fbpx
vshosting~

Jako hostingová firma se stovkami klientů se zabýváme zálohováním databází všech velikostí dnes a denně. Řešit případné průšvihy je naše práce. A daří se nám to. Mnohým z nich však jde předcházet. Podívejme se společně jak.

Jaké máte možnosti zálohování databáze, a jaké jsou jejich plusy i mínusy  

Variant zálohování databází je celá řada, v principu však spadají do dvou kategorií: standardní zálohování formou dumpu nebo databázová replikace. Nadstavbou replikace je pak provoz databáze v rámci Galera clusteru. Replikační řešení je také možné doplnit o úplně nejpokročilejší variantu, a to zálohování s point-in-time-recovery, tedy s obnovou ke konkrétnímu času.

Standardní zálohování databází

Většina online projektů využívá pro svoje databáze pouze jeden server. A to buď jako server samostatný, oddělený od aplikačního, nebo mají vše na jednom serveru. 

Toto je standardní řešení databázového serveru, které je i cenově velice výhodné, protože „živíte“ pouze jeden kus hardwaru či jeho část. Pokud by ale nastala nějaká nečekaná situace, ať už by se jednalo o chybu hardwaru, či cokoli jiného, tak o celou databázi přicházíte. Zároveň jakmile je databázový server nedostupný, tak vám neběží web, ani cokoli jiného, co je na vaší databázi závislé – například skladové systémy nebo účetnictví. 

V momentě selhání databázového serveru přichází na řadu vaše zálohy. U tohoto řešení databáze se zálohuje stadardně tzv. databázovým dumpem, kdy se kopie celé obsahu databáze uloží do oddělené lokality. Frekvence je obvykle pouze jednou za 24 hodin, obvykle v noci. Hlavním důvodem je, že zálohování tímto způsobem nějakou dobu trvá a v noci tato zátěž databáze nezasahuje do denního provozu e-shopu či jiného projektu a nekoliduje například s návštěvnostními špičkami. 

Co to znamená? Pokud dojde k poruše vašeho serveru, data můžete obnovit ze zálohy, ale tento systém má několik nevýhod. Zaprvé, obnova dat z dumpu trvá relativně dlouho, protože se celá vaše databáze musí přesunout z jednoho místa na druhé. Zadruhé, vaše data nejsou zcela aktuální – pokud k poruše došlo ve 2 odpoledne a zálohu máte ze 4 ráno, přicházíte o 10 hodin dat, která budete muset manuálně dohledávat. V neposlední řadě je třeba říct, že u databáze pouze na jednom serveru je vyšší šance selhání z důvodu hardwarové poruchy, nebo chyby způsobené lidským faktorem (např. chyba skriptu), než když zvolíte pokročilejší řešení.

Shrnutí: Standardní zálohování databází je tím nejjednodušším a nejlevnějším řešením, ale nese s sebou větší míru rizika ztráty dat a delší dobu nefunkčnosti vašeho projektu v případě problémů.

Replikace databází

O trochu sofistikovanější řešení je replikace databází. Typicky jde o použití dvou databázových serverů, kdy jeden slouží jako primární server a odbavuje požadavky, a ten druhý je záložní. Na záložním databázovém serveru jsou uložena stejná data jako na serveru primárním a všechny změny, které na primární databázi proběhnou, se asynchronně přenášejí i na tuto zálohu. Opět nelze zapomenout na další zálohu do oddělené lokality pomocí dumpu pro případ chyby na obou serverech. 

Hlavní výhodou tohoto řešení je, že pokud dojde například k hardwarovému selhání primárního serveru, můžete obvykle v řádech sekund přepnout provoz na repliku – záložní databázový server. Váš e-shop, nebo IT projekt jede bez problému dál a naši administrátoři mezitím vyřeší problém na serveru jedna. Pokud selže server záložní, nestane se z pohledu provozu vůbec nic.

Jsou ale i situace, kdy se případné selhání databáze týká obou serverů – typicky jde o lidskou chybu, která není včas odhalena a navzdory asynchronnosti (tj. v čase opožděné) replikace, se tato chyba propíše i na druhý databázový server. Pokud jde o velkou chybu, která například vede ke smazání databáze, nezbývá, než ji celou obnovit z dumpu.

Tohle řešení je tedy výrazně spolehlivější než provoz databáze na jednom serveru, proti lidskému faktoru vás ale pořád nechrání.

Replikace v rámci Galera clusteru

Pokud by vám nestačila klasická replikace databází můžete využít Galera cluster, což je ještě robustnější a tedy i spolehlivější řešení. Oproti standardní replikaci databází je Galera cluster plně synchronní, takže pokud dojde k poruše kteréhokoliv z databázových serverů, z pohledu uživatele se nic neděje a není ani třeba nic přepínat. Toto řešení je také velmi dobře horizontálně škálovatelné a hodí se tak pro velké databáze, například u velkých e-shopů, protože lze snadno přidávat výkon dle potřeby. Umožňuje také plné rozdělení rolí – můžete vyhradit některý server pro zápisy, jiný pro reporty a podobně.

Pro úplnost je potřeba si říct, že tohle řešení má i svá omezení. V prvé řadě je vhodné jen pro některé databázové technologie, primárně pro MariaDB. Zároveň pro Galera cluster musíte mít uzpůsobenou aplikaci, aby vše správně fungovalo. Mezi další omezení patří např. kolizní zápisy a nutnost používání primárních klíčů.

Shrnutí: Replikace databází představuje využití 2 nebo více databázových serverů, kdy jeden z nich slouží jako primární server a další jako záloha. Toto řešení je velmi odolné vůči hardwarovým poruchám serverů., které zvládá Replikace databází funguje v podstatě bez výpadku. Nechrání však proti lidské chybě. Nejpokročilejším typem replikace je Galera cluster, který je obzvlášť vhodný pro velké e-shopy.

Jak zabezpečit databázi proti lidskému faktoru a zajistit její 100% obnovu

Pokud opravdu potřebujete, aby vaše databáze byly vždy a za všech okolností dostupné, a zároveň si nemůžete dovolit jakoukoli ztrátu dat, doporučujeme replikační řešení rozšířit o prémiové zálohování s point-in-time-recovery (PITR). 

