fbpx
vshosting~

Role poskytovatelů spravovaných služeb

Poskytovatelé spravovaných služeb (MSP), zejména ti s vlastními datovými centry, jsou klíčoví pro usnadnění repatriace cloudu. Nejenže poskytují technické znalosti, ale také infrastrukturu nezbytnou pro úspěšný přesun. Spoluprací s MSP mohou společnosti využít kontrolované a bezpečné prostředí podobné privátnímu cloudu. Toto přizpůsobené nastavení nabízí lepší flexibilitu, škálovatelnost a bezpečnost.

Výhody a výzvy

Návrat k lokální infrastruktuře přináší výhody, jako je lepší kontrola nad náklady a přizpůsobený výkon pro specifické aplikace. Pomáhá také splňovat přísné regulační požadavky a dává společnostem větší kontrolu nad jejich IT zdroji. Přechod však není bez svých komplexností. Vyžaduje promyšlené plánování a testování a může být časově náročný a nákladný na zdroje, což může vést k provozním přerušením. Navíc je pro tuto změnu nezbytná dlouhodobá IT strategie.

Naplánování úspěchu

Před závazkem k repatriaci cloudu by společnosti měly důkladně analyzovat, zda tento krok podporuje jejich dlouhodobé cíle. Pečlivé plánování a rozsáhlé testování jsou klíčové pro minimalizaci přerušení. Lokální infrastruktura musí být připravena podporovat budoucí expanzi a dodržovat všechny bezpečnostní a regulační předpisy.

Repatriace cloudu může být pro společnosti, které chtějí optimalizovat svou IT infrastrukturu, prospěšnou strategií. S řádnou přípravou a implementací může zlepšit výkon, kontrolovat náklady a zvýšit bezpečnost. Pokud uvažujete o repatriaci cloudu pro vaši společnost, kontaktujte nás a indivuálně vám poradíme a vytvoříme IT prostředí, které je bezpečné, výkonné a cenově efektivní.


vshosting~

Liší se nějak význam termínu „managed“ mezi jednotlivými hostingovými firmami? Je to hodně otázek. A na všechny se podíváme v dnešním článku přímo od jednoho z našich seniorních adminů.

Co je to managed služba

Managed, neboli spravovaná služba v hostingu znamená, že váš poskytovatel do nějaké míry pečuje nejen o vaše servery, ale i o softwarové vybavení. Jaký rozsah, kvalitu, rychlost a časovou dotaci taková péče má se však může podstatně lišit, a to poskytovatel od poskytovatele. 

Můžete se setkat s tím, že managed služba znamená maximálně 3 hodiny podpory měsíčně, v lepším případě od administrátora s půlroční zkušeností, a týkat se bude pouze základních bezpečnostních aktualizací. A lze ji čerpat jen v pracovní dny od 9 do 17. 

Na druhé straně pak jsou firmy jako je ta naše, které v rámci managed služeb poskytují první poslední, v případě zájmu i včetně debuggingu a odborného poradenství. A to, že správu, monitoring i řešení požadavků klienta dělají nonstop. A že na místě v datacentru mají vždy seniorní adminy berou už jako samozřejmost.

Jak k managed správě přistupujeme ve vshostingu

U nás ve vshostingu na kompromisy nehrajeme a managed služby od vshosting~ proto znamenají plnou správu hardwaru i softwarového vybavení serveru. Ta zahrnuje pokročilý monitoring desítek parametrů seniorními admini s 15 lety zkušeností, každodenní bezpečnostní aktualizace, pravidelnou kontrolu zátěže serverů a řešení požadavků klientů. Na telefon reagujeme klientům vždy do 60 sekund. Serveroví specialisté vyřeší požadavky v průměru do 15 minut . Pomůžou i s debuggingem aplikací. Vše je k dispozici nonstop (24/7 i ve dvě v noci o víkendu) od seniorních administrátorů přímo v našem datacentru. Bez časového omezení rozsahu podpory. 

Monitoring, optimalizace, reporting

U managed služeb nonstop monitorujeme desítky metrik na každém serveru (performance, stav služeb). Provádíme také optimalizace, debugging, zálohování a instalaci dalšího softwaru na serveru.

Mezi monitorované služby a parametry patří například:

Aktualizace softwaru

Bezpečnostní aktualizace

Bezpečnostní aktualizace na managed serverech provádíme jednou denně v nočních hodinách. Jedná se pouze o minor (setinkové) aktualizace k již nainstalovaným verzím aplikací. Většina aktualizací s sebou nepřináší nedostupnost služeb. U některých komponent (webservery, databáze) ale může být třeba restartovat danou služby po dokončení aktualizace. Klient má možnost si zvolit vyjmutí služeb vyžadujících restart z režimu automatických aktualizací. Pak jsou aktualizace u takového softwaru prováděny ad-hoc. Tento režim aktualizací však není doporučován.

