fbpx
vshosting~

Proč repatriovat cloud?

Hlavní důvody odklonu od veřejného cloudu

 • Náklady a finanční dopady
 • Suverenita dat a provozní kontrola 
 • Výpočetní výkon a výkonové metriky 
 • Bezpečnost, dodržování legislativních požadavků a obavy z vendor lock-inu dodavatelem

Ačkoli existuje mnoho důvodů pro přesun dat z veřejného cloudu, jen některé z nich jsou opravdu klíčové. Kromě nákladů a ztráty kontroly nad daty je to nedostatečný výpočetní výkon, netransparentnost a ztráta kontroly nad systémy, bezpečnostní a regulační problémy a také obava z vendor lock-inu, což je zcela běžný problém u veřejných cloudových služeb.

Ve většině případů, se kterými jsme ve vshostingu setkali, firmy platily za služby hostované ve veřejném cloudu více, než by bylo za dlouhodobé ukládání dat nutné. Repatriace takových pracovních zátěží může snížit výdaje na cloud až o 70 procent. Nežádoucí dopad cenově variabilní politiky u poskytovatelů veřejného cloudu, která závisí na využití veřejného cloudu, lze také minimalizovat.

Proces a přínosy repatriace cloudu

Repatriace cloudu zahrnuje nejen přesun dat zpět, ale typicky také přesun aplikací a služeb, které vyžadují nízkou latenci. Nejde o opuštění cloudu, ale o jeho optimalizaci, což nutně neznamená úplný odklon od využívání veřejného cloudu. Repatriace cloudu je často vnímána jako nástroj v širší strategii optimalizace cloudové a on-premise IT infrastruktury. Hlavním cílem je modernizace IT systémů pomocí implementace struktury, která bude lépe odpovídat obchodním potřebám dané firmy.

Otázka tedy zní: Kam přesunout všechna svá data a aplikace z veřejného cloudu? Na to neexistuje jednotná odpověď, ale firmy přesouvají svá data a služby do tradiční on-premise IT infrastruktury, privátního cloudu nebo kolokačních zařízení. Náš komplexní přístup k repatriaci cloudu zahrnuje důkladnou analýzu stávajících cloudových infrastruktur a návrh nové strategie, které bude splňovat specifické obchodní cíle pro danou firmu. To znamená, že i nebinární, hybridní přístup je také možností, jak dokazují trendy posledních let.

Získejte přehled díky našemu whitepaperu

Jak dosáhnout rovnováhy v IT infrastruktuře: Poučení z přechodu Dropboxu a poznatky Dellu

Nalezení ideální rovnováhy není snadný úkol a neexistuje jednoduchý způsob, jak toho dosáhnout: poměry se liší od firmy k firmě. Ale stojí za to to zkusit, protože výsledky mluví samy za sebe.

Migrace z on-premise nebo vlastní infrastruktury rozhodně není momentem, ze kterého není návratu. Pokud očekávání po přesunu do cloudu nejsou naplněna, existuje možnost to změnit. Stále více lidí si tuto variantu uvědomuje, přičemž jedním z nejznámějších případů se stal před několika lety Dropbox. V roce 2017 opustil Amazon a tímto přesunem ušetřil více než 75 milionů dolarů v následujících dvou letech.

Studie společnosti Dell také ukazuje přesvědčivé výsledky. 96 % respondentů uvedlo, že po přechodu z veřejného cloudu na privátní řešení došlo k efektivnějšímu provozu a 95 % respondentů navíc uvedlo, že IT bezpečnost jejich organizace byla po migraci lepší než předtím. Zároveň není zanedbatelné, že podle 85 % respondentů se také zlepšila obchodní agilita.

Využití odborníků pro hladký přechod

Dnes již není možnost optimalizace infrastruktury dostupná pouze mezinárodním korporacím. Jako evropský expert na repatriaci cloudu ve vshostingu pomáháme mnoha lokálním společnostem optimalizovat IT infrastrukturu. Díky tomu, že své dlouholeté zkušenosti poskytujeme stovkám firem, můžeme i vám pomoci posoudit, které části vaší infrastruktury by mohly těžit z repatriace, a které naopak ne. Neváhejte se na nás obrátit na konzultace@vshosting.cz a bezplatně vám poradíme.