PITR je kompatibilní jak s Galerou, tak se standardní replikací. K jeho využití potřebujete další server, který ukládá data z binárních logů a zároveň se na něj průběžně během dne zálohují konzistentní snapshoty. Typicky jednou za hodinu, ale lze s námi domluvit i jinou frekvenci.

S PITR tedy nejen, že máte z předchozí noci zálohu celé databáze v podobě dumpu, který doporučujeme dělat vždy, ale i konzistentní snapshot z poslední hodiny, a navíc zálohu binárních logů. Co to pro vás znamená? V případě, že dojde ke smazání databáze, nebo její části, můžete ji velmi rychle obnovit ze snapshotu, který je maximálně hodinu starý. Chybějící hodinu dat pro vás navíc dokážeme obnovit z binárního logu přesně do okamžiku, kdy k chybě došlo. Ztráta dat je tak nulová a rychlost obnovy se pohybuje v řádu minut, což je nesrovnatelné s obnovou z dumpu.

Navzdory všem benefitům i toto řešení má svoje nevýhody. Konkrétně, potřebu pořídit si další server, který nemůžete použít na nic jiného. Tento server nemusí mít takový výkon jako váš primární databázový server, ale potřebuje relativně velké diskové úložiště. Přesná velikost samozřejmě záleží na tom, jak velkou máte databázi, a jak často potřebujete dělat snapshoty. PITR je možné využít u PostgreSQL i MariaDB.

Shrnutí: Zálohování s PITR vás ochrání před lidskou chybou, zajistí obnovení 100 % dat a násobně urychlí celý proces obnovy. Jeho využití však vyžaduje provoz dalšího serveru.

Porovnání variant zálohování: Modelový test obnovy dat

Abychom vám více přiblížili, jak dlouho by trvala obnova databáze při využití všech popsaných možností, provedli jsme test na 4 jádrovém serveru a obnovovali 20 GB velký databázový dump. Tady vidíte, jak to dopadlo:

Obnova serveru nám trvala 50 minut. A to převážně kvůli tomu, že nějakou dobu zabrala obnova dat a indexu, kterého tam bylo poměrně hodně. Délka byla v podstatě identická u standardního zálohování i u replikace. Výhodou replikace ale je, že i po dobu potřebnou k obnově může databáze fungovat ze záložního serveru (pokud tam data zůstala zachována). Galera cluster vyžaduje trochu více času, v tomto případě 75 minut, což je způsobeno jeho specifickým fungováním. 

Žádná z těchto variant neumožňuje obnovu dat ze zálohy ke konkrétnímu času. To dokáže pouze zálohovací doplněk PITR.

S ním jsme schopni tuto 20 GB databázi obnovit desetkrát rychleji, tedy za pouhých 5 minut. V tom je započtený i čas potřebný pro přenos snapshotu. Data máme navíc zcela aktuální. To je oproti standardnímu zálohování nebo samotné replikaci nesporná výhoda.

Co si z toho odnést

Proč zvolit databázovou replikaci?

 • Vaše databáze musí být co nejvíce dostupná
 • Na databázi závisí i další subjekty (pobočky, fakturace, skladové systémy, …)
 • Provozujete velmi navštěvovaný e-shop a potřebujete škálovat a rozdělovat výkon
 • Provádíte různé analýzy dat, reporty

Proč si navíc vybrat i prémiové zálohování s PITR?

 • Nemůžete si dovolit přijít o jakákoliv data
 • Vyžadujete vysokou rychlost obnovy dat i v případě velkých databází 
 • Chcete se chránit proti lidskému faktoru (smazání dat, chybný skript, …) 

Chcete se dozvědět více o PITR, replikaci databází či Galera clusteru? Napište si na konzultace@vshosting.cz o nezávaznou a bezplatnou konzultaci s našimi odborníky, kteří vám poradí, jaké řešení je nejvhodnější právě pro vás.


vshosting~

Svým klientům v Shoptetu pomáháte, pane Brablci, rozjet jejich vlastní e-shopy na platformě Shoptetu. Co přesně si pod tím můžeme představit? A jak složitý proces to je?

Naše architektura je postavená tak, že každý e-shop má data uložená ve vlastní databázi a soubory ve vlastním adresáři. Aby vytvoření projektu bylo na pár kliknutí, tak je nutné tyto databáze a soubory připravit dopředu. Po založení trialu na Shoptetu tedy dojde jenom k pár zápisům do databáze, kterými se projekt přiřadí uživateli a e-shop je hned možné používat. Z našeho pohledu už to je ale normální e-shop a chováme se k němu stejně jako k ostatním i v jeho počáteční verzi.

Jako nakupující jsme si zvykli na jednoduché nákupy na pár kliknutí. Pod každým klikem na e-shopu se ale skrývá řada komplexních procesů, které musí bezchybně fungovat. Co všechno musí e-shop od Shoptetu zvládnout, aby si zákazníci mohli jen vyhledat daný produkt a přidat jej do košíku? Co se děje v tu chvíli na pozadí Shoptetu?

Předpokládejme, že informace o produktech se již dostala do fulltextového indexu (v něm máme nyní již několik desítek milionů položek). Takže stačí tuto položku-produkt vyhledat v indexu, ověřit v databázi projektu, že ji lze koupit a zobrazit uživateli. Přidání do košíku je jenom drobná operace, to složitější nastává až v okamžiku výběru dopravce, platby a samotného placení. 

Jak funguje integrace s dopravci? Mají možnost se začlenit do vaší platformy?

Máme připravené API rozhraní, které dopravcům umožňuje připravit vlastní doplněk, díky kterému dokážou propojit e-shop se svou službou. Snadno tak mohou zákazníkům nabídnout aktuální výdejní místa, jiné způsoby dopravy, či díky této integraci přidat nové dopravní metody nebo nabízet další služby jako je například pojištění balíků či tisk štítků přímo v administraci e-shopu. 

V neposlední řadě je pak výhodou, že doplněk, který partner připraví, funguje na všech e-shopech Shoptetu. Nemusí tedy vyvíjet několik různých verzí.

