fbpx
vshosting~

Webové aplikace se stávají častým cílem útoků. Ať už je cílem útočníků shodit e-shop konkurence, nebo ukrást firemní data, negativní dopad na fungování firmy je zásadní. Jak se bránit proti různým síťovým útokům je dobře známo a zdokumentováno, ale ochrana proti specifickým útokům na konkrétní aplikace zůstává spíše v pozadí a v kompetenci vývojářů aplikace. 

Často je řešena pouze pomocí blacklistů IP adres nebo dokonce ignorována ve prospěch výkonu. V dnešní době, kdy je dostatečná kapacita infrastruktury dostupná za velmi nízkou cenu, lze ale škodlivý provoz analyzovat a filtrovat prakticky bez znatelných dopadů na výkon. Řešení, které k tomuto účelu používáme ve vshostingu, je aplikační firewall ShadowD.

Typy aplikačních útoků

Na webové aplikace se dá útočit mnoha způsoby. Nejznámější typy útoků jsou cross-site scripting, session hijacking a různé typy SQL injection. Společným jmenovatelem těchto typů útoků je fakt, že bez detailní analýzy požadavků na aplikační úrovni je jejich odhalení prakticky nemožné. Nedají se totiž odlišit od běžného provozu. K útoku často dochází z jednoho zdroje a jde pouze o jednotky požadavků, ovšem s drtivým dopadem na běh nebo dostupnost aplikace.

Co je ShadowD 

ShadowD je aplikační firewall, který detailně analyzuje příchozí provoz na aplikaci a odstraňuje nebezpečné požadavky. Požadavek zároveň není zcela zablokován, ale jsou z něj pouze odstraněny škodlivé části. Tím ShadowD efektivně znemožňuje provedení útoku, zároveň ale neblokuje regulérní požadavky, které by mohly být omylem považované za útok.

Ve vshostingu v současnosti podporujeme filtraci pro aplikace napsané v PHP, Perlu a Pythonu včetně populárních frameworků jako je Nette, Symphony, Flask nebo Django. Jsme schopni odfiltrovat více než 100 různých aplikačních útoků včetně SQL injection, code injection nebo cross-site scriptingu.

Jak ShadowD funguje

Samotný ShadowD běží na samostatném serveru. Na aplikačních serverech je nasazen connector, který předá ShadowD serveru požadavek včetně metadat o uživateli (zdrojovou IP adresu, data požadavku, cílovou URL, kontrolní součty a další). ShadowD server požadavek vyhodnotí a aplikačnímu serveru předá výsledek testu. 

Celý proces si lze představit podobně jako antivir nebo antispam u e-mailových služeb nebo jako různé nástroje pro monitoring aplikační výkonnosti (např. newrelic). Samotné vyhodnocení útoku probíhá na základě sady pravidel, které detekují nebezpečné vstupy od uživatele a na jejich základě je požadavek vyhodnocen jako bezpečný, nebo jako potenciální útok.

Pravidla mohou být tří různých typů – blacklist, whitelist a integrity checks. Blacklist pravidla říkají, že daný požadavek je vždy vyhodnocen jako útok. Mezi tyto pravidla patří např. různé analýzy vstupů od uživatele, kde se hledají potenciálně nebezpečná data jako např. SQL injection příkazy. Whitelist pravidla fungují přesně obráceně – pokud je daný řetězec nalezen, je požadavek vyhodnocen jako bezpečný. Příkladem jsou například vývojářské přístupy, které spolu s požadavkem posílají konkrétní HTTP hlavičky v kombinaci se seznamem bezpečných IP adres. Integrity checky jsou vhodnou ochranou proti nebezpečným úpravám samotné aplikace. Porovnávají kontrolní součet spouštěných souborů proti databázi známých součtů a varují před nebezpečnými nebo změněnými soubory.

Seznam pravidel lze jednoduše upravovat z webového GUI a přizpůsobit filtraci potřebám konkrétní aplikace. Zároveň lze ShadowD přepnout do pasivního režimu, kdy potenciálně nebezpečné požadavky monitoruje a zaznamenává, samotný požadavek ale nijak nemodifikuje. Toto nastavení je vhodné v prvních fázích nasazení WAF, kdy se filtry dolaďují pro potřeby konkrétní aplikace a zároveň nehrozí přílišná přísnost filtrů vedoucí k vysoké míře false positive detekce.

Architektura ShadowD

Zdroj: https://shadowd.zecure.org/documentation/architecture/ 

Je pro náš projekt web application firewall vhodný?

Ve zkratce: pro produkční prostředí téměř vždy ano. Nasazení WAF přidává další bezpečností vrstvu, která dokáže zajistit vyšší odolnost aplikace před specifickými útoky vedenými přímo na samotnou aplikaci a to bez viditelného dopadu na výkon. WAF není náhradou bezpečného kódu aplikace, nechrání proti útokům na síťovou vrstvu (různé typy DDoS útoků) a nedokáže odfiltrovat 100 % útoků, je ale vhodným doplňkem k dalším nasazeným bezpečnostním mechanismům. A jeho použití lze pouze doporučit.

WAF nechrání před nedostatečným výkonem aplikace a infrastruktury nebo před chybami vývoje. Stejně tak jeho použití může být problematické, pokud není chráněno samotné administrační rozhraní ShadowD a útočník dokáže modifikovat nastavení WAFu nebo sadu pravidel. Zde je velmi vhodné omezit přístup k administraci WAFu pomocí klasického síťového firewallu pouze na bezpečné IP adresy nebo jej zpřístupnit pouze skrze administrační VPN.

Zvažujete aplikační ochranu pro svůj projekt? Obraťte se na nás na konzultace@vshosting.cz a naši experti s vámi nezávazně proberou všechny výhody, nevýhody a specifika v závislosti na vámi používaných technologiích. Aplikační WAF lze kombinovat se všemi našimi managed službami. 


vshosting~

Jakékoliv datové centrum potřebuje ke svému fungování nepřetržitou zásobu elektrické energie. Z tohoto důvodu ve vshostingu nespoléháme jen na zásoby elektřiny ze sítě, ale v případě potřeby si ji dokážeme vyrobit sami prostřednictvím dieselových agregátů. Mechanismus přepnutí provozu na diesel v případě výpadku elektřiny je velmi pečlivě nastaven a má i řadu pojistných mechanismů, ale pro jistotu jeho funkčnost minimálně 4x do roka testujeme.

Test výpadku elektrické energie má za cíl potvrdit funkčnost všech prvků zapojených do procesu náhradního napájení. Nejde jen o samotné dieselové agregáty, nezastupitelnou roli hrají také rozvodny, které automaticky poznají, že došlo k výpadku a spustí procesy nutné k okamžitému nahrazení napájení z našich zdrojů. Dále testujeme i funkčnost UPS a baterií, které při výpadku slouží jako překlenovací a vyrovnávací zdroj napájení do doby, než se plně nastartují dieselové agregáty. 

Průběh testu

Simulace výpadku elektřiny začíná „shozením“ jistícího prvku na hladině nízkého napětí na trafostanici. Tím z pohledu datacentra dojde k výpadku elektrické energie. V návaznosti na to dá systém automatického řízení pokyn ke startu dieselového generátoru. 

