fbpx
vshosting~

Umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML)

Umělá inteligence, tedy konstrukce a vývoj počítačových systémů schopných vykonávání úkolů, které obvykle vyžadují lidskou inteligenci, představuje revoluční pokrok v technologickém světě. Tyto systémy, využívající dat a algoritmů, se učí a adaptují na splnění požadovaných úkolů. Strojové učení, jakožto specifická sekce umělé inteligence, umožňuje systémům sebevzdělávání a samovolného zlepšování skrze získané zkušenosti.

V běžném životě, stejně jako v různých průmyslových odvětvích, je patrné široké spektrum aplikací umělé inteligence. V oblasti informačních technologií jsme svědkem jejího neustálého vývoje. Očekává se, že podniky budou využívat umělou inteligenci pro širokou paletu aplikací – od prediktivní analýzy v prodeji, přes optimalizaci dodavatelských řetězců, až po zlepšení kybernetické bezpečnosti. Chatboti a AI řízené personalizované interakce se zákazníky se stanou běžnou praxí, což povede k výraznému zlepšení zapojení zákazníků a efektivity služeb.

Sítě 5G

Pátá generace bezdrátové technologie, známá jako 5G, zásadně transformuje komunikaci mezi mobilními telefony a dalšími zařízeními. Tato technologie nabízí značně vyšší rychlost přenosu dat a redukci latence ve srovnání s předchozími generacemi, což otevírá nové možnosti pro mobilní aplikace a internet věcí (IoT).

Klíčové vlastnosti 5G zahrnují:

 • Vysoká rychlost přenosu dat
 • Nižší latence
 • Rozšířenou kapacitu
 • Vyšší spolehlivost
 • Energetickou účinnost

5G technologie nachází uplatnění v řadě aplikací, včetně rychlejšího prohlížení internetu, streamování HD videa, pokročilého hraní her v reálném čase, nebo v rozvi chytrých měst. V podnikovém prostředí umožnilo 5G efektivnější práci na dálku, okamžitý přenos dat a rozšíření možností IoT. Transformovalo logistiku díky sledování v reálném čase a v maloobchodě umožnilo zákazníkům ponořit se do zážitků s využitím AR a VR technologií.

Edge computing, síťová architektura přibližující výpočetní procesy ke koncovým uživatelům, zařízením a zdrojům dat, zajišťuje rychlejší reakci a snižuje zatížení centrálních serverů. Hlavním cílem je minimalizovat latenci, zvýšit rychlost, posílit bezpečnost a usnadnit škálovatelnost infrastruktury.

Tato technologie je nezbytná zejména pro zařízení IoT, kde senzory a jiná zařízení generují obrovské množství dat, která lze efektivně zpracovávat v jejich blízkosti. Edge computing nachází uplatnění v široké škále aplikací – od výroby, přes zdravotnictví, maloobchod, až po městskou infrastrukturu.

Tato technologie, umožňující rychlejší zpracování a rozhodování, je nezbytná pro podniky pracující s velkými objemy dat, jako je výroba a zdravotnictví. V maloobchodu podporuje pokročilou analýzu chování zákazníků a řízení zásob, což vede ke zvýšení operativní efektivity.

Kvantová výpočetní technika

Kvantové počítače, využívající principy kvantové mechaniky jako kvantovou superpozici a kvantové provázání, nabízejí možnost zpracovávat informace mnohem efektivněji než tradiční počítače. Kvantové počítače by mohly efektivně řešit výpočty, které jsou pro klasické digitální počítače prakticky nemožné. Přestože jsou stále v raných fázích vývoje, slibují zásadní změnu ve výpočetní technice, zejména v oblastech jako kryptografie a optimalizace.

Tato technologie začíná ovlivňovat sektory jako finančnictví a farmaceutický průmysl a nabízí nové přístupy k řešení komplexních problémů jako je analýza rizik a vývoj léčiv.

Udržitelnost/Zelené IT

IT průmysl se stále více zaměřuje na udržitelnost a ochranu životního prostředí. Jeho hlavním cílem je minimalizovat dopady IT činností na životní prostředí a zároveň optimalizovat efektivitu zdrojů.