Můžete nám přiblížit systém placení? V dnešní době je nespočet možností od platby převodem, na dobírku až po splátky. Nakupující jsou zvyklí mít na výběr. Jak to přesně vypadá z pohledu e-shopaře?

Výběr platebních metod, které e-shopař uvede na svém webu pro zákazníky, je stejně jako jiné služby závislý na velikosti e-shopu, jeho známosti, konkurenci, sortimentu a trhu, na který se zaměřuje. E-shop chce mít co nejvíce objednávek, a zároveň mít peníze na účtu co nejdříve, ideálně před odesláním zboží/poskytnutí služeb. To se vždy nemusí shodovat s cíli zákazníků, kteří převážně chtějí obdržet zboží co nejdříve a zaplatit co nejpozději. A tak musí e-shopy najít ten správný kompromis, aby došlo k co největší efektivnosti. 

Co si myslíte, že je pro e-shopy naprostou nezbytností z hlediska preferovaných plateb zákazníky?

Pro začínající e-shopy je nezbytností mít k dispozici určitě možnost zaplatit bankovním převodem, platební kartou, ale především i dobírkou, která je stále velmi populární. A ani nástup BNPL (buy now, pay later) řešení ji příliš neovlivnil. Na druhou stranu možnost platby na dobírku s sebou často přináší nevyzvednutí zásilky, pozdější připsání na účet a spoustu administrativy. Velké e-shopy proto od dobírky ustupují. A buď ji ze svého e-shopu odebírají, nebo posouvají v pořadí platebních metod na nižší pozici. 

Mnoho zákazníků se bez této metody ovšem neobejde.

Pro začínající e-shop je navíc důležitá rychlost zavedení platebních metod, kdy převod ani dobírka nevyžaduje jakékoliv AML ověření ze strany poskytovatele a zapnout na e-shopu je můžete prakticky ihned. U jiných platebních metod to může trvat i několik týdnů. Podobnou flexibilitu v rychlosti aktivace nabízíme i s naší platební bránou Shoptet Pay, kde většině e-shopů zaktivujeme do 24 hodin možnost přijímat platby kartou.

Liší se preference možností platby u zákazníků v Česku oproti zahraničí?

V českém prostředí můžeme jednoduše shrnout, že nejvýznamnější platební metody, které e-shopy využívají, jsou bankovní převody, online platba kartou, online bankovní tlačítka a dobírka. Ostatní metody, ať jsou to BNPL, či platba úvěrem tvoří relativně malý podíl na celém objemu u e-shopů. Pokud bychom se podívali ale jen na západ do Německa, potřebují e-shopy pro své zákazníky nabídnout minimálně PayPal a třeba i BNPL od Klarny, protože na západě neexistuje dobírka.

Běží u vás velmi malé, ale i větší e-shopy jako je např. KetoMix nebo Pura Vida. Přistupujete k nim z technických důvodů nějak odlišně? 

E-shopy provozujeme na několika samostatných databázových clusterech. U velkých projektů se snažíme, aby byly umístěny na těch méně vytížených. Zároveň sledujeme jejich výkonnostní parametry a doporučujeme oddělení vývoje, jaké optimalizace je nutné provést pro jejich hladký chod. 

Na naší straně vshostingu vám před Vánoci – kdy je největší sezóna – navyšujeme výkon vašeho hostingového řešení. Bez problémů tak vaši klienti mohou ustát nápor zákazníků, kteří mají zájem o jejich produkty. Jak přípravy na sezónu probíhají z vaší strany?

Před vánoční sezonou u vás typicky objednáváme další servery. Zvýšenou pozornost věnujeme hledání potenciálních úzkých hrdel. 

Nyní máme rozdělanou poměrně velkou změnu architektury, která zvyšuje izolovanost skupin projektů. A tím i stabilitu celého řešení. Letos také došlo k výraznému navýšení výkonu u podpůrných služeb, jako je právě například vyhledávání.

Jak se potýkáte s reklamacemi zákazníků vašich klientů? Pomáháte je svým klientům nějak systémově lépe zvládat?

Reklamace jsou pro naše klienty jednoduchou záležitostí. Na našem marketplacu mohou najít doplňky, které se soustředí přímo na reklamace a e-shopům usnadní nejen spoustu času a práce, ale také mohou svým zákazníkům nabídnou skvělý servis. Běžný postup pak vypadá tak, že e-shop umístí na své stránky jednoduchý formulář, se kterým dokáže zákazník svou reklamaci vyklikat během několika vteřin. 

Zároveň si zákazník rovnou objedná svoz od dopravce, nebo si může odnést balíček do Zásilkovny. Nemusí tak složitě řešit, jak dostat produkt zpět do e-shopu. 

Prodejce při založení takové reklamace dostane informaci. A celý případ vidí rovnou ve své administraci, a to včetně údajů, které od zákazníka získal. Vše má tak plně pod kontrolou a není nutné se zákazníkem zvlášť komunikovat. Poté už k tomu každý e-shop přistupuje jednotlivě dle svých procesů. 

Děkuji za rozhovor. A ať se vám i vašim klientům nadále daří!


vshosting~

Rychlost e-shopu spolu s kladnou zákaznickou zkušeností hraje stěžejní roli pro nákup. Při pomalém načítání stránek návštěvník stránek často odejde. Jestli je to i váš problém, se můžete dozvědět v Google Analytics a u metriky bounce rate, která znamená okamžitý odchod ze stránek.

A bohužel často ke konkurenci. Nepodceňovat rychlost e-shopu je důležité i pro opakovaný nákup. Pokud vše běží tak, jak má, ušetříte později peníze za marketing. Protože vyšší rychlost stránek vede k větší zákaznické spokojenosti. A spokojený zákazník znamená vracející se zákazník, který k nákupu nepotřebuje „pošťouchnout“ reklamou.

Rychlejší e-shop doma i za hranicemi

Díky vlastním CDN popům od Evropy po USA dokážeme ve vshosting~ zrychlit prakticky každý e-shop a snížit zátěž na vámi používaných serverech. CDN je ideální pro e-commerce, vysoce navštěvované weby a v úvodu zmiňované globální projekty. Ale má velký smysl i pro lokální e-shopy s místní klientelou. 

