fbpx
Damir Špoljarič

Tento článek přináší nahlédnutí do našeho interního strategického rozhodování, proč jsme se rozhodli jít složitou cestou vlastní infrastruktury včetně stavby vlastních datacenter či vývoje vlastního hardware. 

Jak to dělají v zahraničí?

Když se podíváme na různé zahraniční společnosti zabývající se poskytováním cloudových služeb, nalezneme různé koncepty. Někteří volí pronajatou infrastrukturu jako službu (např. Heroku v AWS), někteří šli cestou vlastní infrastruktury – OVH a další. U některých vidíme změnu konceptu – RackSpace přechází z vlastní infrastruktury do Amazonu, Dropbox naopak přešel z Amazonu na vlastní řešení.

U těchto firem jde často o rozhodnutí na základě nákladů, kdy se zkrátka od určité velikosti vyplatilo řešit si infrastrukturu vlastními silami. Druhým důvodem je outsourcovat “komoditní” část a soustředit se pouze na vývoj vlastních služeb s přidanou hodnotou, což je také platný argument.

Naše cesta k vlastní infrastruktuře

Před podobným rozhodnutím jsme stáli i my a došli jsme, po dlouhém uvažování a plánování, k závěru jít cestou vlastní infrastruktury. Je to cesta, která je z určitého pohledu rizikovější a zcela jistě investičně náročnější a při aktuální velikosti firmy to nemusí dávat příliš smysl ani z pohledu provozních nákladů.

Pro služby vshosting~ na trhu střední Evropy (a od příštího roku také pro Zerops.io) využíváme primárně lokality umístěné v České republice. Postavili jsme zde naše první datové centrum a druhé datové centrum momentálně plánujeme. Kromě datového centra řešíme vlastními silami i kompletní síťovou páteřní infrastrukturu a to včetně strategických částí optických tras.

Co nás k tomu vedlo? 

A) RIZIKOVOST

Prvním impulsem, proč se oprostit od pronajaté infrastruktury, je rizikovost. Zakládáme si na kvalitních službách a byť to zní jako klišé, tak toho jde docílit pouze tak, že jste schopni řídit riziko provozu ideálně až k dodávce energie na vysokém napětí. Koncept poskytování cloudových, kolokačních a podobných služeb je z pohledu SLA změť omezených záruk a realita je taková, že plnou výši způsobených problémů reálně nikdo negarantuje. Jako ukázku doporučuji prostudovat standardní SLA Amazonu – zejména část, že při výpadku 7 a více hodin v měsíci dostanete slevu 30 %.

Nikdy jako klient nevíte, zda dodavatel (ať už datacentra nebo cloudových služeb) řeší vše tak, aby eliminoval všechna možná rizika provozu. Nevíte, zda provádí revize všech zařízení datacentra jak má a vlastně do toho nemáte možnost nijak reálně nahlédnout. U vlastní infrastruktury si rovněž můžete dovolit zainvestovat do “zbytečné” redundance navíc i u věcí, u kterých víte, že jsou provozně rizikovější a tedy ohrožují i váš byznys. My jsme takto zainvestovali do redundance chlazení N+2. I když je riziko výpadku dvou chladících jednotek během několika hodin určitě malé, tak jsme se s tím v reálném provozu už potkali.

Stejné důvody panují i u provozování vlastní páteřní sítě, kdy jsme sice odkázáni jakožto operátor na další operátory v Internetu, se kterými jsme propojeni, ale na tomto principu je ostatně založen celý Internet a riziko se snižuje tak, že je propojení realizováno s více sítěmi v rámci dynamického routingu.

B) NÁKLADY

Výše jsem popisoval, že vlastní infrastruktura u firmy naší velikosti je provozně i investičně nákladnou záležitostí. S růstem firmy nicméně vlastní infrastruktura dává větší smysl, což je umocněno i tím, že infrastrukturu máme možnost plánovat a hledat optimální cesty. Z tohoto důvodu vznikl nápad na stavbu datacentra ServerPark DC2, které bude realizováno na principu stejnosměrného napájení. Kombinací nepřímého a přímého freecoolingu s adiabatikou (dochlazování odpařováním vodní mlhy na výměníku chlazení) a s konceptem vlastních serverů zajistíme zvýšení kapacity datacentra na řádově desítky tisíc serverů a výrazné provozní úspory na spotřebě elektrické energie. Vyjádřeno v číslech – úspora nákladů oproti využití infrastruktury třetí strany bude ve výši cca 40 – 45 %.

Lokality mimo střední Evropu

S plánovanou expanzí do zemí jako je například UK budeme řešit lokální infrastrukturu. Nemáme (zatím) ambice realizovat stavbu datového centra mimo Českou republiku, tudíž v zemích mimo střední Evropu počítáme s nutností využití datacentra třetí strany, zbytek infrastruktury budeme však nadále řešit vlastní cestou. Vyplývají z toho výše zmíněné nevýhody (nemožnost řízení provozu datového centra), nicméně u služeb typu Zerops.io toto budeme kompenzovat provozem ve více nezávislých lokalitách. Zjednodušení zajistí i fakt, že Zerops.io je technicky připraven na provoz na kompletně ploché infrastruktuře na jednotném hardware. 

Nevýhody vlastní infrastruktury?

Provoz vlastní infrastruktury klade obrovské personální a znalostní nároky. Je velmi jednoduché se spálit a způsobit technický problém jen vlivem menších zkušeností než by tomu bylo v případě pronajaté infrastruktury u zkušeného poskytovatele. Kromě vývoje vlastních služeb s přidanou hodnotou tak řešíme i provoz té “spodní” infrastruktury (datacentrum, síť), což přináší náklady a stres, ale víme, proč to děláme. Chceme být i nadále prémiovým poskytovatelem.

Damir Špoljarič
Co-Founder & CEO
vshosting~ / SnackHost / Zerops.io 

Během 17 let jsme provedli úspěšnou migrací stovky klientů. Pomůžeme i vám.

 1. Domluvte se na konzultaci

  Stačí nám zanechat kontakt. Obratem se vám ozveme.

 2. Bezplatný návrh řešení

  Nezávazně probereme, jak vám můžeme pomoct. Navrhneme řešení na míru.

 3. Profesionální realizace

  Připravíme vám prostředí pro bezproblémovou migraci dle společného návrhu.

Zanechte nám svůj e-mail nebo telefon
  Nebo nás kontaktujte napřímo

  +420 246 035 835 V provozu 24/7
  konzultace@vshosting.cz
  Zkopírovat
  Obratem se vám ozveme