Naplánujte si bezplatnou konzultaci s našimi experty

Neváhejte nás kontaktovat. Nabízíme odborné konzultace a podporu, které vám umožní efektivně využívat cloud a snadno přejít na jiné platformy. Tento přístup vám poskytne nejen lepší kontrolu nad technologiemi, ale také větší kontrolu nad náklady a nezávislost na konkrétních poskytovatelích.


vshosting~

Již téměř dvě desetiletí podniky spoléhají na cloud. Veřejný cloud, považovaný za motor transformace, otevírá firmám dveře k novým možnostem díky globální infrastruktuře a škálovatelnosti. V době, kdy se technologie vyvíjí nevídanou rychlostí a spotřebitelské návyky se mění, je klíčové neustále přehodnocovat strategii využití cloudu. To zajistí, že vaše podnikání obstojí i v proměnlivých tržních podmínkách.

Stejně jako vyhodnocujete vaše byznysové cíle, abyste posoudili pokrok, je stejně důležité pravidelně vyhodnocovat vaši cloudovou strategii. Při této analýze byste neměli zapomenout na následující klíčové aspekty:

Konfigurace pro lepší výkon

Cloudová infrastruktura vyžaduje neustálé ladění, aby se zajistilo, že aplikace na ní poběží hladce a vyhnete se výpadkům. Důležité je určit, kde a jak se budou pracovní zátěže zpracovávat. Některé náročnější aplikace totiž mohou mít ve veřejném cloudu potíže s fungováním, zatímco jiné se zase potřebují pro svůj chod spolehnout na vysokovýkonnostní sítě. Oproti tomu aplikace, které vyžadují nízkou latenci nebo se nehodí pro distribuované výpočetní systémy, je často nejvhodnější umístit na fyzické řešení.

Toto jsou obecná doporučení pro rozložení vašich pracovních zatížení, abyste dosáhli lepšího výkonu. Podrobnější analýza vám může pomoci odhalit další problémy omezující výkon, jako jsou přetížené zdroje nebo špatně nastavené konfigurace.

Jak nové technologie ovlivní cloudovou zátěž

Technologie, stejně jako potřeby podniků, se neustále vyvíjejí a poskytovatelé cloudu se snaží s nimi držet krok. Serverless computing, edge computing, umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML), jakožto nové technologie, s sebou přinášejí příležitosti pro efektivitu podnikání a zlepšení výkonu. Na druhou stranu jejich integrace přináší specifické požadavky, které mohou mít různě velké dopady na pracovní zátěže v cloudu.

Řízení spirálovitě rostoucích nákladů

Cloud computing zůstává klíčovou součástí strategie modernizace IT. Cena cloudových služeb již neklesá tak rychle jako v minulých letech, kdy poskytovatelé hyperscale computingu pracovali s nižšími maržemi než poskytovalé on-premise služeb. Hlavní poskytovatelé cloudových řešení včetně IBM Cloud, Salesforce a ServiceNow oznámili zvýšení cen, což odráží tento trend. Vznik nových technologií (zmíněných výše) přidalo cenotvorbě cloudu na komplexitě, přičemž náklady na provoz těchto nových technologií jsou často přenášeny na koncové uživatele a zákazníky.

S ohledem na snahu zabránit nekontrolovatelnému nárůstu výdajů za cloud, je optimalizace nákladů důležitou součástí managementu cloudu. Pravidelné přezkumy nákladů na cloud mohou pomoci identifikovat příležitosti pro úspory.

Ochrana dat a dodržování předpisů

Kvůli přísným požadavkům na ochranu dat a dodržování předpisů se může firma rozhodnout udržovat určité pracovní zátěže on-premise. Koncoví uživatelé totiž obvykle nemají přehled o hardwaru a infrastruktuře, na kterých jsou jejich pracovní zátěže a data v cloudu hostovány. To představuje výzvu pro firmy, které jsou povinny splňovat požadavky na bezpečnost dat a další regulaorní kritéria, jako je jasné auditování nebo důkaz o rezidenci dat.

Svůj smysl to má především v odvětvích jako jsou zdravotnictví nebo finance, kde je zacházení s citlivými daty zákazníků přísně regulováno. Proto je dodržování předpisů, jako jsou GDPR, PCI DSS a SOC 2, nezbytné pro ochranu citlivých dat a vyžaduje časté přezkumy, aby se zajistilo, že nasazení v cloudu zůstává v průběhu času v souladu s předpisy.

Takže byste se měli vrátit zpět na fyzické řešení?

Při zhodnocení možností se mohou firmy ocitnout v situaci, kdy zvažují možnost přesunutí určitých pracovních zátěží nebo zdrojů zpět na fyzickou infrastrukturu.

Nicméně rozhodnutí přesunout vše na on-premise řešení stále vyžaduje pečlivé zvážení vzhledem k rozsahu repatriace, nebo-li migrace z cloudu, a jeho důsledků napříč firmou. Společnosti mají také oprávněné obavy, že poskytovatelé cloudových služeb nedokážou zajistit požadovanou úroveň nepřetržitého provozu a odolnosti vůči výpadkům. V případě, že by k nim došlo, mělo by to značně negativní dopad na firemní byznys.