Kvalitní CDN vám totiž pomůže zrychlit e-shop i doma a zajistí i vyšší provozní bezpečnost. Nespornou výhodou je i částečná ochrana před DDoS útoky. CDN od vshostingu pomáhá i lokálním projektům zvládat návštěvnostní špičky. 

Automatická komprimace obrázků

CDN lze využít i k úpravě kvality, automatickému převodu do webp pro prohlížeče, které jej podporují, a ke komprimaci obrázků, takže už nemusíte předgenerovávat obrázky v různých velikostech. A tím dojde ke značné úspoře místa i odlehčení zátěže serveru. Navíc naše CDN odstraní přebytečné pozadí, tudíž se obrázek automaticky ořízne na velikost objektu a vy nemáte žádné bílé a přebytečné okraje. Také vám k obrázkům přidáme vodoznak, takže se nemusíte obávat jejich zneužití třetími stranami. To u nás oceňují zejména zpravodajské weby.

To všechno jsou funkce, za jejichž přidání byste normálně platili nemalé peníze vývojářům. Všechna tahle úprava obrázků přináší výrazné zrychlení webu. Např. u velkého e-shopu se zdravotnickým materiálem došlo díky těmto úpravám k výrazné úspoře místa. Jeden jpeg obrázek měl velikost 272 kB, s běžnou volně dostupnou komprimací na webu dosáhl 67 kB, s naší CDN na webp měl 32 kb. (To vše automaticky, bez ručního přidávání.) Představte se takové ušetření místa u všech vašich obrázků na webu. Paráda, že? A to výrazně pomůže ke zrychlení webu.

Poznámka na konec: Naši CDN můžete klidně využívat i pokud máte hosting od jiného poskytovatele.


vshosting~

Představte si, že jste uprostřed největší sezony, marketingové kampaně jedou na plné obrátky a objednávky se jen hrnou. Pěkná představa, že? Pokud vám tedy najednou nepřestane fungovat databáze. Nepozorný kolega ji omylem smazal. Anebo třeba selhalo diskové pole –⁠ to je v konečném důsledku jedno, výsledek je stejný. Objednávky začnou padat do černé díry. Netušíte, co si kdo koupil a za kolik, natož kam mu to máte poslat. Databázi máte samozřejmě zálohovanou, ale byla poměrně dost objemná a její obnova může trvat několik hodin. 

Co teď?

Vyhrnout rukávy, začít potřebné informace manuálně tahat z e-mailových logů a dalších temných zákoutí. A doufat. Snad vám nic neuteklo. Těch několik hodin obnovy ale bude opravdu dlouhých a neskutečně drahých. Některé objednávky se navíc zcela jistě ztratí a hodiny výpadku databáze budete naneštěstí ještě několik dní manuálně dohánět.

Klasické zálohování databází (a proč obnova tak trvá)

Standardní zálohování, na které je většina větších e-shopařů zvyklá, probíhá metodou tzv. „dumpu“, kdy se celá databáze uloží jako jeden soubor. V něm jsou obsaženy sekvence příkazů, které lze případně editovat dle potřeby. Tato metoda je velmi jednoduchá na implementaci. A výhodou je i to, že zálohu lze provádět přímo na serveru, na kterém databáze běží. 

Nicméně podstatnou nevýhodou dumpu je rychlost obnovy databáze z takovéto zálohy. A to se týká zejména velkých databází. Každý příkaz se totiž z uloženého souboru musí znovu samostatně nahrát do databáze a celý proces tak může trvat několik hodin. Zároveň můžete obnovit jenom data, která byla obsažena v posledním dumpu –⁠ o ty nejnovější zápisy do databáze, které ještě nebyly zálohovány, přijdete. Výsledkem je nepříjemný scénář popsaný v úvodu –⁠ spousta manuální práce i ušlých tržeb.

Zálohovací řešení vám ušijeme na míru.

Prémiové zálohování s Point-in-time recovery

Aby se naši klienti mohli podobným potížím vyhnout, nabízíme jim prémiové zálohování databází. Umožňuje velmi rychlou obnovu databází, a to do stavu těsně před momentem, kdy došlo k selhání. Toho jsme docílili zkombinováním zálohování snapshoty s replikací binárních logů.

Jak to přesně funguje?

Z primární databáze provádíme asynchronní repliku na zálohovací server. Na zálohovacím serveru děláme backup pomocí snapshotu. Paralelně s tím na zálohovací server průběžně kopírujeme binární logy, které evidují veškeré změny v primární databázi. Logy nám v případě havárie pomohou přesně určit, kdy k problému došlo. Zároveň máme díky nim evidenci o operacích, které havárii těsně předcházely a nejsou tak zálohovány snapshotem.

Kombinací těchto dvou metod dokážeme –⁠ v případě selhání –⁠ databázi rychle obnovit do původního stavu (tzv. Point-in-time recovery, obnova k časovému okamžiku).

Nejdříve obnovíme nejnovější snapshot zálohy a překopírujeme na primární server ze serveru záložního. Následně u binárních logů identifikujeme místo, kdy došlo k destruktivní operaci a použijeme je k obnově nejčerstvějších dat. 

Rychlost celého procesu je oproti obnově z dumpu i 10x vyšší. Limituje ji pouze rychlost zápisu na disk a síťové připojení. U databáze okolo 100 GB se délka celého procesu bude pohybovat v řádu desítek minut.

Co je pro prémiové zálohování potřeba?

Oproti klasickému zálohování metodou dumpu, které můžete provádět přímo na primárním serveru, pro to prémiové potřebujete server záložní. Tento server by měl mít podobný výkon, jako databázový server produkční. Důležitá je i velikost úložiště: doporučujeme zhruba dvojnásobný objem oproti disku s primární databází. Tato kapacita by měla umožnit zálohování snapshoty alespoň za posledních 48 hodin (při zálohách jednou za hodinu).

Přesný objem vám rádi doporučíme během nezávazné konzultace na konzultace@vshosting.cz –⁠ záleží na frekvenci záloh, počtu změn ve vaší databázi a dalších faktorech.