Loni se firmy nejvíce zaměřily na tyto body, u kterých pokračují dál v jejich naplňování:

 • Energetická efektivita
 • Vývoj ekologického softwaru
 • Návrh a implementace energeticky účinných softwarových řešení
 • Snížení množství elektronického odpadu
 • Zelená datová centra
 • Podpora práce na dálku

Zelené IT a udržitelnost hrají klíčovou roli nejen v ochraně životního prostředí, ale přinášejí také dlouhodobé ekonomické a sociální výhody pro podniky a společnost. Snížení nákladů na energii, ekologický přístup firem a závazek ke udržitelnému rozvoji přispívají k lepší budoucnosti.

Ve vshostingu se snažíme držet krok s vývojem těchto technologií a zajistit, aby naši zákazníci mohli využívat nejnovější technologie. V současné době vidíme do budoucna krom jiných trendů potenciální posun směrem k repatriaci cloudu a spravovaným cloudovým řešením.

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na adrese konzultace@vshosting.cz.


vshosting~

Role poskytovatelů spravovaných služeb

Poskytovatelé spravovaných služeb (MSP), zejména ti s vlastními datovými centry, jsou klíčoví pro usnadnění repatriace cloudu. Nejenže poskytují technické znalosti, ale také infrastrukturu nezbytnou pro úspěšný přesun. Spoluprací s MSP mohou společnosti využít kontrolované a bezpečné prostředí podobné privátnímu cloudu. Toto přizpůsobené nastavení nabízí lepší flexibilitu, škálovatelnost a bezpečnost.

Výhody a výzvy

Návrat k lokální infrastruktuře přináší výhody, jako je lepší kontrola nad náklady a přizpůsobený výkon pro specifické aplikace. Pomáhá také splňovat přísné regulační požadavky a dává společnostem větší kontrolu nad jejich IT zdroji. Přechod však není bez svých komplexností. Vyžaduje promyšlené plánování a testování a může být časově náročný a nákladný na zdroje, což může vést k provozním přerušením. Navíc je pro tuto změnu nezbytná dlouhodobá IT strategie.

Naplánování úspěchu

Před závazkem k repatriaci cloudu by společnosti měly důkladně analyzovat, zda tento krok podporuje jejich dlouhodobé cíle. Pečlivé plánování a rozsáhlé testování jsou klíčové pro minimalizaci přerušení. Lokální infrastruktura musí být připravena podporovat budoucí expanzi a dodržovat všechny bezpečnostní a regulační předpisy.

Repatriace cloudu může být pro společnosti, které chtějí optimalizovat svou IT infrastrukturu, prospěšnou strategií. S řádnou přípravou a implementací může zlepšit výkon, kontrolovat náklady a zvýšit bezpečnost. Pokud uvažujete o repatriaci cloudu pro vaši společnost, kontaktujte nás a indivuálně vám poradíme a vytvoříme IT prostředí, které je bezpečné, výkonné a cenově efektivní.


vshosting~

Cloudové vs on premise řešení: srovnání konfigurace i nákladů

V případě on premise řešení jsou náklady na pořízení a správu fyzického hardwaru, včetně výběru, nákupu, instalace, konfigurace, údržby a aktualizace hardwaru a softwaru, značné. Na druhou stranu máte celé řešení i fyzicky pod kontrolou, kompletně ho vlastníte a lokální dostupnost je pro vás zaručena. On premise se také vyplatí, pokud jste rozhodnuti, že si celou Windows infrastrukturu chcete zajišťovat svépomocí. 

Naopak u cloudového řešení se nemusíte starat o hardware, a tedy ani utrácet za pořízení a správu fyzických serverů, klimatizaci a elektřinu. Navíc cloud od kvalitního poskytovatele běží v HA režimu, který vám zajistí maximální dostupnost. Při použití cloudového řešení je vše zahrnuto v měsíčním poplatku, což vám umožní plánovat a předvídat vaše náklady na IT. K Windows cloudu také máte přístup kdykoliv a kdekoliv. 

Neviditelné „bonusy“, které jsou součástí Windows cloud řešení

Přechod na cloudové řešení nabízí také řadu bonusů, které nemusí být na první pohled zřejmé. V první řadě je snadno škálovatelný, což znamená, že se přizpůsobí vašim potřebám a umožní vám okamžitě přidávat, nebo odebírat zdroje dle aktuálních potřeb. Dále nabízí také velmi vysokou bezpečnost a každodenní zálohování do geograficky oddělené lokality, což chrání vaše data před ztrátou nebo odcizením, a to díky pokročilému antivirovému i fyzickému zabezpečení. 