Pokud by přiřazený agregát z jakéhokoliv důvodu nenastartoval, automaticky startuje záložní dieselový generátor. Po spuštění dieselového generátoru dojde k přepnutí napájení na jím vyrobenou elektřinu. V době mezi výpadkem napájení a plným přepnutím na elektřinu z dieselu je naše datacentrum zásobeno ze zdroje nepřerušovaného napájení (UPS). 

Jakmile se dodávka standardní elektřiny obnoví, systém to detekuje, ale z bezpečnostních důvodů ještě čeká s přepnutím z dieselu na standardní dodávku elektrické energie pro případ, že by došlo k dalšímu výpadku. Po uplynutí této bezpečnostní pauzy dojde k přepnutí zpět na elektřinu ze sítě a následně k odstavení dieselového generátoru.

Celý proces je nepřetržitě sledován naším vlastním systémem vzdáleného monitoringu i přímo na místě přítomnými technickými pracovníky. Na závěr testu technici zkontrolují stav dieselového generátoru a dle potřeby doplní palivo.

Pár zajímavostí na konec

V zimě termín testu blackoutu záměrně přizpůsobujeme počasí, protože chceme mít jistotu, že generátory nastartují i v mrazech. Každý dieselový generátor má zabudován předehřev, který udržuje teplotu chladící kapaliny kolem 50°C, proto je možný rychlý start velkého motoru generátoru i při teplotách pod nulou.

Žádná ze součástí datacentra nevydrží věčně, a proto mimo tyto kvartální testy výpadku elektrické energie také pravidelně kontrolujeme funkčnost UPS a baterií, klimatizačních jednotek (chlazení serverů je klíčové) a dalších instalovaných zařízení.

Naše datacentrum je rozděleno do tří částí, tzv. etap. Každá etapa má vlastní trafostanici a vlastní dieselový generátor. Dále v datacentru disponujeme záložní trafostanicí a záložním generátorem záložních generátorů. Záložní zdroje lze použít pro kteroukoliv část datacentra.

Pokud máte nějaké dotazy k vshostingu, rádi vám poradíme během nezávazné konzultace: konzultace@vshosting.cz.


Damir Špoljarič

Mnozí se po požáru datacentra OVH ptali: „Jak je možné, že cloud hoří?“

Tento francouzský poskytovatel hostingu patří mezi největší low-cost světové hráče v oblasti dedikovaných serverů. Následkem, de facto úplné destrukce jednoho z jejich datacenter, se začaly množit dotazy ze strany klientů a médií, jaká jsou rizika  provozu datacentra v případě nenadálých okolností, a co vše hrozí jeho klientům. 

Pojďme si to vysvětlit na příběhu budování vlastního datacentra vshostingu, u jehož zrodu a celého procesu jsem stál. Právě na tom si přesně vysvětlíme, jak se liší low-cost datacentra od těch pořádně, solidně vystavených…

Tohle je náš příběh. Když jsem si vysnil vlastní datacentrum, bylo mi skoro 24 let. Neměl jsem zkušenosti s žádnou stavbou, natož stavbou datacentra. Můj prvotní nápad bylo postavit datacentrum v dlouhodobě pronajaté hale, kam bychom „jen“ vestavěli infrastrukturu jako je elektroinstalace, chlazení, zabezpečení, racky a podobně. Tomu jsme našli jeden odpovídající průmyslový areál na Praze 10. Hala byla prostorná, čistá, majitel vypadal ochotně provést drobné stavební úpravy. Poté, co jsme však viděli jakési prodavače vozit haldy oblečení do vedlejší haly, se kterou byla ta „naše“ budoucí oddělená jen úzkou příčkou, rozhodli jsme se od tohoto plánu ustoupit. Co je v té hale za firmu, nám totiž nechtěli říct.

A my jsme se oprávněně báli možného požáru. Navíc jsme zjistili, že upadnul by-li pronajímatel do úpadku, byly by i nájemní smlouvy na dobu určitou vypověditelné. To by bylo pro náš byznys nepředstavitelné. Tento koncept pouhého pronájmu haly jsme tedy po několika prohlídkách zavrhli. Spousta datacenter v České republice však tento koncept využívá. Tím se dosáhne úspory investice do nemovitosti, ale za jakou cenu rizika? Opravdu se vyplatí šetřit na zabezpečení datacentra a bezpečnosti dat, a vůbec celých i stamilionových firem klientů? Ne. Nám ne. Tohle dělat nechceme a nebudeme. Bez debat.

Konektivita: 100% oddělené optické kabely 

Začali jsme hledat vlastní pozemek, který by vyhovoval všem parametrům. Jak už územním regulativům (využití pozemku, zastavitelnost, hluk), tak dostatku dostupné elektrické energie (řádově megawatty na vysokém napětí). A zároveň by bylo možné k pozemku dostat optická vlákna z několika směrů. Zejména poslední parametr se ukázal při hledání vhodného vlastního pozemku skutečně problémem. Ke spoustě pozemkům bylo možné optická vlákna po minimálně ročním martyriu úředního vyřizování týkajícího se územního rozhodnutí dokopat. Ale vždy s problémem souběhu optických kabelů, byť jen u kratších úseků. Cílem bylo, abychom přivedli do datacentra přípojky z opravdu několika směrů a to bez jakéhokoliv souběhu (ani v rámci budovy). Proto jsme se rozhodli zainvestovat a vykopat k těmto optickým kabelům další velmi dlouhý úsek. 

Praha je protkaná obrovským množstvím inženýrských sítí a bez pořádné evidence, co kde je. Standardním postupem je koordinace v rámci územního řízení, ve kterém jsou osloveni všichni provozovatelé inženýrských sítí s tím, aby se vyjádřili, co kde v dané lokalitě mají. Realita je ovšem taková, že pokud řidič bagru prostě blbě hrábne, překopne kabel, a problém je na světě. V optickém kabelu můžou být desítky či stovky optických vláken, a navařit je potom zpět je operace pro havarijní výjezdový tým na mnoho hodin. A offline datacentrum nikdo nechce. Investice do konektivity se tedy ukazuje jako opodstatněná.

Chlazení: N+2 redundance není zbytečný luxus

Pamatuji si na jeden poněkud iritující rozhovor s provozovatelem jiného datacentra, který se mi doslova vysmál, že u chlazení je N+2 redundance zbytečný luxus a riziko malé. O dva roky později jsem byl v zahraničí a dispečink mi volal, že v jedné klimatizační jednotce odešly kompresory, a pár hodin na to se rozbila i druhá jednotka. Oprava klimatizační jednotky je proces na několik dní a výměna kompresoru znamená demontáž, navaření nového kompresoru, vakuování, tlakovou zkoušku, plnění chladivem atd.

Náhradními díly ke klimatizačním jednotkám jsme se zásobili přímo v datacentru. A priori nevěřím dodavatelům na 100 %, a zkrátka čekat až několik týdnů na kompresory do 100kW jednotky, se mi nechtělo.