Prémiové zálohování závisí i na volbě databázových technologií. Vzhledem k využití binárních logů ho lze implementovat pouze u relačních databází jako je MariaDB nebo PostgreSQL. NoSQL databáze nemají transakční log a nejsou proto s touto metodou kompatibilní.

Další podmínkou je konzervativnější nastavení databáze na záložním serveru. Úložiště musí být vždy konzistentní, aby bylo možné dělat snapshoty pomocí ZFS. Na záložním serveru nelze využívat upgrady, které upřednostňují výkon databáze na úkor její konzistence. Proto je třeba zvolit rychlejší úložiště než na serveru primárním, ve kterém je realizovatelné nastavení vyššího výkonu snižující konzistenci.

Pro koho je a není prémiové zálohování vhodné?

Pokud si ve vašem byznysu nemůžete dovolit přijít o žádná data, natož fungovat několik hodin bez databáze, naše zálohování s Point-in-time recovery je pro vás vhodné. Příkladem projektu, který z této služby nejvíce vytěží, je e-shop s velkými databázemi, který by mnohahodinový výpadek stál statisíce. Investice do záložního serveru, který je pro prémiové zálohování potřeba, se v takovém případě velmi rychle vrátí.

A naopak, když nemáte příliš velkou databázi, ve které navíc neprobíhá velké množství změn, pravděpodobně si plně vystačíte s klasickým zálohováním metodou dumpu.

Pokud máte nějaké dotazy, rádi vám poradíme během nezávazné konzultace: konzultace@vshosting.cz.


vshosting~

Pravděpodobně ale váš náklad ztroskotá, a vy se budete snažit zachránit co se dá. Aby k tomu nedošlo, doporučujeme se dopředu připravit na očekávané výkyvy v zatížení infrastruktury. Takovými e-commerce špičkami jsou typicky Vánoce a Black Friday.

E-shopaři se na Vánoce již tradičně připravují v létě. Právě tehdy je čas přemýšlet nejen o marketingových akcích, které přilákají co nejvíce zákazníků, ale i o technickém zázemí, které zvládne ustát jejich příliv na web. Základem je vědět, jaká je průměrná návštěvnost vašeho webu. A jaká byla minulou sezónu. Jakmile máte toto srovnání, můžete jednoduchou trojčlenkou zhruba vypočítat, jak velký nárůst můžete očekávat letos. 

Co když se vám ale bude dařit ještě lépe jak loni? To by bylo skvělé, ale buďte i na tuto velmi žádoucí variantu připraveni. Doporučujeme počítat s cca 20% rezervou výkonu. Vždy je ale nejlepší poradit se o rezervě kapacity na míru přímo s vaším poskytovatelem hostingových služeb. 

Jak spočítat potřebnou kapacitu

Pro jednoduchý výpočet kapacity infrastruktury stačí očekávaná čísla porovnat s aktuálními daty. Vyjde se z předpokladu, že aplikace bude škálovat lineárně. A trojčlenkou dojdete k tomu, jaké systémové zdroje potřebujete. 

Výhodou této metody je její rychlost a minimální náklady. Je však hodně orientační. Přesnější alternativou je tzv. performance test. V jeho průběhu se snažíme umělou zátěží dosáhnout na potřebná čísla, přičemž sledujeme, jaké komponenty se stávají bottleneckem. Touto metodou se odhalí i konfigurační nebo technologické limitace. Nicméně, fér je zmínit, že performance testy jsou časově náročné. A i specifické dle použitých technologií. Pro menší a střední e-shopy jsou z tohoto důvodu zbytečně nákladné.

Pro zajímavost: například populární databáze Redis je single threadová, takže když saturuje výkon jednoho jádra, v tu chvíli dosáhla svého maxima a je jedno, že server má desítky volných jader k dispozici. Prostě proto, že tato aplikace je využít neumí.

Technické okénko: 4 věci, kterým věnovat pozornost

CPU dejte si pozor na zavádějící grafy vytížení procesoru, pokud má zapnutý hyperthreading. Graf agregující výkon přes všechna procesorová jádra pak velmi zkresluje dostupný výkon. Hyperthread sice teoreticky zdvojnásobuje počet jader, ale prakticky nepřidá dvojnásobek výkonu. Pokud na takovém grafu vidíte hodnoty nad 50 %, jste velmi blízko maxima… To se typicky nachází někde mezi 60 a 70 %, dle typu zátěže.

RAM – operační paměť obvykle neroste lineárně. Například u databází jsou některé paměťové alokace globální a jiné jsou pro každé spojení. Často se zapomíná na to, že operační paměť nemůže být zcela zaplněna. Stačí pak potřeba malé alokace a jádro systému zabije proces, který si paměť vyžádala. 

Operační systém rezervu v paměti typicky využívá jako diskovou cache, což má pozitivní vliv na výkon. Pokud není možné dostatečně cachovat, je potřeba diskových operací vyšší.

Disky – nízká rychlost disků je častým důvodem toho, že jsou některé operace pomalé, nebo při vysoké zátěži zcela nefunkční. Zda je řešení dostatečné se ukáže až při vysoké zátěži, nebo u performance testu. Snížit tuto zátěž je možné intenzivnějším cachováním, což vyžaduje více operační paměti. Dále je možné řešit situaci například upgradem ze SATA/SAS SSD na NVMe

Nutné je vnímat i kapacitu, protože i ta může mít na výkon vliv. Všechny filesystémy využívající COW (copy-on-write) – tedy například námi používané ZFS, nebo filesystémy jako btrfs, případně WAFL – potřebují pro svůj běh volnou kapacitu. Všechny tyto filesystémy spojuje nepříjemná vlastnost, kdy přibližně od 90 % zabrané kapacity začne rychle degradovat výkon. Je důležité toto nepodceňovat – v době velké zátěže se často vytváří i více dat a kapacita se rychleji spotřebovává.