Z automatických aktualizací jsou nicméně vyjmuty aktualizace jádra operačního systému, které vyžadují restart serveru a způsobují tak kratší nedostupnost všech služeb. Aktualizaci jádra operačního systému provádíme individuálně a v závislosti na výskytu kritických chyb, a to vždy po dohodě s klientem.

Automatické aktualizace nejsou aplikovány u služby Managed Cluster. Zde jsou vždy řešeny individuálně v závislosti na aktuální potřebě. Důvodem pro individuální řešení je v tomto případě například nepředvídatelný dopad automatické aktualizace na dostupnost a konzistenci infrastruktury. Pokud má klient vyhrazené testovací prostředí, realizují se aktualizace nejprve zde a teprve poté na produkci. Tímto postupem lze v předstihu odhalit případné problémy s aktualizacemi bez dopadu na produkční prostředí.

Upgrade verze softwaru (mimo operační systém)

Upgrade major verze softwaru provádíme na žádost klienta. A to v případě, že je daný software a jeho nová verze podporována. Buď pro nainstalovanou verzi operačního systému Debian nebo Ubuntu Serveru v oficiálním repozitáři balíčků Debian či Ubuntu, některém z podporovaných neoficiálních repozitářů, repozitáři vshosting, či oficiálním repozitáři tvůrce daného softwaru. Neprovádíme kompilaci softwaru ze zdrojových kódů z důvodu nekoncepčnosti. Instalovaný software musí být podporovaným softwarem na managed serverech.

Upgrade operačního systému 

Ve vshostingu provozuje servery na operačním systému Debian či Ubuntu Serveru. A plně respektuje životní cyklus těchto operačních systémů. V případě skončení podpory dané verze operačního systému jeho autory je klient vystaven riziku hacknutí serveru či jiného bezpečnostního incidentu, kterému bez aktualizace nelze zabránit. Proto klienty v takových případech proaktivně kontaktujeme a upgrade nabízíme. 

O upgrade může klient také sám požádat, například pokud nelze upgradovat jiný software bez upgradu celé distribuce. Aktualizace operačního systému v případě, že podpora nainstalované verze bude skončena za 24, či méně měsíců, je prováděna bezplatně. Klienti samozřejmě upgrade mohou odmítnout, my je pak bohužel nemůžeme chránit před výše zmíněnými riziky.

Co je u managed služby od vshosting~ v kompetenci klienta?

Zejména u komplexních služeb nemusí být na první pohled jasné, co má na starosti poskytovatel hostingu a co klient. Ukažme si to na příkladu plně spravovaného managed clusteru s Kubernetes od vshostingu.

Rozdělení kompetencí – příklad managed Kubernetes clusteru

Z tohoto příkladu rozdělení u Kubernetes vyplývá, že zatímco my se staráme, aby vše fungovalo, vy se můžete primárně soustředit na vývoj aplikací. A na to, aby váš e-shop či jiný internetový projekt fungoval a vydělával.
Pakliže máte dotazy k článku, k rozdělení kompetencí, managed službách, Kubernetes atd. Neváhejte nás kontaktovat: konzultace@vshosting.cz. Rádi vám zodpovíme veškeré dotazy.


vshosting~

Důvodů proč opustit webhosting je celá řada: možná potřebujete větší flexibilitu nastavení, větší webový limit, dostupnost nebo výkon, případně chcete používat specifické softwarové vybavení, které si s webhostingem zrovna netyká. Webhosting už je Vám prostě malý.

Na druhou stranu webhosting poskytuje poměrně vysokou uživatelskou přívětivost: ovládáte ho přes grafické rozhraní, poskytovatel se stará o vše okolo hardwaru i softwaru a Vy toho vlastně nemusíte moc řešit. Vybrat tedy nové hostingové řešení, které Vám poskytne podobné pohodlí, není tak snadné.

Kam dál?

Flexibilnějších a výkonnějších alternativ webhostingu na trhu potkáte mnoho. Těmi nejpodobnějšími z uživatelského pohledu jsou VPS a managed služby. Zároveň můžete uvažovat i o dedikovaném serveru nebo vlastním fyzickém serveru.

A protože realita umí být pěkná mrcha, každá z těchto variant disponuje kromě mnoha výhod také nevýhodami. Pojďme se na ně podívat.