Všechno to jsou pořád stroje, a žádný stroj nevydrží věčně. Je hloupé si myslet, že se nic nerozbije, neřku-li nemůže rozbít, jen proto, že to někdo řekne. Radši udělám x záloh našich strojů, než abych ohrozil fungování něčí firmy. Firmy našeho klienta. 

Protipožární systém: FM-200

Zkrat v UPS, který zapříčinil požár v datacentru OVH, není nijak neobvyklý. Je to porucha, která se ve světě stala již mnohokrát. I proto jsme u nás vybavili automatickým hašením nejen datový sál se servery, ale také místnost na jednotky s UPS. Při detekci kouře se místnost automaticky zaplní inertním plynem FM-200, který vzniku požáru zabrání. Tím pádem nedojde k výpadku služeb datacentra, ani k poškození serverů klientů.

Někomu by se až mohlo zdát, že jsem přehnaně opatrný, ale praxe s 5letým provozem datacentra ukazuje, že postavit pořádné a drahé datacentrum bylo správné rozhodnutí a je to v zájmu našich klientů.

Poznámka: Pokud by pro vás několikadenní výpadek znamenal milionové škody, a případná destrukce části vašich dat by byla nepřijatelná, dává smysl investice do kvalitního poskytovatele hostingu. Pakliže máte menší firmu a cena je pro vás hlavním kritériem, mohou být pro vás výše zmíněná rizika akceptovatelnou daní za momentální úsporu financí.


Ondřej Flídr

Skoro každý, kdo provozuje nějaký ten online projekt, už to asi zažil: dorazí SMS nebo automatický hovor z monitoringu, že něco nefunguje. Vašemu milovanému projektu je ouvej a žádá si vaši pozornost. 

Nemusí to být ani katastrofa typu požár datacentra, nebo zemětřesení – vyřadit systémy zvládne i prasklé potrubí v budově, administrátorská chyba na síti v Indii nebo neodborný zásah uživatele. Pamětníci si jistě vzpomenou na rok 2007 a kauzu s heslem NBUSR123

Ve vshosting~ děláme všechno pro to, abychom podobným situacím zabránili – víc se o tom dočtete v článku o našem nekompromisním zabezpečení. Přesto, ne všechny rizikové faktory a skutečnosti jsou v naší moci a vznik nenadálých situací tak nelze vyloučit. Scénář je pak vždy stejný. Najednou, bez jakéhokoliv varování, všechno zhasne a monitoring se rozsvítí rudě. Nic nefunguje. A co teď? 

Můžete si stěžovat, nadávat, panikař… nebo aktivovat svoje disaster recovery plány. Scénáře, které jste sepsali v době klidu pro případ, že se něco hodně, ale hodně pokazí. Dokumenty, o kterých jste doufali, že je nikdy nebudete muset číst.

Co jsou disaster recovery plány a jak mají vypadat

Disaster recovery plány jsou dokumenty, které jasně popisují, jak dostat váš projekt zpět do funkčního stavu. Mají mnoho podob a pokrývají spoustu možných scénářů. Mohou to být jednoduché seznamy krizových přístupů ale i komplexní postupy, které zahrnují úkony napříč několika odděleními ve firmě. 

Vždy by měly obsahovat: 
– co je potřeba udělat
– kdo to má udělat
– jak to má udělat
– kde jsou dostupné zálohy
– v jakém pořadí nahazovat služby
– kdy obnovovat která data

Vhodné je zahrnout i přihlašovací údaje na krizové účty, ať je máte po ruce. Cílem disaster recovery plánů je vždy minimalizovat obchodní dopad katastrofy a co nejrychleji postavit projekt zpátky na nohy. Musí být napsány jasně a stručně. Protože když už podle nich budete postupovat, určitě to nebude v klidu a v pohodě.

Zálohovací řešení vám ušijeme na míru.

Je běžné, že disaster recovery plány nejsou čistě IT charakteru a mají přesah do dalších oddělení ve firmě. Kromě technického zvládnutí problému totiž potřebujete i udržovat kontakt se zákazníky, případně zajistit podklady pro právní oddělení. Proto je potřeba při sepisování disaster recovery plánů přibrat na pomoc zástupce jiných oddělení a konzultovat jednotlivé kroky s nimi. Musíte mít jistotu, že postupy dávají všem smysl a nezapomněli jste na nějaký netechnický dopad.

Při jejich tvorbě můžeme vycházet z principu letectví. Pokud dojde v letadle k problému, platí postup „Aviate, Navigate, Communicate“, tedy udržet letadlo ve vzduchu, zjistit, kde jste a kam se můžete vydat a až pak se zabývat komunikací. 

V IT toto lze využít obdobně. Nejprve se snažte zachránit, co jde (tj. minimalizovat přímé dopady, klidně odstavením systémů). Dostaňte systém do dostatečně stabilní podoby, a až pak zajistěte komunikaci ven. Pokud máte k dispozici více administrátorů, lze proces paralelizovat, a je to i vhodné. Umíte si představit horší situaci, než když admina otravují s dotazy jeho kolegové z obchodu a customer supportu a ptají se, co mají říci klientům?

Krok 1: Udržte projekt „nad vodou“

Když letadlo spadne na zem, je konec. Přišli jste o letadlo, posádku, náklad i pasažéry. Proto je potřeba ho za každou cenu udržet ve vzduchu. 

V IT to funguje podobně. Pokud přijdete o jednu službu, je potřeba minimalizovat dopady na ty další. Zabránit kaskádovému efektu. Nemůžete si dovolit přijít o všechno. A to i za cenu odstávky. Když přijdete o všechna data i systémy, je to pro firmu naprosté existenční riziko. Krátkodobá odstávka projektu je výrazně menší zlo než dlouhodobá obnova dat. 

Typickým příkladem toho je chyba v aplikaci, která při updatu ukládá poškozená data. V tomto případě je mnohem lepší aplikaci odstavit a zabránit zničení většího množství dat, než ji nechat běžet a pracovat na vydání opravy.

Krok 2: Zorientujte se

Výborně, v prvním kroku jste úspěšně zabránili zničení všech dat. Nicméně stále vzniká škoda, aplikace je nedostupná, klienti začínají být naštvaní. To je správná chvíle začít zjišťovat, co se stalo, jaké jsou celkové dopady a připravit plán na obnovu. 

Lze opravit aplikaci jednoduchým fixem? Je potřeba obnovit nějaká data ze zálohy? Jak dlouho bude trvat návrat do minimálního funkčního stavu? A jak dlouho bude trvat kompletní oprava? O kolik dat jste nenávratně přišli? To jsou všechno otázky, které jsou teď na stole, a na které potřebujete rychle znát odpověď.

Krok 3: Komunikujte se zákazníky

V této fázi už víte co se stalo, co musíte udělat i jaké jsou dopady na vaši společnost. Dokonce i jak dlouho bude trvat oprava. V tuto chvíli můžete komunikovat zákazníkům odhad časové náročnosti.

Doporučujeme vyčlenit jednoho pracovníka jako styčný bod pro komunikaci. Někoho, kdo bude od začátku mluvit s obchodem, podporou a se zákazníky. Zároveň bude sloužit jako štít stojící před adminy, kteří zachraňují situaci. Tuto roli se hodí přidělit někomu z řízení projektu, v agile světě by to byl project owner. A důležité je také zajistit, aby všichni ve firmě věděli, na koho se mají obracet s dotazy.