Pokud zároveň zvolíte řešení s kompletní správou, jako je například Managed Windows cloud od vshosting~, můžete se také spolehnout, že jakékoli nenadálé situace okamžitě řeší zkušení administrátoři. Nemusíte tak čekat, až váš IT člověk bude mít zrovna čas.

Komu se Windows cloud řešení vyplatí (a komu ne)

Managed Windows cloud řešení se vám vyplatí, pokud vaše firma provozuje aplikace běžící na Windows serverech, chcete ušetřit náklady a zlepšit výkonnost svého IT prostředí. Cloudové řešení je obzvláště vhodné pokud potřebujete pružně škálovat své IT prostředí podle aktuálních potřeb, ať už kvůli sezónnosti nebo rychle se rozvíjejícímu byznysu. S Windows cloudem se vám nestane, že byste v sezoně bojovali se stabilitou svojí aplikace či webu a mimo sezonu naopak nebudete muset zbytečně platit za zdroje, které nevyužijete.

V neposlední řadě se Windows cloud se správou vyplatí firmám, které nemají vlastní IT oddělení, nebo chtějí minimalizovat jeho velikost. Kvalitní experti se totiž velice prodraží, proto se mnoha firmám vyplatí hosting a jeho správu přenechat specializovaným poskytovatelům.

Jak děláme Windows cloud ve vshosting~

Managed Windows cloud od vshosting~ je navržen tak, aby byl co nejvíce flexibilní a přizpůsobil se unikátním potřebám našich klientů. Virtualizované řešení pro vás naši Windows administrátoři připraví a odladí přesně pro vaši aplikaci. Větší klienti obvykle volí privátní řešení, pro ty menší nabízíme sdílené řešení. Ve všech případech ovšem garantujeme rychlou škálovatelnost a provoz v high availability režimu. Konkrétně každých pár minut provádíme snapshoty mezi jednotlivými cloudovými nody, aby případný výpadek měl co nejmenší vliv, ideálně tak, abyste ho vůbec neměli šanci postřehnout. V ceně je také podpora našich adminů 24/7, nonstop monitoring a neomezený přenos dat. Postaráme se i o licence a zálohování.

Specifika licencování v cloudu

Licencování je klíčovým faktorem pro používání softwarových produktů, včetně operačního systému Windows. V cloudovém prostředí se licencování často liší od on-premise řešení, kde si musíte sami zajistit správné licence. Ve vshosting~ vyřešíme licencování za vás, abyste se nemuseli starat o dodržování licenčních podmínek. Díky naší pozici na trhu vám navíc licence dokážeme zajistit za bezkonkurenční cenu.

Pokud se chcete dozvědět více o možných řešení, kontaktujte naše experty na konzultace@vshosting.cz.


vshosting~

Každá vymoženost má ale svojí cenu a u té v cloudu skutečně platí, že “sky is the limit”. Spousta firem si začíná uvědomovat, že výhody cloudu jsou sice obrovské, ale nepotřebují je pro celý svůj projekt.

Co to vlastně je ten hybridní cloud?

Firmy dokáží identifikovat a rozdělit využití serverů na trvalou míru zátěže (tzv. base load) a špičkové požadavky. Pak už je jen krůček si spočítat, jestli se nevyplatí base load přesunout z cloudu zpátky na on-premise hardware, ušetřit nemalé množství peněz a cloud využívat pouze na pokrytí výkonových špiček. Tehdy začínáme mluvit o hybridním řešení. Infrastruktura rozkročená mezi světem veřejného cloudu a vlastním, nebo pronajatým hardware.

Proč uvažovat o hybridním cloudu ve spojitosti s AWS?

Prakticky se v praxi setkáváme se dvěma důvody: lokalita a cena. Lokalita většinou není až tak kritická, protože Amazon dnes nabízí v rámci Evropy osm výpočetních lokalit (regionů) a přes 25 Edge locations pro CDN. Jedna z Edge locations je i v Praze, takže není problém z AWS odbavovat i projekt zaměřený výlučně na české zákazníky.