Síťová vrstva – obzvlášť důležité pro clusterová řešení, kde servery hodně komunikují mezi sebou a snadno se stane, že rychlost pro interní komunikaci není dostatečná. Zde je vhodné vnímat i redundanci – standardem u vshostingu je zdvojení síťové vrsty pomoci technologie LACP. Tedy např. z 2x 1GE uděláme jedno 2GE rozhraní. Vzniká nám tím sice kapacita 2GE, ale prakticky není vhodné zaplnit více jak 1GE, protože v tu chvíli přicházíme na serveru o redundanci. 

Ani to, že řešení využívá 10GE rozhraní neznamená, že takové řešení bude dostačovat vždy a za každých okolností. Stačí drobná chyba vývojáře, kdy jednoduchá query do databáze přenese velké množství nepotřebných dat (typicky select * from… a pak si v aplikaci vezme prvních X řádek) a je snadné i takto velkou šířku pásma vyčerpat.

Můžeme vám poradit s kapacitou infrastruktury? Obraťte se na nás na e-mailu konzultace@vshosting.cz.


vshosting~

Právě teď je nejvyšší čas připravit infrastrukturu na sezónu. Řada e-shopů se soustředí hlavně na marketingové akce, kterými chtějí podpořit prodeje, ale zapomínají na to, že když budou ony marketingové akce úspěšné, jejich e-shop nemusí nápor zákazníků zvládnout. Pokud se začnou připravovat až na podzim, upgrade infrastruktury nemusí stihnout a přijdou o objednávky. Pokud je web pomalý, nebo dokonce spadne, zákazník nakoupí jinde. Myslete dopředu a připravte svůj e-shop na to, že o vaše zboží bude zájem. Kdy jindy předčít konkurenci a vzít jí vítr z plachet? O Vánocích a při Black Friday už jenom sklízejte plody své práce v podobě navýšených objednávek. Co pro to musíte udělat? Tady je 7 nejdůležitějších tipů.

1. Ověřte si kapacitu vašeho řešení

Zeptejte se sami sebe a svých pracovníků, jaká byla minulá sezóna. O kolik se během ní zvedl nápor na vaši infrastrukturu? Důležité je srovnání s průměrným ročním provozem. Jakmile máte toto srovnání, můžete jednoduchou trojčlenkou zhruba vypočítat, jak velký nárůst můžete očekávat letos. Ustojí váš e-shop takový zájem zákazníků? 

Je ale klidně možné, že letos bude vaše hlavní sezóna ještě úspěšnější, proto doporučujeme počítat navíc s cca 20% rezervou výkonu. Poraďte se na toto téma s vaším hostingovým poskytovatelem. Případné navýšení kapacity vašeho hostingového řešení je nejlepší šít přímo na míru, protože v řadě případů nelze výkon navýšit lineárně a závisí také na softwarových technologiích, které váš e-shop využívá.

Pokud už teď víte, že potřebujete poradit, obraťte se na nás na konzultace@vshosting.cz.

2. Zapojte do diskuze marketing

Nečekaně úspěšná marketingová kampaň je sice snem každého e-shopaře, ale jen ve chvíli, že je na ni e-shop připraven. Pokud není, hrozí, že kvůli ní spadne web a peníze za kampaň vylétnou oknem. Proto komunikujte plánované kampaně s hosting providerem v dostatečném předstihu. Obzvláště, pokud plánujete větší kampaň, např. v TV. Mějte připravený plán pro neočekávaně úspěšnou kampaň.

3. Zvažte prémiové zálohování databází

Myslete dopředu, jde o vaši pověst a peníze. A na obou záleží. Připravte si tedy záložní plán pro případ potíží a pouvažujte o prémiovém zálohování databází. Databáze jsou totiž srdcem každého e-shopu.

Pokud vám například najednou přestane databáze fungovat, ať už z důvodu, že ji třeba nepozorný kolega omylem smazal, nebo selhalo diskové pole, objednávky začnou padat do černé díry. Netušíte, co si kdo koupil a za kolik, natož kam mu to máte poslat. Databázi máte sice zálohovanou, ale patrně byla poměrně objemná a její obnova tak může trvat i několik hodin. S prémiovým zálohováním s tzv. “point-in-time recovery” je obnova dat bleskurychlá (i 10x rychlejší než u dumpu!), minimální ztráta dat díky obnově databáze do stavu těsně před selháním. Výsledkem jsou minimální náklady i ušlé tržby.

Kontaktujte nás pro více informací – zálohování umíme ušít na míru vaší databázové technologii.

4. Mějte v záloze plán B, když se něco pokazí

Bez ohledu na to, jak důkladně svou infrastrukturu na sezonu připravíte, vždy může nastat neočekávaný problém. Pro takové případy mějte v záloze disaster recovery plán. Jde o plán obnovy, který slouží zejména k tomu, abyste v krizové situaci o nic nepřišli a přesně věděli, jak postupovat. 

Máte takovou dokumentaci v záloze? Tušíte, jak dlouho by trvala případná obnova dat? Jde o krajní situaci, ale pokud nastane, půjde o hodně. Nejen o pověst vaší společnosti, ale zejména o vaše zisky a data zákazníků. A vy musíte reagovat rychle, efektivně a zachránit maximum.

Podívejte se do našeho návodu, co by disaster recovery plány měly obsahovat.

5. Přejděte na vyhrazené řešení

K vshostingu pravidelně přecházejí klienti ve chvíli, kdy přerostou svoje stávající řešení. Zejména v případě sdílené infrastruktury u webhostingu, nebo VPS začnou narážet na výkonnostní limity. Nejčastěji během návštěvnostních špiček, kdy se řada e-shopů přetahuje o omezený sdílený výkon. 

Typickým příkladem je vánoční sezóna, kdy dochází k největšímu náporu na infrastrukturu e-shopů. Zároveň toto období mezi 1. 9. a 23. 12. představuje pro e-shopaře mnohdy více než polovinu jejich celoročních tržeb, takže si pomalý web nebo dokonce výpadek nemohou dovolit. 

Z naší 15 leté zkušenosti můžeme říct, že pokud jste na webhostingu, nebo jiném sdíleném řešení a očekáváte větší návštěvnost než obvykle, měli byste minimálně zvážit vyhrazené řešení. E-shopařům, kteří rostou a jsou úspěšní, doporučujeme nejpozději několik měsíců před hlavní sezónou přejít na infrastrukturu, kde veškerý výkon bude dedikovaný přímo jim. 