Komunikace ven je bezesporu důležitá, a v krizi o to víc. Avšak, neměla by být na úkor obnovy provozu. Hlavně pro obchod a podporu vždy platí, že informace, které jim předáváme, musí být aktuální a platné v daném časovém bodě. Nemusí být ale 100% přesné a neměnné. Vždy stavíme na tom, co v daném bodě víme. 

Na začátku se situace může zdát snadno opravitelná, ale další průzkum může odhalit mnohem dramatičtější dopady. Anebo naopak. Proto doporučujeme nikdy nekomunikovat termíny a odhady jako definitivní. Pokaždé je potřeba říct „ale situace se může změnit“, vždy je potřeba pro jistotu počítat s výrazným prodloužením obnovy. S tím musí počítat všichni lidi ve firmě.

Pravomoce krizového řízení

V klidných dobách je pochopitelné, že velké investice nebo zásahy do infrastruktury je nutné konzultovat s vedením firmy a důkladně je naplánovat. Můžete déle vybírat nejvýhodnějšího dodavatele, dohodnout s ním dobré obchodní podmínky, zanalyzovat a otestovat dopady řešení. Jakmile ale udeří krize, rozvážnost jde z velké části stranou. 

Záchranný tým potřebuje mít pravomoce činit rozhodnutí rychle a neřešit zcela optimální efektivitu či úspornost. Pokud vám „umře“ nějaký klíčový hardware a nemáte skladem náhradní kus, není prostor na vyjednávání s dodavateli. Je potřeba vzít firemní kartu, sednout do auta a vyrazit do nejbližšího obchodu, který má nový kus skladem. A to i za cenu vyšších nákladů. Je snad dlouhá odstávka vašeho projektu levnější? 

Pokud fungujete v cloudu, záchranný tým musí mít pravomoc ihned spustit další instance – bez ohledu na rozpočet infrastruktury. Případně si dopředu stanovte hranice rozpočtu, přes které nelze jít, ale zvažte přitom náklady na každou minutu, kdy váš projekt nefunguje.

Zálohy, zálohy, zálohy

Zálohy a jejich obnova jsou nedílnou součástí každých disaster recovery plánů. A to nejen zálohy mít, ale jejich funkčnost pravidelně testovat a nastavit optimální zálohovací frekvenci. Bez ohledu na to, jestli máte infrastrukturu v cloud nebo ne.

I v cloudu je třeba zálohovat!

Často se setkáváme s názorem, že infrastrukturu a data v cloudu není třeba zálohovat. Slýcháváme, že: „proto si přece platíme cloud, abychom nemuseli utrácet za zálohy“. Tento přístup je chybný a u jeho zastánců může vést až ke krachu firmy.

V cloudu si pořizujete výpočetní kapacitu, prostor na storage a služby s ním spojené, ale nekupujete si bezpečnost vašich dat. Kupujete si pouze jistotu, že v případě problémů můžete data do cloudu obnovit a spustit novou sadu serverů. Je ale vaše zodpovědnost mít kopii dat k obnově, mít informace o konfiguraci serverů a mít popsaný postup nasazení aplikace. 

Cloud vám poskytuje platformu, ale obchodní hodnotu jí dáváte vy. Cloud je vám v tom schopen pomoci georeplikací, nebo službou na zálohování. Zájem o její využití musíte mít vy, včetně toho dát jí smysl a mít připravený proces obnovy dat.

Testování kvality záloh a optimální backup frekvence

Potřebujete mít také jistotu, že zálohy jste schopni obnovit. Až příliš často se stává, že firma sice krásně zálohovala, ale když došlo na potřebu obnovy, zálohy byly nepoužitelné. A nemusí to být jenom chyba v záloze jako takové. Zálohy mohou být z důvodu problému nedostupné nebo nekompletní. A proto je třeba je pravidelně testovat. Vyzkoušet si, že jste schopni si data ze záloh obnovit, stejně tak, že zálohujete vše, co potřebujete – a v dostatečném množství. 

Nikdy nebudete mít v záloze 100 % dat, vždy o něco přijdete. Zůstává otázkou, jestli můžete ztratit data za týden, za den nebo za hodinu. O kolik dat jste ochotni přijít? Respektive, kolik peněz je vaše firma ochotná do zálohování a obnovy dat investovat? Zde platí nelineární vztah – pokud zálohování 1x denně stojí XY kč, zálohování 2x denně nestojí 2 XY kč, ale klidně 5 XY, nebo 10 XY. Je třeba si říct, jestli mají data mimo zálohu takovou hodnotu, nebo jestli je výhodnější tato data již obětovat.

Co si z toho odnést

Nic není 100% a chyby se stávají. Každý admin už podobnou situaci zažil a nikdy to není příjemné. Přesto se vždy dá na situaci připravit předem a minimalizovat její dopady na chod firmy. 

Není to zadarmo a není to snadné. A v klidných časech to může vypadat, že vám to nic nepřináší, ale zabrání to velkým problémům v budoucnu. A vždy se to vyplatí. Myslete na to.

Chcete se poradit o optimálním režimu zálohování pro váš projekt? Obraťte se na naše experty: konzultace@vshosting.cz. Zdarma vám připraví řešení na míru.


vshosting~

Všichni víme, že zálohovat je třeba. Ale co dál? Stačí prostě „mít nějakou zálohu“ a hotovo? Asi už tušíte, že tak jednoduché to nebude. Tady je 5 nejdůležitějších otázek, nad kterými by se měl každý zamyslet a probrat je se svým poskytovatelem hostingových služeb.

1. Jak rychlá by byla případná obnova dat?

Často opomíjenou, ale přitom dost zásadní otázkou je jak rychle se zálohovaná data dají obnovit. Velmi snadno se totiž můžete dostat do situace, že se váš projekt bude obnovovat třeba 3 dny (zatímco jste očekávali maximálně hodinu). Což například u vytíženého e-shopu znamená katastrofu. 

Rychlost obnovy závisí primárně na množství obnovovaných dat a na použité technologii. Objem dat je dán vaším projektem – pokud provozujte online byznys s obrovskou zákaznickou databází, těžko data smrsknete. Ale i v případě mnoha dat lze hledat řešení, která vám v případě potřeby obnovu maximálně urychlí (např. technologie snapshotů je mnohem rychlejší než rsync). Ptejte se proto svého poskytovatele, jak dlouho by u vás obnova ze zálohy trvala a jaké jsou případně rychlejší možnosti.

2. Jak často se mi vyplatí data zálohovat?

Další důležitou otázkou je frekvence zálohování. Například v vshosting~ je u managed služeb standardem zálohovat 1x denně. Pokud to pro váš projekt nestačí, umíme zajistit i zálohy častější – třeba každou hodinu (tj. pokud to vámi zvolená produkční konfigurace umožňuje).

Samozřejmě s vyšší periodicitou zálohy roste i cena řešení, protože se zvyšují nároky na úložný prostor a výkon infrastruktury. Zejména pokud chcete zachovat ukládání všech verzí záloh až 30 dní nazpět nebo dokonce více. Takže stojí za zvážení, jak časté zálohy a kolik verzí zpětně skutečně potřebujete.