V případě zaměření na náklady provozu už začíná být situace poměrně zajímavá. AWS a veřejné cloudy obecně nabízejí mimo klasických virtuálních serverů spoustu služeb ve formě serverless/software-as-a-service. Ať už se jedná o databáze, storage, e-mailing nebo složitější nástroje, cloudy dokáží pokrýt prakticky libovolné požadavky a nechají si za to velmi výrazně zaplatit. Spoustu těchto služeb ale můžeme najít v rámci řešení on-premise levněji a s lepší kvalitou. V případě AWS se jedná typicky o velké databáze, různé frontové služby (SQS) a servery pro zajištění base loadu. 

AWS jako jedna z vrstev hybridní architektury

Celkově se dá říct, že služby AWS lze rozdělit do dvou kategorií –⁠ skutečné SaaS a služby běžící na virtuálech spravovaných Amazonem. Do první kategorie patří SQS, SES nebo storage. Do té druhé patří databáze. Spousta klientů, kteří se k nám dostanou se svým řešením na AWS, spoléhá čistě na fakt, že služby AWS prostě nepadají. A snaží se snižovat cenu obcházením odolnosti proti chybám. To z krátkodobého pohledu dává smysl, ale z dlouhodobého to vede k velkým ztrátám a problémům právě v případě, kdy některá AWS služba přestane fungovat. Důvodů může být mnoho, ale nejčastější příčinou je technické selhání hardwaru Amazonu. Zároveň jsou to ale služby, které mohou nejvíc získat právě z hybridní architektury.

Vezměme si typický příklad českého e-shopu. E-shop má několik serverů pro běh samotné aplikace, databázi, e-mailovací službu (SES), storage a CDN pro distribuci obsahu. Většinu času je na serverech celkem konstantní zátěž a jen občas je v případě marketingových akcí potřeba pokrýt výkonové špičky. Zároveň je ale potřeba všechny komponenty mít odolné proti výpadku, což zvláště u databází dramaticky zvyšuje cenu. Situace pak může vypadat jako na obrázku níže.

Principielně na tomhle setupu není nic špatně –⁠ až na jednonodovou RDS, která v případě výpadku způsobí pád celé aplikace. Díky CloudFront CDN se data dostanou k zákazníkům rychle, dynamicky vytáčené instance pokryjí špičkový load, SES se stará o e-mailing. V případě nějakého většího e-shopu s přibližně 300 GB dat v databázi a půl milionem rozeslaných e-mailů měsíčně se bavíme o ceně kolem $3000 za měsíc jenom za infrastrukturu. Nevěříte? Stačí se podívat do kalkulačky.

Pokud bychom chtěli zajistit vysokou dostupnost RDS, cena bude ještě vyšší. K tomu je potřeba připočítat čas lidí, kteří se o systém starají (i kdyby jenom vývojem předpisů IaC a kontrolou logů) a snadno se dostaneme s náklady vysoko přes 250 000 Kč měsíčně (cca 1 lehce ojetá Fabie).

Pojďme se teď podívat, jaké úspory dosáhneme při přesunu některých služeb z AWS na vyhrazený hardware. Základem bude 3 nodový privátní cloud na platformě Proxmox. Na tento cluster pak přesuneme prakticky vše, co je pro běh e-shopu nezbytné – databázi v master-master setupu kvůli odolnosti vůči chybám, S3 storage a virtuální servery. Díky umístění v datacentru vshosting~ můžeme zrušit CDN. V AWS tedy zůstane pouze e-mailovací služba SES, DNS Route53 a případné EC2 servery pro zvládání špičkového provozu, pokud budou potřeba. 

Za takovéto hybridní řešení zaplatíte kolem 120 000 Kč měsíčně (včetně AWS hardwaru a správy AWS), tím díky aplikaci hybridního cloudu snížíte náklady o více než 50 % oproti nákladům čistě jen v AWS. Za tuto cenu dostanete nejen lepší řešení po technické stránce, ale i 24/7 dohled, správu našich zkušených administrátorů a zálohování do geograficky oddělené lokality.