Kompromis? Multi-cloudová, nebo hybridní strategie

Každá strategie provozu má své plusy a minusy. Nicméně rozložit pracovní zátěže mezi několik cloudových služeb a prostředí může přinést nejlepší výsledky. Mnoho firem už roky upřednostňuje strategii kombinující více cloudů, přičemž dávají přednost různým platformám pro flexibilní řízení pracovních zátěží a efektivní správu dat v závislosti na tom, co je pro ně nejvýhodnější.

Na konci dne nejde o upřednostňování jednoho prostředí před druhým, ale spíše o racionalizaci vašeho využití a neustálé zdokonalování vaší spotřeby. Jde o zodpovědné nasazování každé pracovní zátěže s ohledem na návratnost investice (ROI). A o potřebu zajistit, že zdroje jsou využívány co nejefektivněji.

Pokud byste chtěli mluvit s odborníkem o přezkumu vaší cloudové strategie, neváhejte se obrátit na jednoho z našich konzultantů na konzultace@vshosting.cz.


vshosting~

Jak datová suverenita a ochrana osobních údajů ovlivňují výběr cloudu

Podle aktuálních údajů Digitalní asociace Bitkom využívá 55 % organizací veřejné cloudové služby a 29 % jejich využití plánuje. Celkem 36 % organizací upřednostňuje strategii „Cloud First“ a 11 % se dokonce orientuje výhradně na cloud. Dle Bitkomu se společnosti snaží přesunutím svých pracovních zátěží do cloudu především snížit náklady, omezit svou uhlíkovou stopu a zvýšit IT bezpečnost. Významnou roli hraje i transformace k moderním modelům poskytování služeb, jako jsou Platform-as-a-Service (PaaS) a Software-as-a-Service (SaaS).

Uložením dat ve veřejném cloudu se však společnosti obávají, že minimálně částečně ztratí kontrolu nad tím, kde jejich data jsou a kdo k nim má přístup. To může být problematické nejen v případě osobních údajů. I výsledky výzkumu, patenty, firemní strategie, nezveřejněné finanční výkazy a další obchodní tajemství nesmí padnout do cizích rukou.

Neméně důležité je při využívání cloudu dbát na ochranu osobních údajů. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které platí v Evropské unii od roku 2018, chrání osobní údaje před zneužitím. Přenos osobních údajů do třetích zemí je povolen pouze v případě, že tyto země zaručují odpovídající úroveň ochrany dat, což třeba v USA až do nedávné doby nebylo splněno, jak rozhodl Evropský soudní dvůr ve věcech „Schrems I a II“. Navíc mohou být američtí poskytovatelé cloudových služeb nuceni vydávat údaje zákazníků na základě zákona CLOUD Act, i když se data nacházejí mimo USA. Orgány, jako je Konference o ochraně údajů (DSK), proto opakovaně zdůrazňovaly, že ukládání osobních údajů v amerických cloudech bez dalších právních dohod není možné.

Mnoho společností proto raději ukládá a zpracovává citlivé a osobní údaje v privátním cloudu, který si provozují samy, nebo který jim poskytovatel nabízí k výhradnímu užívání. V posledních letech také získává na významu koncept suverénního cloudu, který by měl spojit výhody soukromých a veřejných cloudových prostředí. Jde o dedikovanou cloudovou infrastrukturu omezenou na jednu zemi nebo na Evropskou unii, která klade zvlášť vysoké požadavky na datovou suverenitu a ochranu údajů. Všechna data jsou šifrována při ukládání i přenosu a klíče jsou spravovány externě, což poskytovateli cloudu brání v přímém přístupu k obchodním tajemstvím nebo osobním údajům. Navíc musí být aplikace a služby snadno přenositelné, aby se předešlo situaci, kdy je zákazník uzamčen u jednoho poskytovatele.

Výběr správné platformy

Na konečném výběru platformy se podílí typy pracovních zátěží, které určují, jaká platforma je z ekonomického, technického a právního hlediska nejvhodnější. Zatímco vývojová prostředí nebo internetové obchody vyžadují vysokou flexibilitu a rychlou škálovatelnost, potřeby jiných aplikací, jako jsou ERP systémy nebo finanční účetnictví, jsou spíše statické a dobře plánovatelné. Jiné, například řízení strojů a vozidel, vyžadují rychlou reakci IT systémů a velmi krátké latence.