Zálohovací řešení vám ušijeme na míru.

3. Co když dojde k selhání či zpoždění zálohování?

Specifickým rizikem u projektů, kde je třeba zálohovat obrovské množství dat, je možnost, že se záloha nestihne provést za vyhrazený časový úsek. Například pokud zálohujete 1x denně, musí se záloha stihnout za 24 hodin. Pokud se to nepodaří, může dojít ke zpoždění zálohování či dokonce jeho selhání.

Ve vshosting~ tomuto scénáři předcházíme tak, že jako výchozí file systém pro všechny managed služby využíváme ZFS filesystém. Ten nativně podporuje funkci zálohování pomocí snapshotů, tak jak je znáte např. ze záloh virtuálních serverů. Snapshot zajistí, že se celý server zazálohuje jako jeden soubor. To v konečném důsledku znamená, že je celý proces velice rychlý – vlastně téměř okamžitý. I obnova dat je díky této technologii mnohem rychlejší než např. při využití rsync. 

4. Kde jsou moje data uložena?

U zálohy je z bezpečnostního hlediska naprosto klíčové, aby byla uložena úplně jinde, než primární data. Ideálně v jiném datacentru na opačném konci města. Kdyby tak došlo k nějaké katastrofě v místě uložení vašich primárních dat, zálohy tím nebudou ohroženy. 

Je to vlastně podobné, jako když si doma zálohujete počítač na externí disk. Poté, co zálohu dokončíte, je ideální externí disk odvézt třeba k tchýni pro případ, že byste náhodou vyhořeli.

5. Jak je vyřešeno zabezpečení zálohovaných dat?

Mimo zálohování do oddělené lokality je z bezpečnostního hlediska zásadní, jak snadno se k vašim datům může někdo nepovolaný dostat. Hlavní obranou proti tomu je šifrování dat a omezený přístup k datům. Ve vshosting~ je šifrování samozřejmostí a k zálohám našich klientů se lze dostat pouze z naší vnitřní sítě. Na takový standard se ovšem nemůžete spolehnou u všech poskytovatelů.

Nespokojte se s tím, že od svého poskytovatele hostingu máte nějakou zálohu. Buďte nároční a ptejte se. Váš projekt si zaslouží tu nejlepší péči.vshosting~

Asi nikoho nepřekvapí, že ve vshosting~ bereme bezpečnost smrtelně vážně. Občas si děláme legraci, že naše opatření hraničí s paranoiou. Ale to je naše práce. Jen díky extrémně přísným opatřením a do detailu vypracovaných krizových scénářů dokážeme provozovat datacentrum bez výpadků od jeho otevření v roce 2015 a zajistit našim klientům maximální spolehlivost.

Pro zajímavost poodhalujeme, jak chráníme servery a data našich klientů před třemi typickými hrozbami: sabotáží nebo krádeží serverů, dlouhým blackoutem a poruchou chlazení.

Apokalyptický scénář 1: Sabotáž či krádež serverů

Kdyby se náhodným vandalům nebo dokonce vaší konkurenci podařilo zmocnit se vašich serverů, byl by to pořádný průšvih. Nejen že by vaše aplikace (např. váš e-shop) přestaly fungovat, ale dotyční by mohli získat i vaše data. Naštěstí pokud jste svou infrastrukturu svěřili nám ve vshosting~, nic takového nehrozí.

Naše datacentrum ServerPark je v podstatě neproniknutelná železobetonová kostka s pancéřovými dveřmi, která je ještě navíc obehnaná vysokým plotem s ostnatým drátem.

Datacentrum ServerPark

Datacentrum ServerPark

Ani to nám ovšem nepřišlo dostatečně bezpečné, a proto jsme přidali sofistikovaný bezpečnostní systém včetně kamer, který se aktivuje jakmile by někdo například přelezl plot nebo se vlamoval do dveří. Do serverovny se dostanete jedině pomocí kombinace několika klíčů, čipů a přístupového kódu. Aby toho nebylo málo, všechny serverové racky jsou samostatně uzamykatelné, takže k jednotlivým serverům se skutečně jen tak někdo neprobojuje.

Za zmínku stojí i naše ochrana před sabotáží kybernetickou: DDoS útoky. Ty se dají poměrně snadno a levně objednat online a útočníci pak mohou přetížit vaši aplikaci a v podstatě ji vyřadit z provozu. Proto jsme vyvinuli vlastní anti-DDoS ochranu, která těmto útokům účinně brání. Sabotéři tedy budou mít smůlu i pokud zvolí softwarovou cestu.

Apokalyptický scénář 2: Několikadenní výpadek elektřiny

Zloději, sabotéři i jiní záškodníci jsou tedy eliminováni, ale co kdyby, řekněme, vypadl proud? Datové centrum spotřebovává obrovské množství elektrické energie – jak bychom tedy zvládli blackout? A co teprve, kdyby výpadek elektrické sítě trval třeba týden? Přesně pro tento případ jsme v ServerParku nainstalovali komplexní systém sestávající z UPS, tj. bateriový záložní zdroj, dieselových generátorů a nádrže na diesel.

2 ze 3 dieselových generátorů v datacentru ServerPark

2 ze 3 dieselových generátorů v datacentru ServerPark

Všechny tyto prvky u nás navíc provozujeme v takzvaném režimu nx2 a n+1. To v praxi znamená, že v ServerParku máme zapojené dvě naprosto nezávislé napájecí větve (režim nx2). Ka každé větvi je přiřazeno jedno dedikované a jedno „rezervní“ UPS (režim n+1) a každá větev disponuje vlastním diesel generátorem i rozvaděčem. Současně je zapojen i další diesel generátor, který se automaticky zapne, kdyby došlo k poruše některého z dedikovaných generátorů.

Každá napájecí větev také disponuje vlastní sadou baterií a každá sada baterií je složena ze 3 stringů. Je to z toho důvodu, že baterie jsou ve z technických důvodů stringu zapojeny v sérii, takže kdyby by došlo například ke špatnému kontaktu mezi dvěma bateriemi, může dojít k selhání celého stringu. Servery u nás také mají mít instalované 2 zdroje a jsou současně zapojeny do obou nezávislých větví: na nezávislé UPS, nezávislé rozvaděče a nezávislé generátory.

Co by se tedy dělo v případě výpadku? Datacentrum by se automaticky začalo napájet z bateriového systému, zatímco by startovaly dieselové generátory. Naše baterie datacentrum „utáhnou“ déle než 20 minut, což poskytuje velkou rezervu k plnému rozběhnutí generátorů. Poté už by vše běželo na elektřinu vyrobenou z dieselu. Na tu vydržíme jet z vlastních zdrojů více než dva týdny. Pro představu, to je násobně větší rezerva, než má většina nemocnic.

Apokalyptický scénář 3: Porucha chlazení serverového sálu

Blackout jsme tedy zvládli, jsou tu ale i další potenciální zdroje problémů. Takové datacentrum je koneckonců plné elektroniky – co když se nějaká porouchá? A co když to bude zrovna zásadní prvek datacentra, jako třeba chladicí systém?