Zajímá vás hybridní řešení a chcete vědět, jak by se dalo ušetřit právě u vás? Napište nám na konzultace@vshosting.cz.


vshosting~

Spojujeme to nejlepší z AWS se špičkovou kvalitou vshosting~ podpory

Globální cloudová řešení, mezi nimiž Amazon Web Services platí za zlatý standard, jsou ve světě IT a e-commerce velmi oblíbená, a to z dobrých důvodů. Umožňují uživatelům bleskovou škálovatelnost, jejich datacentra najdete po celé zeměkouli a jejich známé značky mají punc spolehlivosti a kvality. Přesto jsme během let rozhovorů s našimi klienty stále naráželi na fakt, že i tito poskytovatelé mají své limity. Mezi těmi nejčastěji skloňovanými byla složitost nastavení, která zatěžovala jejich vývojáře, absence kvalitní podpory (případně podpora za horentní sumy) a také vysoká cena za provoz, jakmile velikost projektu překročila určitou hranici.

Proto jsme se rozhodli klientům, kteří preferují prostředí globálního cloudu nabídnout komplexní řešení, které spojí to nejlepší z AWS se špičkovou kvalitou podpory administrátorů od vshosting~. Díky naší expertíze dokážeme celé řešení optimalizovat, odlehčit tak vašim vývojářům, kteří se konečně může naplno věnovat programování, a ušetřit vám desítky procent nákladů na provoz infrastruktury.

Je pro vás AWS řešení se správou vshosting~ vhodné?

 1. Už máte infrastrukturu v AWS nebo ji tam chcete přesunout 
 2. Potřebujete provést cost optimalizaci jejího provozu
 3. Chcete si nechat infrastrukturu odladit od odborníků
 4. Péči o provoz AWS infrastruktury byste rádi přenechali specialistům
 5. Chcete mít vždy komu zavolat, když budete něco potřebovat změnit či opravit 
 6. Potřebujete ušetřit drahý čas vašich vývojářů, kteří se vám o infrastrukturu starají

Všechny tyto situace pro vás rádi vyřešíme. Vše přesně na míru vašemu IT prostředí a v nejvyšším standardu podpory, na který jste od vshosting~ zvyklí.

S optimalizací od vshosting~ můžete ušetřit až 70 % nákladů

70 % vám možná zní až příliš optimisticky, ale skutečně to v některých případech dokážeme – zejména pokud se rozhodnete z provozu celé infrastruktury v AWS přejít na hybridní řešení. Ale to trochu předbíháme. Pojďme se na celou cost optimalizaci podívat popořádku.

Příliš vysoké náklady jsou nejčastější stížností firem, které provozují infrastrukturu v AWS. Jakmile totiž přerostete z malého projektu do středního, nebo většího, velikost měsíčních faktur vám začne raketově narůstat. Je to zejména proto, že AWS si účtuje extra poplatky za řadu dílčích operací, které se pak velmi rychle nasčítají. Zároveň často vidíme, že celá infrastruktura není optimálně nastavena, a je proto velice neúsporná (a to dokonce i v případě, že si klient nechal řešení za nemalé peníze navrhnout od specializované firmy).

Další velké výdaje za provoz infrastruktury jsou často skryté v podobě nákladů na vývojáře, kteří se ve většině firem o AWS infrastrukturu starají. Vývojový tým už zpravidla stejně máte, takže to opticky vypadá, že vás správa hostingu “nic nestojí”. To je ale pouhá iluze. Vývojáři na tuto činnost nejsou specializováni, tráví jí proto často neúměrně mnoho času a výsledky nebývají ideální. Takže většinou platíte drahé hodiny programátorů, kteří přitom netráví čas tím, na co jste je skutečně najali. Tedy vývojem.

Po přesunu vašeho AWS řešení pod vshosting~ vám naši specialisté celou infrastrukturu odladí tak, aby poskytovala vašemu IT řešení maximální výkon za minimální náklady. Postarají se vám také o každodenní provoz a vše kolem operations, čímž ušetříte čas svých vývojářů, a tedy i zbytečné náklady na administraci z jejich strany. Klientům zajistíme celkové úspory v řádech desítek procent.

A jak je to s tím hybridním řešením?

Mnoho firem v AWS provozuje i části své infrastruktury, u kterých stojí za zvážení provoz mimo prostředí globálního cloudu. Typickým příkladem je velká databáze, u které platíte v AWS od určitého objemu za její provoz neúměrně vysoké částky, a ještě k tomu vám naúčtují poplatek za každou provedenou operaci.

