří databáze. Spousta klientů, kteří se k nám dostanou se svým řešením na AWS, spoléhá čistě na fakt, že služby AWS prostě nepadají. A snaží se snižovat cenu obcházením odolnosti proti chybám. To z krátkodobého pohledu dává smysl, ale z dlouhodobého to vede k velkým ztrátám a problémům právě v případě, kdy některá AWS služba přestane fungovat. Důvodů může být mnoho, ale nejčastější příčinou je technické selhání hardwaru Amazonu. Zároveň jsou to ale služby, které mohou nejvíc získat právě z hybridní architektury.

Vezměme si typický příklad českého e-shopu. E-shop má několik serverů pro běh samotné aplikace, databázi, e-mailovací službu (SES), storage a CDN pro distribuci obsahu. Většinu času je na serverech celkem konstantní zátěž a jen občas je v případě marketingových akcí potřeba pokrýt výkonové špičky. Zároveň je ale potřeba všechny komponenty mít odolné proti výpadku, což zvláště u databází dramaticky zvyšuje cenu. Situace pak může vypadat jako na obrázku níže.

Principielně na tomhle setupu není nic špatně –⁠ až na jednonodovou RDS, která v případě výpadku způsobí pád celé aplikace. Díky CloudFront CDN se data dostanou k zákazníkům rychle, dynamicky vytáčené instance pokryjí špičkový load, SES se stará o e-mailing. V případě nějakého většího e-shopu s přibližně 300 GB dat v databázi a půl milionem rozeslaných e-mailů měsíčně se bavíme o ceně kolem $3000 za měsíc jenom za infrastrukturu. Nevěříte? Stačí se podívat do kalkulačky.

Pokud bychom chtěli zajistit vysokou dostupnost RDS, cena bude ještě vyšší. K tomu je potřeba připočítat čas lidí, kteří se o systém starají (i kdyby jenom vývojem předpisů IaC a kontrolou logů) a snadno se dostaneme s náklady vysoko přes 250 000 Kč měsíčně (cca 1 lehce ojetá Fabie).

Pojďme se teď podívat, jaké úspory dosáhneme při přesunu některých služeb z AWS na vyhrazený hardware. Základem bude 3 nodový privátní cloud na platformě Proxmox. Na tento cluster pak přesuneme prakticky vše, co je pro běh e-shopu nezbytné – databázi v master-master setupu kvůli odolnosti vůči chybám, S3 storage a virtuální servery. Díky umístění v datacentru vshosting~ můžeme zrušit CDN. V AWS tedy zůstane pouze e-mailovací služba SES, DNS Route53 a případné EC2 servery pro zvládání špičkového provozu, pokud budou potřeba. 

Za takovéto hybridní řešení zaplatíte kolem 120 000 Kč měsíčně (včetně AWS hardwaru a správy AWS), tím díky aplikaci hybridního cloudu snížíte náklady o více než 50 % oproti nákladům čistě jen v AWS. Za tuto cenu dostanete nejen lepší řešení po technické stránce, ale i 24/7 dohled, správu našich zkušených administrátorů a zálohování do geograficky oddělené lokality.

Zajímá vás hybridní řešení a chcete vědět, jak by se dalo ušetřit právě u vás? Napište nám na konzultace@vshosting.cz.


vshosting~

Spojujeme to nejlepší z AWS se špičkovou kvalitou vshosting~ podpory

Globální cloudová řešení, mezi nimiž Amazon Web Services platí za zlatý standard, jsou ve světě IT a e-commerce velmi oblíbená, a to z dobrých důvodů. Umožňují uživatelům bleskovou škálovatelnost, jejich datacentra najdete po celé zeměkouli a jejich známé značky mají punc spolehlivosti a kvality. Přesto jsme během let rozhovorů s našimi klienty stále naráželi na fakt, že i tito poskytovatelé mají své limity. Mezi těmi nejčastěji skloňovanými byla složitost nastavení, která zatěžovala jejich vývojáře, absence kvalitní podpory (případně podpora za horentní sumy) a také vysoká cena za provoz, jakmile velikost projektu překročila určitou hranici.

Proto jsme se rozhodli klientům, kteří preferují prostředí globálního cloudu nabídnout komplexní řešení, které spojí to nejlepší z AWS se špičkovou kvalitou podpory administrátorů od vshosting~. Díky naší expertíze dokážeme celé řešení optimalizovat, odlehčit tak vašim vývojářům, kteří se konečně může naplno věnovat programování, a ušetřit vám desítky procent nákladů na provoz infrastruktury.

Je pro vás AWS řešení se správou vshosting~ vhodné?

 1. Už máte infrastrukturu v AWS nebo ji tam chcete přesunout 
 2. Potřebujete provést cost optimalizaci jejího provozu
 3. Chcete si nechat infrastrukturu odladit od odborníků
 4. Péči o provoz AWS infrastruktury byste rádi přenechali specialistům
 5. Chcete mít vždy komu zavolat, když budete něco potřebovat změnit či opravit 
 6. Potřebujete ušetřit drahý čas vašich vývojářů, kteří se vám o infrastrukturu starají

Všechny tyto situace pro vás rádi vyřešíme. Vše přesně na míru vašemu IT prostředí a v nejvyšším standardu podpory, na který jste od vshosting~ zvyklí.