Servery vyrábějí spoustu tepla, je tedy potřeba je intenzivně chladit, aby se nepřehřívaly. Když dosáhnou moc vysoké teploty, může dojít k jejich poškození, zničení nebo dokonce začít hořet. Proto máme v ServerParku nainstalovaný naddimenzovaný systém chlazení i profesionální hasicí systém na bázi plynu FM200. Na hašení by ale dojít nemělo – servery mají zároveň pojistky, které je při přehřátí vypnou. 

Hasicí systém FM200 v serverovém sálu ServerParku

Hasicí systém FM200 v serverovém sálu ServerParku

Náš systém chlazení je podobně naddimenzovaný jako napájení: klimatizačních jednotek i všech dalších prvků máme 2x více, než je potřeba, plus ještě jednu záložní. Mnoho datacenter má pouze tu jednu zálohu, my jsme se s ní však nespokojili. Selhání chlazení je u nás tedy asi tak pravděpodobné, jako že do vás uhodí blesk, zatímco na obloze nebude jediný mrak.

Jak vidíte, naše datacentrum ServerPark je připraveno na nejhorší: ať už jde o pokus o sabotáž, výpadek proudu nebo možnost poruchy, kvalitu našich služeb to neovlivní. Díky našemu nekompromisnímu zabezpečení (i mnoha dalším výhodám) nám svoje projekty svěřili i ty největší české a slovenské internetové firmy. Pokud se chcete dozvědět, jak navzdory pandemii koronaviru zachováváme 100% provoz, přečtěte si náš předchozí článek.


Damir Špoljarič

Za posledních 14 let jsme zažili spoustu těžkých období, technické problémy i jiné komplikace. Současná pandemie je v mnoha ohledech odlišná. Na tuto situaci nebylo možné se předem připravit a vytvořit pro ni detailní krizový postup. Samozřejmě to není nic proti firmám, které musely úplně „zavřít krám“.

V prvních dnech jsme udělali některé základní změny, o kterých jsme posléze informovali na sociálních sítích. K situaci jsme přistoupili možná až příliš paranoidně, ale naše intenzivní opatření mají dva cíle: oddálit (nebo ideálně úplně eliminovat) přítomnost nákazy ve firmě a zajistit provoz za všech okolností.

Bráníme nákaze

V první řadě jsme prakticky od počátku zavedli povinné nošení roušek všemi osobami v budově, a to ještě předtím, než to nařídil stát.

Dále jsme přistoupili k zákazu používání MHD a zavedli firemní spolujízdy s využitím kapacit firemních aut. Současně s tím jsme umožnili maximálnímu počtu lidí pracovat z domova, byť v našem případě to jde poměrně složitě a značně se nám tím snížily personální kapacity.

Ve snaze zabránit nákaze jsme také omezili všem cizím osobám vstup do budovy a klienty jsme požádali o to, aby do budovy vstupovali pouze v nejnutnějších případech. Toto opatření jsme posléze zpřísnili a zavedli úplný zákaz vstupu cizích osob i klientů a dodavatelů do budovy vyjma havarijních situací. Naše týmy adminů a techniků všechny ostatní případy řeší za klienty, aby návštěvy nebyly nutné, ale přitom vše fungovalo na 100 %.

Zároveň všem osobám, které do budovy vstupují, měříme teploty, denně dezinfikujeme pracovní místa, kliky, apod. 

Připravujeme se na vše

Hned v první vlně opatření jsme zajistili dodávku paliva do nádrží pro generátory „až po špunty“ (nakoupeny desítky tisíc litrů). Sice neočekáváme, že stát vypne firmám energii, ale chceme být připraveni na vše. Takto bez problému zvládneme i několikatýdenní blackout.

Mimo to jsme rozdělili management tak, abychom zabránili případnému nakažení všech jeho členů. Cílem je zachovat plnou provozuschopnost z pohledu řízení i v případě, že by navzdory našim přísným opatřením někdo z vedení onemocněl.

Paradoxem je, že během této krize objem naší práce zůstal stejný nebo vzrostl. Důvodem je, že většinu našich klientů tvoří e-shopy, které nyní zažívají období podobné tomu předvánočnímu. Nejde jen o potraviny, ale i elektroniku či třeba sportovní náčiní. Díky obětavým kolegům ale vše bez problému zvládáme.

Zvládneme i zákaz vycházení

Nyní jsme připraveni i na nouzový „ostrovní“ chod firmy pro případ, že stát přeci jen zavede zákaz vycházení a datová centra jakožto telekomunikační služba nebudou ve výčtu výjimek. Budova je tedy zásobena potravinami a dalšími nezbytnostmi, aby byl provoz firmy a datového centra zachován.

Velké díky všem kolegům, že všichni k situaci přistoupili odpovědně a obětavě. V těchto vypjatých situacích se vždy ukáže zdraví a síla týmu každé firmy. Zároveň bych naše klienty rád ujistil, že vshosting~ stále běží na 100 % a je připraven na všechny krizové varianty.

Damir Špoljarič
CEOvshosting~

Co si budeme povídat – servery nejsou zrovna atraktivní téma, o kterém se vášnivě debatuje na e-commerce konferencích. Je mnohem stylovější zaobírat se nejnovějšími trendy v optimalizaci fulltextového vyhledávání nebo nejúčinnějšími kampaněmi na sociálních sítích. 

Pak je tady samotný core business, kterému každý e-shopař logicky věnuje většinu svého času. Úvahy o kvalitě serverové infrastruktury a spolehlivosti celého hostingového řešení obecně nebývají na pořadu dne. 

Podceňovat hosting se nevyplácí

Proč se taky zaobírat detaily Vašeho hostingu? Vždyť to přece nějak funguje.

Pokud se ovšem v e-commerce pohybujete už nějakou dobu, pravděpodobně jste se už setkali s tím, že „to“ občas taky nefunguje. A jako na potvoru v těch nejnevhodnějších momentech. Jako třeba před Vánoci, když jsou Vaše nákladné marketingové kampaně v plném proudu a klienti nakupují jako o život. V takové situaci je úplně jedno, jak skvělé zboží prodáváte. I kdyby Váš fulltext četl zákazníkům myšlenky a Vaše kampaň na sítích pobláznila davy, nebude Vám to nic platné.

„Praxe ukazuje, že hosting a technologické řešení (infrastruktura, servery) jsou v e-commerce stejně důležité jako třeba logistika nebo support.“ Damir Špoljarič, CEO vshosting~

Jak v nedávném rozhovoru rozebírá náš CEO Damir Špoljarič, infrastruktura je v e-commerce naprostý základ, který není radno podceňovat. 

Kromě toho, že servery postrádají sex appeal, většina e-shopařů není primárně technicky založená a přenechává proto tuto část byznysu vývojářům. Ti Vám často nabídnou, že vyřeší i hosting – což zní skvěle, protože ho tak nemusíte řešit. Ale vývojáři nejsou experti na hosting a často zvolí nepříliš ideální řešení. Doporučujeme svěřit hosting expertům na danou problematiku – koneckonců také byste nechtěli, aby Vám parta Linux adminů vyvíjela e-shop.