VPS

Na první pohled nejlákavější možností je takzvané VPS, tj. virtual private server. Oproti webhostingu získáte u VPS plnou volnost a můžete tak instalovat, jaký software chcete a vše si nastavit k obrazu svému. VPS také vyjde poměrně levně, což je obzvlášť pro začínající projekty lákavé.

Plná volnost ale má i odvrácenou stránku – o všechno se musíte starat sami. Tím myslíme opravdu všechno. Instalace, updaty, bezpečnostní opatření, jakékoliv změny, řešení problémů, zálohování atd. atd. Potřebujete proto vlastního administrátora, který zajistí, že všechno bude dobře fungovat a Váš projekt zůstane v bezpečí. 

Při správě vlastního hostingového serveru na Vás totiž číhá plno nástrah, které musíte umět identifikovat a zajistit, že Vás „nedostanou“.

Vlastní fyzický server

Další variantou, na kterou můžete z webhostingu přejít, je pořídit si vlastní server. Získáte tak mnohem vyšší výkon než u webhostingu nebo VPS a zároveň i velkou flexibilitu. Na druhou stranu jsou s ním spojeny podobné nevýhody jako s VPS – všechno si musíte řešit sami. Což je nákladné, otravné a ještě pěkně nebezpečné (pokud Váš administrátor není opravdu borec a nefunguje 24 hodin denně).

Kromě správy softwaru si oproti VPS musíte navíc řešit i vše ohledně hardware – zajistit chlazení, stálý přívod energie (což není tak samozřejmé, jak se zdá – aneb strčit server do zásuvky nestačí), řešit veškeré hardwarové problémy a tak dále. Vlastní fyzický server tak s sebou nese největší riziko výpadku, kybernetických útoků a podobně. 

Dedikovaný server

Dedikovaný server se od vlastního fyzického serveru liší tím, že jde vlastně o server jako službu, kde hardwarové záležitosti a často i prvotní instalaci obstará váš poskytovatel. Řeší také všechny nenadálé situace ohledně hardwaru – například u nás ve vshosting~ jakýkoliv hardwarový problém vyřešíme do 60 minut a to ve dne i v noci. 

 „Dedikáč“ je zároveň umístěn v datacentru, které bývá dobře zabezpečené proti výpadkům elektřiny nebo třeba vniknutí cizích osob. Bude mít také lepší konektivitu, než kdybyste si server zapojili ve vlastní provizorní serverovně. 

Oproti webhostingu je dedikovaný server samozřejmě mnohem výkonnější a můžete si na něj nainstalovat v podstatě co chcete. Softwarová stránka věci je ale stále na vás, stejně jako u VPS nebo vlastního fyzického serveru. Bez admina se tedy neobejdete, což představuje náklady navíc. 

Managed služby

Nejpříjemnější upgrade z webhostingu je bezpochyby na managed server nebo nějakou robustnější managed službu. Z uživatelského pohledu je to totiž takový webhosting na steroidech: služba se stejně snadno ovládá a poskytovatel hostingu se stará o všechny provozní záležitosti (software i hardware). Zároveň máte k dispozici řádově vyšší výkon a nesrovnatelně větší flexibilitu co se týká nastavení, kompatibility s různými softwary a tak dále.

To v důsledku znamená, že nemusíte mít vlastního administrátora, provoz serveru nemusíte vůbec řešit a všechno funguje, jak má. A když náhodou ne, je na poskytovateli, aby problém co nejrychleji vyřešil. Vy se tak můžete soustředit jen na svůj core business.

V závislosti na rozsáhlosti Vašeho projektu a použitých technologiích zbývá jen vybrat, jestli půjdete do managed serveru, robustnějšího managed clusteru nebo třeba do managed řešení pro Kubernetes

Cloud nebo fyzické „železo“?

cloud nebo fyzický server

Pokud se rozhodnete pro managed službu, nejspíš narazíte na dilema, zda jít do cloudu nebo raději zvolit fyzický server. Nedá se plošně říct, zda je jedno lepší než druhé – záleží na Vaší konkrétní situaci.

V případě, že máte menší, ale rychle rostoucí internetový projekt a je pro Vás zásadní vysoká dostupnost a flexibilita, cloud je pro Vás jasná volba. Vzhledem k nižšímu požadovanému výkonu pro Vás cloudové řešení nejspíš bude i cenově výhodnější. Pokud časem cloud přerostete, můžete bez problému přejít na fyzické řešení.

Jestli Váš byznys vyžaduje velký výkon nebo ukládání velkého množství dat, vyplatí se jít rovnou cestou fyzického serveru. Ten toho totiž „utáhne“ víc a na jednotku výkonu většinou vychází levněji než cloud. 