V takovém případě můžete ušetřit nemalé finance přesunem persistentních služeb na vyhrazené řešení od vshosting~, kde vám nabídneme levnější provoz, nulové poplatky za zápisové operace v kombinaci s výrazně vyšším výkonem, vyšším SLA a lepšími možnostmi škálování

Spolu s výše popsanými optimalizačními kroky se obvykle dostaneme na úspory vyšší než 40 %, často až 70 %, za lepší výkon.

Nové AWS řešení, optimalizace stávajícího, nebo hybridní infrastruktura

Ať už infrastrukturu v AWS v současné době provozujete, nebo se na její přesun do globálního cloudu teprve chystáte, pomůžeme vám ji odladit do nejmenšího detailu a postaráme se o vše okolo operations. Zároveň minimalizujeme vaše náklady – v průměru klientům ušetříme 25 %, u hybridních řešení klidně až 70 %.

Nové řešení v AWS

Navrhneme a zprovozníme pro vás kompletní infrastrukturu v AWS. K tomu získáte 24/7 správu zkušených administrátorů vshostingu, nonstop podporu a monitoring bez navýšení nákladů.


 • Podpora administrátorů 24/7
 • Návrh infrastruktury na míru
 • Vše včetně databází a storage
 • Každodenní zálohování

icon
Individuální řešení na míru

Optimalizace stávajícího AWS řešení

Celé vaše řešení v AWS vylepšíme, postaráme se o jeho provoz, a ještě zařídíme úsporu v desítkách procent. Administrátoři se o vás budou starat 24/7.


 • Cost optimalizace
 • Podpora administrátorů 24/7
 • Nonstop správa a monitoring
 • Každodenní zálohování
 • Návrh infrastruktury na míru

icon
Individuální řešení na míru

Hybridní řešení v AWS

Možnost výrazných úspor kombinací AWS a vshosting~ infrastruktury. Kompletní správu celého hybridního řešení vám 24/7 zajistí seniorní administrátoři.


 • Extrémní vertikální škálování
 • Cost optimalizace
 • Podpora administrátorů 24/7
 • Nonstop správa a monitoring
 • Návrh infrastruktury na míru
 • Každodenní zálohování

icon
Individuální řešení na míru

Chcete se dozvědět více? Napište na konzultace@vshosting.cz, nebo si přečtěte o nové službě zde.


vshosting~

Jako hostingová firma se stovkami klientů se zabýváme zálohováním databází všech velikostí dnes a denně. Řešit případné průšvihy je naše práce. A daří se nám to. Mnohým z nich však jde předcházet. Podívejme se společně jak.

Jaké máte možnosti zálohování databáze, a jaké jsou jejich plusy i mínusy  

Variant zálohování databází je celá řada, v principu však spadají do dvou kategorií: standardní zálohování formou dumpu nebo databázová replikace. Nadstavbou replikace je pak provoz databáze v rámci Galera clusteru. Replikační řešení je také možné doplnit o úplně nejpokročilejší variantu, a to zálohování s point-in-time-recovery, tedy s obnovou ke konkrétnímu času.

Standardní zálohování databází

Většina online projektů využívá pro svoje databáze pouze jeden server. A to buď jako server samostatný, oddělený od aplikačního, nebo mají vše na jednom serveru. 

Toto je standardní řešení databázového serveru, které je i cenově velice výhodné, protože „živíte“ pouze jeden kus hardwaru či jeho část. Pokud by ale nastala nějaká nečekaná situace, ať už by se jednalo o chybu hardwaru, či cokoli jiného, tak o celou databázi přicházíte. Zároveň jakmile je databázový server nedostupný, tak vám neběží web, ani cokoli jiného, co je na vaší databázi závislé – například skladové systémy nebo účetnictví. 

V momentě selhání databázového serveru přichází na řadu vaše zálohy. U tohoto řešení databáze se zálohuje stadardně tzv. databázovým dumpem, kdy se kopie celé obsahu databáze uloží do oddělené lokality. Frekvence je obvykle pouze jednou za 24 hodin, obvykle v noci. Hlavním důvodem je, že zálohování tímto způsobem nějakou dobu trvá a v noci tato zátěž databáze nezasahuje do denního provozu e-shopu či jiného projektu a nekoliduje například s návštěvnostními špičkami. 