S optimalizací od vshosting~ můžete ušetřit až 70 % nákladů

70 % vám možná zní až příliš optimisticky, ale skutečně to v některých případech dokážeme – zejména pokud se rozhodnete z provozu celé infrastruktury v AWS přejít na hybridní řešení. Ale to trochu předbíháme. Pojďme se na celou cost optimalizaci podívat popořádku.

Příliš vysoké náklady jsou nejčastější stížností firem, které provozují infrastrukturu v AWS. Jakmile totiž přerostete z malého projektu do středního, nebo většího, velikost měsíčních faktur vám začne raketově narůstat. Je to zejména proto, že AWS si účtuje extra poplatky za řadu dílčích operací, které se pak velmi rychle nasčítají. Zároveň často vidíme, že celá infrastruktura není optimálně nastavena, a je proto velice neúsporná (a to dokonce i v případě, že si klient nechal řešení za nemalé peníze navrhnout od specializované firmy).

Další velké výdaje za provoz infrastruktury jsou často skryté v podobě nákladů na vývojáře, kteří se ve většině firem o AWS infrastrukturu starají. Vývojový tým už zpravidla stejně máte, takže to opticky vypadá, že vás správa hostingu “nic nestojí”. To je ale pouhá iluze. Vývojáři na tuto činnost nejsou specializováni, tráví jí proto často neúměrně mnoho času a výsledky nebývají ideální. Takže většinou platíte drahé hodiny programátorů, kteří přitom netráví čas tím, na co jste je skutečně najali. Tedy vývojem.

Po přesunu vašeho AWS řešení pod vshosting~ vám naši specialisté celou infrastrukturu odladí tak, aby poskytovala vašemu IT řešení maximální výkon za minimální náklady. Postarají se vám také o každodenní provoz a vše kolem operations, čímž ušetříte čas svých vývojářů, a tedy i zbytečné náklady na administraci z jejich strany. Klientům zajistíme celkové úspory v řádech desítek procent.

A jak je to s tím hybridním řešením?

Mnoho firem v AWS provozuje i části své infrastruktury, u kterých stojí za zvážení provoz mimo prostředí globálního cloudu. Typickým příkladem je velká databáze, u které platíte v AWS od určitého objemu za její provoz neúměrně vysoké částky, a ještě k tomu vám naúčtují poplatek za každou provedenou operaci.

V takovém případě můžete ušetřit nemalé finance přesunem persistentních služeb na vyhrazené řešení od vshosting~, kde vám nabídneme levnější provoz, nulové poplatky za zápisové operace v kombinaci s výrazně vyšším výkonem, vyšším SLA a lepšími možnostmi škálování

Spolu s výše popsanými optimalizačními kroky se obvykle dostaneme na úspory vyšší než 40 %, často až 70 %, za lepší výkon.

Nové AWS řešení, optimalizace stávajícího, nebo hybridní infrastruktura

Ať už infrastrukturu v AWS v současné době provozujete, nebo se na její přesun do globálního cloudu teprve chystáte, pomůžeme vám ji odladit do nejmenšího detailu a postaráme se o vše okolo operations. Zároveň minimalizujeme vaše náklady – v průměru klientům ušetříme 25 %, u hybridních řešení klidně až 70 %.

Nové řešení v AWS

Navrhneme a zprovozníme pro vás kompletní infrastrukturu v AWS. K tomu získáte 24/7 správu zkušených administrátorů vshostingu, nonstop podporu a monitoring bez navýšení nákladů.


 • Podpora administrátorů 24/7
 • Návrh infrastruktury na míru
 • Vše včetně databází a storage
 • Každodenní zálohování

icon
Individuální řešení na míru

Optimalizace stávajícího AWS řešení

Celé vaše řešení v AWS vylepšíme, postaráme se o jeho provoz, a ještě zařídíme úsporu v desítkách procent. Administrátoři se o vás budou starat 24/7.


 • Cost optimalizace
 • Podpora administrátorů 24/7
 • Nonstop správa a monitoring
 • Každodenní zálohování
 • Návrh infrastruktury na míru

icon
Individuální řešení na míru

Hybridní řešení v AWS

Možnost výrazných úspor kombinací AWS a vshosting~ infrastruktury. Kompletní správu celého hybridního řešení vám 24/7 zajistí seniorní administrátoři.


 • Extrémní vertikální škálování
 • Cost optimalizace
 • Podpora administrátorů 24/7
 • Nonstop správa a monitoring
 • Návrh infrastruktury na míru
 • Každodenní zálohování

icon
Individuální řešení na míru

Chcete se dozvědět více? Napište na konzultace@vshosting.cz, nebo si přečtěte o nové službě zde.


Během 17 let jsme provedli úspěšnou migrací stovky klientů. Pomůžeme i vám.

 1. Domluvte se na konzultaci

  Stačí nám zanechat kontakt. Obratem se vám ozveme.

 2. Bezplatný návrh řešení

  Nezávazně probereme, jak vám můžeme pomoct. Navrhneme řešení na míru.

 3. Profesionální realizace

  Připravíme vám prostředí pro bezproblémovou migraci dle společného návrhu.

Zanechte nám svůj e-mail nebo telefon
  Nebo nás kontaktujte napřímo

  +420 246 035 835 V provozu 24/7
  konzultace@vshosting.cz
  Zkopírovat
  Obratem se vám ozveme