Zároveň mnoho poskytovatelů ve snaze nabídnout službu za co nejnižší cenu, dělá kompromisy v kvalitě a zvyšuje tím riziko výpadku. Toto riziko je ale špatně představitelné – naopak spočítat si, kolik ušetřím, když zvolím nejlevnější variantu hostingu, je mnohem jednodušší. Z toho důvodu mnoho e-shopařů jde právě cestou nejnižší ceny. Riziko, které tak podstupují, si „spočítají“ až zpětně na ušlém zisku, když se nedostatky hostingu projeví naplno. 

Vánoce v e-commerce: klidně i půlka tržeb

K výpadkům dochází nejčastěji v době, kdy jsou servery pod největším tlakem – vánoční sezona je toho typickým příkladem. V tu dobu se to pochopitelně nejvíce nehodí, protože právě o Vánocích se toho v e-shopech prodá úplně nejvíc za celý rok. Jak vyplývá z dat od společností Shoptet a Shopsys, tržby v tomto období, tj. mezi 1.9. a 23.12., pro mnoho e-shopů představují více než polovinu tržeb celoročních. Obě firmy mají veškerou svou infrastrukturu u vshosting~, která je na sezónní výkyvy připravena, takže jejich data nejsou zkreslena výpadky.

Zákazníci e-shopů na Shoptetu o loňských Vánocích uskutečnili přibližně 21 milionů objednávek. To jsou téměř tři čtvrtiny objednávek za celý rok. V případě Shopsys, který v průměru využívají o něco větší e-shopy než ty, které jsou na Shoptetu, se podíl vánočních objednávek na těch ročních pohyboval mezi 34 a 49 procenty. Z dat vyplývá, že čím menší e-shop, tím větší význam pro něj vánoční sezona má. Podceňování hostingu se proto zejména jim může zatraceně nevyplatit. Přitom právě menší e-shopy na hostingu nejčastěji šetří.

Když e-shop nejede: o kolik peněz přijdete?

Každému e-shopaři je jasné, že v případě výpadku přijde o peníze. Ale o kolik? Vyplatí se kvůli tomu vůbec investovat do robustnějšího hostingového řešení?

Na datech od Shopsys si ukážeme, o jaký objem tržeb přijde průměrný velký, střední nebo menší e-shop, pokud dojde k hodinovému nebo dokonce celodennímu výpadku. Typický výpadek se totiž pohybuje v řádu hodin, ale může dojít i k delšímu, trvajícímu celý den nebo i déle.

Velký e-shop

Do kategorie velkých e-shopů na Shopsys se řadí e-shopy s ročními tržbami přesahujícími 1 miliardu korun. Průměrný velký e-shop u nich má roční tržby 1,1 miliard Kč. Podle dostupných dat jen během vánoční sezony takový typický velký e-shop vydělá okolo 425 milionů – tedy téměř 40 % celkových ročních tržeb


Jestliže během vánoční sezony, tedy v období 1.9. – 23.12., dojde byť jen k hodinovému výpadku, ušlé tržby dosahují v průměru 155 000 Kč. Pokud by e-shop neběžel celý den, přijde v průměru o 3 720 000 Kč.

Střední e-shop

Mezi střední e-shopy se u Shopsys řadí ty, které mají tržby v řádech stamilionů. Průměrné roční tržby středních e-shopů na Shopsys se pohybují okolo 400 milionů Kč a jen za vánoční sezonu takový e-shop utrží cirka 155 milionů Kč, tj. 39 %.

Potenciální ztráty z neuskutečněných objednávek při hodinovém výpadku tak vycházejí na 57 000 Kč – při celodenním výpadku až na 1 400 000 Kč.

Menší e-shop

Roční tržby menších e-shopů na Shopsys se pohybují v řádech desítek milionů a průměrné roční tržby jsou cca 60 milionů. Vánoční sezona se na celkových tržbách podílí celými 45 %, což vychází na 27 milionů.

Menší e-shop tedy může při hodinovém výpadku přijít o tržby v hodnotě 10 000 Kč, za celý den se potenciální ztráta vyšplhá až na 240 000 Kč. Přestože jde o nižší částky než u větších e-shopů, proporcionálně by výpadek měl větší dopad právě na menší e-shopy, protože vánoční sezona je pro ně obzvlášť důležitá.

Kam byste zařadili Váš e-shop? Zkuste odhadnout, o kolik byste přišli Vy, kdyby přestal fungovat, byť jenom na hodinu. V porovnání s tím, kolik uspoříte volbou méně spolehlivého hostingu, se často ukáže, že malé snížení nákladů s sebou nese reálnou možnost mnohem většího snížení tržeb.

Navíc to vůbec není jen o tržbách…

Ušlými tržbami to zdaleka nekončí 

Pokud intezivně investujete do reklamní kampaně, což je o Vánocích obvyklé, „spadlý“ e-shop Vám způsobí ztráty hned dvakrát: zaprvé přicházíte o peníze od lidí, kteří u Vás chtějí nakoupit a zadruhé část investice do reklamy, kterou často nejde v daný moment přerušit, vyhodíte z okna

A to ani nemluvíme o nabourání důvěry ze strany zákazníků, poškození značky nebo negativním dopadu na SEO. Zákazníci si totiž v dnešní zrychlené době rychle zařadí i jen chvilku nefunkční e-shop do mentální škatulky „sem už nemá smysl chodit“. Dojem nespolehlivosti z Vašeho e-shopu se okamžitě promítá i do vnímání Vaší značky, která tím slábne. 

V neposlední řadě se výpadek podepíše na Vašem SEO – například Google totiž stránky, které byly nějakou dobu nefunkční, penalizuje. Hrozí tak, že se propadnete ve výsledcích vyhledávání a každý SEO odborník Vám potvrdí, že vrátit se zpátky nahoru je pořádná fuška.

Řešení: výběr kvalitního poskytovatele

Odpověď na výše popsané horory se zdá být snadná – stačí vybrat skvělý hosting. Ale jak? „Kvalita hostingového řešení“ je poměrně nepředstavitelný pojem, takže jak poznat, že právě ten Váš poskytovatel infrastrukturu nešidí?

Upřímně: jde to poznat dost špatně. Protože „papír snese všechno“ a někteří poskytovatelé Vám naslibují hory i s horáky a zrušení gravitace k tomu. Pár spolehlivých indikátorů kvality se ale přece najde: reference, doporučení a pár dobře mířených otázek. Jednoduše řečeno, ptejte se

Ptejte se poskytovatelů hostingu na jejich klienty. Jsou mezi nimi známá jména? Patří k nim někdo z Vašeho oboru? Nechte si na ně dát kontakt a referenci si ověřte. Seriózní firma Vám kontakt poskytne, takže pokud se z toho bude snažit vykroutit, zbystřete.

V zájmu transparentnosti: projděte si naše reference

Ptejte se svých známých z oboru na jejich poskytovatele. Jaké s nimi mají zkušenosti? Jak dlouho už je využívají? Doporučili by je? Není nad recenzi „bez obalu“ od někoho, komu důvěřujete.