Prostředí privátních a suverénních cloudů jsou správnou volbou, když je potřeba udržet plnou kontrolu nad daty a aplikacemi a dodržet nejvyšší bezpečnostní standardy. Veřejný cloud je nejlepší volbou pro projekty vyžadující vysokou škálovatelnost, dostupnost a flexibilitu. Nabízí také řadu inovativních služeb, od kontejnerových řešení jako Kubernetes, přes umělou inteligenci a mobilní aplikace až po Internet věcí (IoT).

Každá úspěšná cloudová strategie potřebuje spolehlivé partnery

Pro většinu firem není rozumné dělat kategorické rozhodnutí pro nebo proti určité formě cloudu. Namísto toho je často lepší upřednostnit hybridní cloudový model, který kombinuje zdroje z různých cloudových nabídek podle aktuální potřeby. Avšak zabezpečit, aby takové složité hybridní cloudové prostředí bylo bezpečné, v souladu s regulacemi a ochranou dat, představuje velkou výzvu. Obzvláště střední podniky a menší provozovny by mohly mít obtíže zaměstnat potřebné odborníky na cloud – pokud vůbec nějaké najdou vzhledem k nedostatku odborných pracovníků v IT sektoru. Ve stále se vyvíjejícím světě IT už firmy a jejich spolupracovníci nedokážou pokrýt všechny potřeby sami. Proto se stávají stále důležitějšími partnerství s kompetentními partnery, kteří přinášejí externí expertízu.

Partneři jako vshosting mohou poskytovat služby z různých cloudových variant, starat se o ně 24/7 a podporovat zákazníky prostřednictvím poradenských a migračních služeb, aby jim pomohli vypracovat, implementovat a optimalizovat na míru šitou cloudovou strategii.

Pro individuální poradenství a podporu při výběru optimální cloudové strategie pro vaši společnost kontaktujte naše odborníky. Naši experti jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás ještě dnes, abyste se dozvěděli, jak můžete optimalizovat vaše cloudové prostředí.


vshosting~

Role poskytovatelů spravovaných služeb

Poskytovatelé spravovaných služeb (MSP), zejména ti s vlastními datovými centry, jsou klíčoví pro usnadnění repatriace cloudu. Nejenže poskytují technické znalosti, ale také infrastrukturu nezbytnou pro úspěšný přesun. Spoluprací s MSP mohou společnosti využít kontrolované a bezpečné prostředí podobné privátnímu cloudu. Toto přizpůsobené nastavení nabízí lepší flexibilitu, škálovatelnost a bezpečnost.

Výhody a výzvy

Návrat k lokální infrastruktuře přináší výhody, jako je lepší kontrola nad náklady a přizpůsobený výkon pro specifické aplikace. Pomáhá také splňovat přísné regulační požadavky a dává společnostem větší kontrolu nad jejich IT zdroji. Přechod však není bez svých komplexností. Vyžaduje promyšlené plánování a testování a může být časově náročný a nákladný na zdroje, což může vést k provozním přerušením. Navíc je pro tuto změnu nezbytná dlouhodobá IT strategie.

Naplánování úspěchu

Před závazkem k repatriaci cloudu by společnosti měly důkladně analyzovat, zda tento krok podporuje jejich dlouhodobé cíle. Pečlivé plánování a rozsáhlé testování jsou klíčové pro minimalizaci přerušení. Lokální infrastruktura musí být připravena podporovat budoucí expanzi a dodržovat všechny bezpečnostní a regulační předpisy.

Repatriace cloudu může být pro společnosti, které chtějí optimalizovat svou IT infrastrukturu, prospěšnou strategií. S řádnou přípravou a implementací může zlepšit výkon, kontrolovat náklady a zvýšit bezpečnost. Pokud uvažujete o repatriaci cloudu pro vaši společnost, kontaktujte nás a indivuálně vám poradíme a vytvoříme IT prostředí, které je bezpečné, výkonné a cenově efektivní.


Během 17 let jsme provedli úspěšnou migrací stovky klientů. Pomůžeme i vám.

 1. Domluvte se na konzultaci

  Stačí nám zanechat kontakt. Obratem se vám ozveme.

 2. Bezplatný návrh řešení

  Nezávazně probereme, jak vám můžeme pomoct. Navrhneme řešení na míru.

 3. Profesionální realizace

  Připravíme vám prostředí pro bezproblémovou migraci dle společného návrhu.

Zanechte nám svůj e-mail nebo telefon
  Nebo nás kontaktujte napřímo

  +420 246 035 835 V provozu 24/7
  konzultace@vshosting.cz
  Zkopírovat
  Obratem se vám ozveme