Není managed služba jako managed služba

Managed služby jsou díky své uživatelské přívětivosti čím dál populárnější. Bohužel ne každý poskytovatel chápe „managed“ jako skutečně plnou správu a klienti pak mohou být nepříjemně překvapeni.

V ideálním případě u managed služby poskytovatel provádí prvotní instalaci, veškerý monitoring serveru, updaty operačního systému i řešení všech nenadálých situací – ať už jde o hardwarový nebo softwarový problém. Tak to probíhá například u nás ve vshosting~.

Jiní poskytovatelé si ale pod managed službou mohou představovat pouze prvotní instalaci softwaru a následnou starost o hardware. Případně si za řešení softwarových problémů účtují další poplatky. Doporučujeme tedy dobře prostudovat, co všechno Vámi zvolená managed služba opravdu zahrnuje.

Nejlepší řešení pro Váš projekt

Vybrali jste?

Ze zkušenosti víme, jak těžké rozhodování to je. Všechno je individuální a nejlepšího výsledku zpravidla dosáhnete, když je hosting ušitý přímo na míru Vašemu projektu.

Pokud si stále nejste jistí, kontaktujte nás. Naši experti Vám rádi poradí, jaká varianta bude pro vás nejvýhodnější.


vshosting~

Vybíráte nový dedikáč nebo managed server a přemýšlíte, který SSD disk je pro Vás nejvhodnější? Ve vshosting~ si zakládáme na maximální kvalitě, ale protože potřeby našich klientů se často výrazně liší, nabízíme 2 typy profesionálních SSD disků: 2,5“ SATA SSD a 2,5“ NVMe (oba od Intelu). Pojďme se podívat, jaké jsou mezi jednotlivými řadami disků, které si u nás můžete vybrat, rozdíly.

Modely disků SATA

2,5“ SATA SSD Intel, řada S4510

– sekvenční čtení a zápis se pohybuje v řádech stovek MB za sekundu

– nejčastěji do cca 500 MB/s, záleží na modelu

2,5“ SATA SSD Intel, řada S4610

– lepší disky s vyšší durabilitou než S4510

– jsou vhodnější pro databázové servery než S4510

– sekvenční čtení a zápis je na obdobné úrovni jako u S4510

Modely disků NVMe

2,5“ NVMe (rozhraní PCIe 3.1 x4) Intel, řada P4510

– sekvenční čtení a zápis se pohybuje v řádech tisíců MB za sekundu

– nejčastěji do cca 3200 MB/s, záleží na modelu

– to je několikanásobně vyšší hodnota v porovnáním s klasickými SATA SSD

2,5“ NVMe (rozhraní PCIe 3.1 x4) Intel, řada P4610

– lepší disky s vyšší durabilitou než P4510

– vhodnější pro databázové servery než P4510

– sekvenční čtení a zápis na obdobné nebo i lepší úrovni jako P4510

Jak SATA tak NVMe servery navrhujeme tak, aby pevné disky byly hot-swap, tzn. vyměnitelné za běhu zařízení a systému. Případné opravy či výměny jsou tak velmi jednoduché. Nepoužíváme NVMe disky rozhraní M.2 PCIe, které se montují přímo na základní desku a jsou tedy pro technika fyzicky nepřístupné.

RAID na NVMe discích oproti SATA SSD

SATA disky většinou konfigurujeme v HW RAIDu (RAID je řízen samostatným diskovým řadičem). NVMe disky však pracují na rozhraní PCIe, diskové řadiče tohoto typu jsou tedy buď výkonnostně nevyhovující anebo neúměrně drahé. NVMe disky jsou v serverech tedy zapojeny přímo na konektory základních desek, kde jednotlivé PCIe linky obsluhuje samotné CPU. NVMe servery realizujeme na SuperMicro řešeních. SuperMicro totiž pro toto použití vyvinulo pro nás vhodné řešení.

Oproti SATA diskům jde tedy RAID řešit na NVMe discích dvěma různými způsoby. První možností je instalace dodatečného hardware klíče na základní desku, což aktivuje funkci Intel VRAID on CPU. V BIOSu serveru jsme schopni následně nakonfigurovat RAID 0/1/10/5 z NVMe disků, operační systém poté pracuje s jedním virtuálním diskem. Druhou variantou je RAID pro systém vůbec nekonfigurovat a řešit jej následně softwarově v rámci OS (například pomocí ZFS atd.).

Tak tedy SATA nebo raději NVMe?

Jednoduše řečeno NVMe disky jsou 6,5 x rychlejší než SATA, což je velké plus. Na druhou stranu jsou o něco dražší, takže volba mezi NVMe a SATA není úplně jednoduchá.