A v neposlední řadě: ptejte se potenciálních poskytovatelů na jejich expertízu. Jaké má prokazatelné zkušenosti s projekty podobnými tomu Vašemu? Jak řeší návštěvnostní špičky? Zvládne odstranit nenadálé problémy během nočních hodin? Co když dojde k hardwarové poruše v sobotu ve 3 ráno?

Máte otázky na nás? Napište nám.

Proč 50 % české a slovenské e-commerce hostuje u vshosting~

Polovina e-shopů v Česku a na Slovensku svěřila svoji infrastrukturu právě nám. Troufáme si tvrdit, že to není náhoda. Ve vshosting~ totiž máme s velké zkušenosti i s těmi nejnáročnějšími e-commerce projekty – ať už jde o společnosti typu Shoptet a Shopsys, které e-shopům poskytují zázemí, nebo o známé hráče, jako třeba Pilulka.

Naše reference i pár případových studií najdete tady

Protože se hostingu e-commerce projektů věnujeme už 13 let, nashromáždili jsme obrovské know how. Všechny servery běží v našem vlastním datacentru, které splňuje náročné bezpečnostní standardy. Díky této kombinaci, máme celý proces návrhu řešení, migrace, provozu i optimalizace zcela pod kontrolou. 

Naše infrastruktura je připravená zvládat sezónní výkyvy i návštěvnostní špičky, takže nás rozhodně nepřekvapí, že o Vánocích je na Vašem webu pětkrát tolik lidí. Zajistíme také odolnost vůči poruše jakékoliv části hostingu, takže infrastrukturu vůbec nemusíte řešit a můžete se v klidu soustředit na svůj core business.

Všechny naše servery mají redundantní přípojky, zdroje i další prvky. Zdvojené máme i všechny prvky v rámci datacentra a mnohonásobně zálohované připojení do sítě. Zároveň v případě problému smluvně garantujeme reakci do 60 vteřin, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Přímo v datacentru máme nonstop kvalifikované techniky i adminy, kteří nenadálé situace okamžitě řeší. I uprostřed noci máme přímo v datacentru na podpoře odborníky – dovoláte se přímo jim, žádnému call centru či prostředníkovi.

Chcete se nás na něco zeptat? Kontaktujte naše specialisty.
Damir Špoljarič

Jsme hrdými členy projektu FENIX a globálního projektu MANRS. Řadíme se tak mezi globální hráče, kteří přispívají ke zvýšení kybernetické bezpečnosti světového internetu.

Jsme jubilejním 20. členem bezpečnostního projektu FENIX

vshosting~ se 2. května 2018 připojil do projektu FENIX. Dostali jsme se tak mezi dvacítku nejvíce důvěryhodných sítí.

Projekt FENIX vznikl v roce 2013 díky sdružení NIX.CZ jako reakce na intenzivní DoS útoky, kterým čelila česká média, banky a operátoři. Cílem FENIXu je umožnit v případě DoS útoku dostupnost internetových služeb v rámci členských subjektů. vshosting~ tedy zajistí dostupnost hostovaného obsahu ostatním připojeným operátorům i v kritických situacích.

vshosting~ a ostatní organizace, které jsou do projektu FENIX zapojené, také aktivně spolupracují při řešení aktuálních bezpečnostních incidentů. Již v červenci 2017 se bezpečnostní tým vshosting~ registroval v rámci Trusted introducer komunity. Získali jsme status listed a aktivně se účastníme lokálních aktivit zastřešovaných CSIRT.CZ.

Připojení k projektu FENIX je další z aktivit na poli kybernetické bezpečnosti. Dlouhodobě se tak snažíme o maximální bezpečnost nejen na úrovni vlastní síťové infrastruktury. 

vshosting~ je první česká společnost zapojená do globálních aktivit Internet Society

Dalším projektem, ve kterém jsme zapojeni je MANRS – Mutually Agreed Norms for Routing Security. Cílem této globální aktivity, která je zastřešená Internet Society, je zvýšení bezpečnosti routingu na internetu. Osvěta spojená s projektem MANRS si klade za cíl omezit rizika spojená s nevhodným nastavením napříč sítěmi, což v důsledku usnadňuje vedení DDoS útoků.

Požadavky vyplývající z MANRS částečně kopírují vstupní požadavky projektu FENIX. Jejich dodržení je ze strany Internet Society kontrolováno. Síťová infrastruktura vshosting~ kritéria deklarovaná tímto dokumentem dlouhodobě splňuje a je první společností z České republiky, která projekt podpořila. Zařadili jsme se tak vedle světoznámých firem jako jsou COMCAST, SWISSCOM nebo SKY. 


Damir Špoljarič

Procesory obsahují dvě bezpečnostní chyby s názvy Meltdown a Spectre. Ty potenciálně umožňují útočným programům dostat se k datům, která jsou v počítači aktuálně zpracovávána. Meltdown je schopen přerušit bariéru, která je mezi uživatelskými aplikacemi a operačním systémem, a získat tak přístup do paměti v rámci stejného cloudu. Spectre umožňuje aplikacím dostat se do různých míst paměti. Chyba se týká x86-64 procesorů, tedy procesorů používaných ve všech cloudech po celém světě.

Náš bezpečnostní tým a tým infrastruktury na nápravách usilovně pracují. Po vydání updatů pro operační systémy, budeme úpravy nasazovat na všechny managed a interní servery. V médiích se objevují tvrzení o snižování výkonu až o desítky procent, což není aktuáně potvrzeno a bude to záležet na konkrétních případech. U serverů, kde by mohly nastat provozní komplikace v důsledku nedostatku výkonu, budeme klientům doporučovat preventivní navýšení výkonu.

V případě dotazů nás kontaktujte emailem na podpora@vshosting.cz

Doporučení:

Webové aplikace udržujte vždy kompatibilní s aktuálními verzemi PHP a dalších komponent, aby bylo možné udržovat aktuální verzi operačního systému, která je podporovaná komunitou či výrobcem včetně bezpečnostních aktualizací.

Dlouhodobě upozorňujeme uživatele na zastaralost PHP verzí až do verze 5.3 včetně (od jara 2018 od verze 5.4 dále). Zastaralost přináší komplikace z pohledu nutnosti provozování zastaralých verzí souvisejících knihoven a operačních systémů z důvodu kompatibility. Nové verze PHP (7+) navíc disponují výrazně větším výkonem. Nejde samozřejmě jen o verzi PHP, nicméně staré verze PHP nejčastěji tvoří blocker, a vytváří tak zbytečné bezpečnostní riziko.


Během 17 let jsme provedli úspěšnou migrací stovky klientů. Pomůžeme i vám.

 1. Domluvte se na konzultaci

  Stačí nám zanechat kontakt. Obratem se vám ozveme.

 2. Bezplatný návrh řešení

  Nezávazně probereme, jak vám můžeme pomoct. Navrhneme řešení na míru.

 3. Profesionální realizace

  Připravíme vám prostředí pro bezproblémovou migraci dle společného návrhu.

Zanechte nám svůj e-mail nebo telefon
  Nebo nás kontaktujte napřímo

  +420 246 035 835 V provozu 24/7
  konzultace@vshosting.cz
  Zkopírovat
  Obratem se vám ozveme