Co to znamená? Pokud dojde k poruše vašeho serveru, data můžete obnovit ze zálohy, ale tento systém má několik nevýhod. Zaprvé, obnova dat z dumpu trvá relativně dlouho, protože se celá vaše databáze musí přesunout z jednoho místa na druhé. Zadruhé, vaše data nejsou zcela aktuální – pokud k poruše došlo ve 2 odpoledne a zálohu máte ze 4 ráno, přicházíte o 10 hodin dat, která budete muset manuálně dohledávat. V neposlední řadě je třeba říct, že u databáze pouze na jednom serveru je vyšší šance selhání z důvodu hardwarové poruchy, nebo chyby způsobené lidským faktorem (např. chyba skriptu), než když zvolíte pokročilejší řešení.

Shrnutí: Standardní zálohování databází je tím nejjednodušším a nejlevnějším řešením, ale nese s sebou větší míru rizika ztráty dat a delší dobu nefunkčnosti vašeho projektu v případě problémů.

Replikace databází

O trochu sofistikovanější řešení je replikace databází. Typicky jde o použití dvou databázových serverů, kdy jeden slouží jako primární server a odbavuje požadavky, a ten druhý je záložní. Na záložním databázovém serveru jsou uložena stejná data jako na serveru primárním a všechny změny, které na primární databázi proběhnou, se asynchronně přenášejí i na tuto zálohu. Opět nelze zapomenout na další zálohu do oddělené lokality pomocí dumpu pro případ chyby na obou serverech. 

Hlavní výhodou tohoto řešení je, že pokud dojde například k hardwarovému selhání primárního serveru, můžete obvykle v řádech sekund přepnout provoz na repliku – záložní databázový server. Váš e-shop, nebo IT projekt jede bez problému dál a naši administrátoři mezitím vyřeší problém na serveru jedna. Pokud selže server záložní, nestane se z pohledu provozu vůbec nic.

Jsou ale i situace, kdy se případné selhání databáze týká obou serverů – typicky jde o lidskou chybu, která není včas odhalena a navzdory asynchronnosti (tj. v čase opožděné) replikace, se tato chyba propíše i na druhý databázový server. Pokud jde o velkou chybu, která například vede ke smazání databáze, nezbývá, než ji celou obnovit z dumpu.

Tohle řešení je tedy výrazně spolehlivější než provoz databáze na jednom serveru, proti lidskému faktoru vás ale pořád nechrání.

Replikace v rámci Galera clusteru

Pokud by vám nestačila klasická replikace databází můžete využít Galera cluster, což je ještě robustnější a tedy i spolehlivější řešení. Oproti standardní replikaci databází je Galera cluster plně synchronní, takže pokud dojde k poruše kteréhokoliv z databázových serverů, z pohledu uživatele se nic neděje a není ani třeba nic přepínat. Toto řešení je také velmi dobře horizontálně škálovatelné a hodí se tak pro velké databáze, například u velkých e-shopů, protože lze snadno přidávat výkon dle potřeby. Umožňuje také plné rozdělení rolí – můžete vyhradit některý server pro zápisy, jiný pro reporty a podobně.

Pro úplnost je potřeba si říct, že tohle řešení má i svá omezení. V prvé řadě je vhodné jen pro některé databázové technologie, primárně pro MariaDB. Zároveň pro Galera cluster musíte mít uzpůsobenou aplikaci, aby vše správně fungovalo. Mezi další omezení patří např. kolizní zápisy a nutnost používání primárních klíčů.

Shrnutí: Replikace databází představuje využití 2 nebo více databázových serverů, kdy jeden z nich slouží jako primární server a další jako záloha. Toto řešení je velmi odolné vůči hardwarovým poruchám serverů., které zvládá Replikace databází funguje v podstatě bez výpadku. Nechrání však proti lidské chybě. Nejpokročilejším typem replikace je Galera cluster, který je obzvlášť vhodný pro velké e-shopy.

Jak zabezpečit databázi proti lidskému faktoru a zajistit její 100% obnovu

Pokud opravdu potřebujete, aby vaše databáze byly vždy a za všech okolností dostupné, a zároveň si nemůžete dovolit jakoukoli ztrátu dat, doporučujeme replikační řešení rozšířit o prémiové zálohování s point-in-time-recovery (PITR). 

PITR je kompatibilní jak s Galerou, tak se standardní replikací. K jeho využití potřebujete další server, který ukládá data z binárních logů a zároveň se na něj průběžně během dne zálohují konzistentní snapshoty. Typicky jednou za hodinu, ale lze s námi domluvit i jinou frekvenci.