NVMe disky jsou rozhodně vhodnějším řešením pro někoho, kdo shání extrémní datovou propustnost na úložišti, ať už náročného databázového serveru, webserveru či čehokoli jiného s předpokladem vysoké zátěže. Tyto disky ve vshosting~ umíme provozovat jak na managed serverech s Linux (Ubuntu 18, Debian), tak na dedikovaných serverech s Windows, kde je správa OS v režii klienta.

Faktorem ke zvážení je ale i fakt, že NVMe disky lze u vshosting~ používat pouze na současných Intel Xeon Scalable CPUs. Oproti tomu SATA disky můžeme používat takřka na jakoukoliv generaci Intel Xeon procesorů a to díky námi dodávaným samostatným diskovým řadičům.


Damir Špoljarič

Podívejte se na hlavní důvody, proč stovky klientů volí dedikované servery od vshosting~.

Customizace konfigurace

Více než 40 % našich klientů využívá individuální konfiguraci dedikovaných serverů. Klientům zajišťujeme dedikované servery od řešení s výkonnými procesory až po řešení s například 1 TB RAM.

Okamžitý servis a upgrade

Jako jediná firma v ČR garantujeme opravu či výměnu serveru při poruše do 60 minut. Průměrně server opravíme do 25 minut :-). Skladem držíme stovky náhradních serverů přímo v datacentru a jsme tak schopni reagovat okamžitě. Stejně rychle můžeme provést i upgrade serveru či jeho výměnu za naprosto odlišnou konfiguraci s pouhým přehozením pevných disků.

Monitoring a vzdálený management v ceně

Každý dedikovaný server monitorujeme a v případě nedostupnosti serveru například z důvodu přetížení do 5 minut voláme klientovi a pomáháme mu v případě, že je nedostupnost zapříčiněná právě z důvodu problému na straně hardware serveru.

Všechny dedikované servery jsou zapojeny do centrální management sítě a klienti tak mohou přes naši webovou aplikaci KVM Proxy přistupovat na management dedikovaných serverů, sledovat log hardware serveru, dostat se na konzoli serveru (KVM), provést vzdálený boot či fyzicky restartovat server a to vše přes centrální rozhraní s maximálním pohodlím, což ocení zejména klienti, kteří mají více serverů.

Opravdu pořádná konektivita

Každý server je připojen do sítě 2x 1 Gbps (redundance pomocí LACP) do dvou oddělených switchů v režimu active-active, takže lze využívat plnou rychlost 2 Gbps. Volitelně nabízíme rychlost 2x 10 Gbps.

vshosting~ neslibuje nereálné a jeho páteřní síť je připravena na velké datové toky. Používáme ze všech hostingových firem nejlepší síťový hardware.

Jsme členem 4 peeringových center ve 3 zemích a naši evropskou infrastrukturu dále rozšiřujeme. Výhledově plánujeme i upgrade na 2x 100 Gbps do NIX.CZ. Technologie je na to již připravena.

Redundance

Používáme výhradně dvouzdrojové servery či servery s propojením s STS switchi, abychom plně využili vlastnosti špičkového datacentra a jeho infrastruktury energetiky. Díky tomu jsme schopni smluvně garantovat vysokou garanci dostupnosti.

Podívejte se do zákulisí záložních systémů našeho datacentra: https://www.youtube.com/watch?v=5lHvzvU6BWY

Kompletní správa fyzické infrastruktury – vše co potřebujete

Pro ty největší internetové projekty zajišťujeme komplexní infrastrukturu jako službu. K dedikovaným serverům tak nabízíme například tyto doplňkové služby:

– privátní sítě mezi servery (klientské VLAN)
– pronájem NetApp storage či prostoru na našem CloudStorage SSD/SAS pro centrální uložiště (NFS/iSCSI)
– špičkový premium AntiDDoS (Radware řešení)
– VPN as a Service
vshosting~ CDN

A další.

Více na https://vshosting.cz/dedicated-servers/


Během 17 let jsme provedli úspěšnou migrací stovky klientů. Pomůžeme i vám.

 1. Domluvte se na konzultaci

  Stačí nám zanechat kontakt. Obratem se vám ozveme.

 2. Bezplatný návrh řešení

  Nezávazně probereme, jak vám můžeme pomoct. Navrhneme řešení na míru.

 3. Profesionální realizace

  Připravíme vám prostředí pro bezproblémovou migraci dle společného návrhu.

Zanechte nám svůj e-mail nebo telefon
  Nebo nás kontaktujte napřímo

  +420 246 035 835 V provozu 24/7
  konzultace@vshosting.cz
  Zkopírovat
  Obratem se vám ozveme