Více se dočtete v článku Přerostli jste klasický webhosting – a co teď? Srovnali jsme možnosti „upgradu“.

6. Nepodceňte zabezpečení

Bezpečnost je klíčová, ať už jde o ochranu dat nebo dostupnost vašeho e-shopu. V první řadě zabezpečení úzce souvisí s aktualizacemi softwaru, které obsahují bezpečnostní updaty. Proto u managed služeb monitorujeme aktuálnost softwaru a na jeho případné zastarání klienty upozorníme. Po domluvě také provádíme aktualizace operačního systému.

Jako firma, které se daří, můžete také očekávat DDoS útoky – ať už od náhodných hackerů nebo přímo od konkurence. Bohužel k tomu dochází čím dál častěji. Proto doporučujeme zabezpečení nepodceňovat. Ve vshostingu máme vlastní anti DDoS, která naše klienty před podobnými útoky chrání spolehlivě. Nezapomínejte ani na školení zaměstnanců, kteří jsou vaší první linií obrany proti útokům typu phishing.

7. Otestujte kvalitu svého poskytovatele (a případně včas přejděte jinam)

Pro přípravu infrastruktury e-shopu je klíčový spolehlivý partner. Jaké máte zkušenosti s vaším současným poskytovatelem hostingu? Řeší problémy proaktivně a dřív, než nastanou? A jaké jsou zkušenosti jeho jiných klientů. Podívejte se mu na reference

Ve vshostingu věříme, že pokud se něco pokazí, máte mít k dispozici tým seniorních administrátorů a techniků, kteří na problému začnou okamžitě pracovat. I ve 2 ráno, včetně víkendu. Proto takovou kvalitu služeb poskytujeme všem klientům bez rozdílu. Ať už se jedná o velký e-shop s miliardovým obratem, nebo menší e-shop, který teprve začíná.

Rozsáhlejší článek, jak vybrat poskytovatele a nenechat se napálit, je pro vás k přečtení zde.

Pokud vás v článku něco zaujalo a chcete se nezávazně pobavit s našimi odborníky, napište jim na: konzultace@vshosting.cz.


vshosting~

E-shop Laklara.cz provozovaný digitální agenturou Creepy se stal už na svém počátku srdeční záležitostí pro milovnice módy. Jejich tehdejší webhostingové řešení však pomalu přestávalo stačit náporu zákaznic, zejména během uvádění nové kolekce. Proto se rozhodli zvolit dedikované řešení od vshosting~, čehož důsledkem byla zvýšená spokojenost jejich zákaznic, kterou daly e-shopu hlasitě najevo.

Od přechodu k vshosting~ v digitální agentuře Creepy navíc pozorují celou řadu technických zlepšení. Například načítání webu Laklara.cz se zrychlilo skoro o 20 %, z 2,40 na 1,93 sekund. A doba přesměrování klesla o 36 %! Změna je velmi znát i na odezvě serveru, která se zlepšila téměř o polovinu.

E-shop Laklara.cz, který spravuje digitální agentura Creepy, mívá na webu v době uvádění nových kolekcí i 1 000 zákazníků naráz!

Pod odvážným jménem Creepy se skrývá zlínská digitální agentura, která vyvíjí weby a e-shopy na míru. Mnohé z webů také následně opečovává a rozvíjí, což je i případ populárního e-shopu Laklara.cz. Ten běží na systému Woocommerce, který Creepy Studio přizpůsobuje na míru každému projektu.

Laklara.cz je e-shop s ručně vyráběným oblečením pro ženy. Každý měsíc na něm představují novou kolekci, při které je na e-shopu až 1 000 zákazníků současně. Laklaru studio Creepy původně hostovalo na sdíleném byznys hostingu od Websupportu, ale toto řešení už při launchi kolekcí praskalo ve švech. Hledali tak alternativu, která by to zvládla.

Proč se rozhodli pro vshosting~?

Na základě pozitivních referencí se v Creepy rozhodli převést Laklaru na dedikovaný server od vshosting~. Líbilo se jim, že chápeme jedinečnost každého projektu a rádi jim vyjdeme vstříc ohledně individuálního hardwaru i služeb. 

Od března 2021 tak e-shop Laklara běží v našem datacentru v Hostivaři, a to na vlastním vyhrazeném serveru. Díky vzdálenému přístupu mohou v Creepy vše pohodlně obsluhovat ze svých počítačů. 

„Jsme maximálně spokojení, server běží jak má a neevidujeme žádné výpadky. Vaše podpora je rychlá, a na čemkoliv se dá v pohodě domluvit.“

David Žák
společník v agentuře Creepy

Výsledky, které přinesl přechod k vshosting~

Čísla z Google Analytics hovoří za vše. Průměrná doba načítání stránek Laklara klesla o 19,49 %, průměrná doba odezvy serveru klesla o neuvěřitelných 48,31 % a průměrná doba potřebná k připojení k serveru se snížila o 39,01 %. 

Co se týká tržeb, u Laklary je to velmi specifické – každá nová kolekce se velmi rychle vyprodá. Výše tržeb tak do velké míry závisí na tom, kolik toho vyrobí. Pokud by tomu tak ale nebylo, je velmi pravděpodobné, že i na prodejích by zlepšení byla znát.

Pozitivní zákaznická odezva překonala veškerá očekávání

Nejdůležitější ale je, že se ozvaly stovky nadšených zákaznic hned po spuštění nové kolekce. Pochvalovaly si, o kolik rychleji a spolehlivěji e-shop nyní funguje. A to, i když je na něm velký nával kvůli představování nových produktů.