S PITR tedy nejen, že máte z předchozí noci zálohu celé databáze v podobě dumpu, který doporučujeme dělat vždy, ale i konzistentní snapshot z poslední hodiny, a navíc zálohu binárních logů. Co to pro vás znamená? V případě, že dojde ke smazání databáze, nebo její části, můžete ji velmi rychle obnovit ze snapshotu, který je maximálně hodinu starý. Chybějící hodinu dat pro vás navíc dokážeme obnovit z binárního logu přesně do okamžiku, kdy k chybě došlo. Ztráta dat je tak nulová a rychlost obnovy se pohybuje v řádu minut, což je nesrovnatelné s obnovou z dumpu.

Navzdory všem benefitům i toto řešení má svoje nevýhody. Konkrétně, potřebu pořídit si další server, který nemůžete použít na nic jiného. Tento server nemusí mít takový výkon jako váš primární databázový server, ale potřebuje relativně velké diskové úložiště. Přesná velikost samozřejmě záleží na tom, jak velkou máte databázi, a jak často potřebujete dělat snapshoty. PITR je možné využít u PostgreSQL i MariaDB.

Shrnutí: Zálohování s PITR vás ochrání před lidskou chybou, zajistí obnovení 100 % dat a násobně urychlí celý proces obnovy. Jeho využití však vyžaduje provoz dalšího serveru.

Porovnání variant zálohování: Modelový test obnovy dat

Abychom vám více přiblížili, jak dlouho by trvala obnova databáze při využití všech popsaných možností, provedli jsme test na 4 jádrovém serveru a obnovovali 20 GB velký databázový dump. Tady vidíte, jak to dopadlo:

Obnova serveru nám trvala 50 minut. A to převážně kvůli tomu, že nějakou dobu zabrala obnova dat a indexu, kterého tam bylo poměrně hodně. Délka byla v podstatě identická u standardního zálohování i u replikace. Výhodou replikace ale je, že i po dobu potřebnou k obnově může databáze fungovat ze záložního serveru (pokud tam data zůstala zachována). Galera cluster vyžaduje trochu více času, v tomto případě 75 minut, což je způsobeno jeho specifickým fungováním. 

Žádná z těchto variant neumožňuje obnovu dat ze zálohy ke konkrétnímu času. To dokáže pouze zálohovací doplněk PITR.

S ním jsme schopni tuto 20 GB databázi obnovit desetkrát rychleji, tedy za pouhých 5 minut. V tom je započtený i čas potřebný pro přenos snapshotu. Data máme navíc zcela aktuální. To je oproti standardnímu zálohování nebo samotné replikaci nesporná výhoda.

Co si z toho odnést

Proč zvolit databázovou replikaci?

 • Vaše databáze musí být co nejvíce dostupná
 • Na databázi závisí i další subjekty (pobočky, fakturace, skladové systémy, …)
 • Provozujete velmi navštěvovaný e-shop a potřebujete škálovat a rozdělovat výkon
 • Provádíte různé analýzy dat, reporty

Proč si navíc vybrat i prémiové zálohování s PITR?

 • Nemůžete si dovolit přijít o jakákoliv data
 • Vyžadujete vysokou rychlost obnovy dat i v případě velkých databází 
 • Chcete se chránit proti lidskému faktoru (smazání dat, chybný skript, …) 

Chcete se dozvědět více o PITR, replikaci databází či Galera clusteru? Napište si na konzultace@vshosting.cz o nezávaznou a bezplatnou konzultaci s našimi odborníky, kteří vám poradí, jaké řešení je nejvhodnější právě pro vás.


Během 17 let jsme provedli úspěšnou migrací stovky klientů. Pomůžeme i vám.

 1. Domluvte se na konzultaci

  Stačí nám zanechat kontakt. Obratem se vám ozveme.

 2. Bezplatný návrh řešení

  Nezávazně probereme, jak vám můžeme pomoct. Navrhneme řešení na míru.

 3. Profesionální realizace

  Připravíme vám prostředí pro bezproblémovou migraci dle společného návrhu.

Zanechte nám svůj e-mail nebo telefon
  Nebo nás kontaktujte napřímo

  +420 246 035 835 V provozu 24/7
  konzultace@vshosting.cz
  Zkopírovat
  Obratem se vám ozveme