Tady je pár reakcí spokojených klientek:

Jak hodnotí spolupráci s námi

“Společnost vshosting~ nám pomohla vyřešit problémy, které jsme měli s předchozím řešením. Nový server s přehledem zvládá spuštění nových kolekcí a zákazníci La Klary zaznamenali zvýšení rychlosti celého e-shopu ihned po nasazení.” David Žák, společník v Creepy

Zajímá vás, jak pomůžeme i vašemu e-shopu? Napište nám na obchod@vshosting.cz. A do druhého pracovního dne se vám ozveme.


vshosting~

Na základě pozitivních referencí nás oslovila na konci roku 2019 jedna z největších lékáren na českém internetu Lékárna.cz. Hledali lepší řešení pro hosting celé skupiny Pears Health Cyber, do které Lékárna.cz patří. Serverovou infrastrukturu, která by dostupností, rychlostí a technologiemi lépe vyhovovala potřebám tak rozsáhlého a rychle rostoucího projektu. 

Zároveň potřebovali sloučit řadu dalších projektů a webů, které mimo e-shopu Lékárna.cz provozují, do jedné infrastruktury (např. portály Ordinace.czeuni.cz, účetní systém a další). Každý z těchto projektů byl jiný, v odlišné fázi vývoje a využívající různé technologie. 

Projekt jejich typu a velikosti potřeboval modernější a spolehlivější řešení

Ze tří fyzických a 41 virtuálních serverů chtěli přejít na koncepčněji pojatou architekturu. Na řešení, které by sjednotilo všechny projekty i technologie a usnadnilo jim další rozvoj. Další rozměr celé transformaci dodával jejich zájem nastoupit na trendující Kubernetes platformu. 

Se samotným Kubernetes, jakožto poměrně horkou novinkou, neměli do té doby žádné zkušenosti. V rámci vývoje již hojně využívali Docker, ale hledali partnera, který by jim pomohl s transformací na Kubernetes. I proto oslovili vshosting~, který ke každému klientovi přistupuje individuálně a poradí, jak řešení připravit tak, aby migrace proběhla i u tak náročného projektu hladce. 

“Rozsáhlé know-how seniorních adminů a jejich doporučení pro optimalizaci provozu našeho e-shopu nás utvrdily v tom, že vshosting~ byl skvělá volba.”

Ing. Tomáš Bek
Šéf IT, Pears Health Cyber

Požadavky na vshosting~ tedy byly jasné. Sjednotit infrastrukturu pro všechny projekty, pomoci s přechodem na Kubernetes, a celkově zajistit špičkové řešení pro moderní e-shop jejich kalibru. Samozřejmostí byl i provoz v režimu vysoké dostupnosti a proaktivní přístup zkušených administrátorů. 

Neocenitelným faktorem u spolupráce s Lékárna.cz bylo a stále je, že fungujeme jako partneři a ladíme věci společně. Před každou zásadní změnou, která s hostingem souvisí, probíhá diskuze. Vývojáři Lékárny.cz tak mohou těžit z mnohaletých zkušeností našich seniorních administrátorů. Výsledkem je perfektní souhra aplikací a hostingového řešení. 

I dnes společně řešíme upgrady a připravujeme infrastrukturu pro sezónní špičky nebo marketingové akce, které mohou mít vliv na vytíženost. Nejen díky této kvalitní komunikaci považujeme Lékárna.cz za top klienta. 

Progresivní pricing eliminoval drastické navýšení nákladů

Jedna z největších lékáren na českém trhu oceňuje nejen profesionální přístup seniorních administrátorů v čele s Jakubem Lánským, ale považuje přechod pod vshosting~ za jedno z nejlepších rozhodnutí posledních let. Samotný přesun jim přinesl požadovaný koncepční přístup, konsolidaci služeb, zrychlení všech diskových polí, infrastrukturu odpovídající modernímu setupu e-shopu jejich kalibru, ale i ztransparentnění využívaných prostředků. Hned vidí, která služba využívá více výkonu, a nemusí se tak obávat z nenadálého přetížení aplikací.

Při souběhu předchozího a nového řešení jsme klientovi nastavili progresivní pricing tak, aby eliminoval duplicity v financování provozu infrastruktury. Vznikl tak hybridní model, ve kterém se postupně vše překlápělo na infrastrukturu u vshosting~ bez drastického navýšení nákladů. Díky rozložené migraci po částech si také v Lékárna.cz mohli jednotlivé elementy důkladně otestovat, a až poté přesouvat další část infrastruktury.

Jako nejvhodnější řešení jsme ve vshosting~ pro Lékárna.cz navrhli rozsáhlý managed cluster s Kubernetes. Připravili jsme jim také plnohodnotné testovací prostředí, které svou strukturou zcela kopíruje produkci, a kde probíhají automatizované testy. Samozřejmostí byla u nich CDN a centrální úložiště. 

“Migrace infrastruktury pod vshosting~ bylo jedno z nejlepších manažerských rozhodnutí posledních let. Přišlo za pět dvanáct,” hodnotí spolupráci Ing. Tomáš Bek, šéf IT, Pears Health Cyber.

Zajistili jsme jim také kompletní přechod do Kubernetes včetně zaškolení. Dva měsíce po dokončení migrace jsme také provedli upgrade hardware na výkonnější servery, což vedlo mj. zhruba ke dvojnásobnému zrychlení databází. 

Výsledkem spolupráce je lepší a výkonnější infrastruktura s dopadem nejen na byznysové úspěchy Lékárna.cz, ale i na každého jednotlivého vývojáře, který nyní, když něco vytvoří, tak to rovnou pošle do Gitu, automaticky se provedou testy a jedním klikem deployment. I díky tomu mohou rychleji vyvíjet a spouštět nové featury a celý projekt tak agilněji rozvíjet.

Zajímá vás, jak pomůžeme i vašemu e-shopu? Napište nám na obchod@vshosting.cz. A do druhého pracovního dne se vám ozveme.


vshosting~

Posílili jsme infrastrukturu jednoho z největších e-commerce projektů u nás a na Slovensku: GymBeamu. A nejde o ledajaké vylepšení – upgradovali jsme aplikační část jejich clusteru na extra výkonné AMD EPYC servery (celkem 8 kousků). 

Jak probíhala instalace, co to pro GymBeam znamená, jaké mají EPYC servery výhody a může se takové vylepšení vyplatit i vám? To vše se dočtete v tomto článku.

Co je na EPYC serverech tak epického?

Donedávna jsme se vshosting~ soustředili na servery s procesory Intel Xeon, které poli nejen serverových produktů dominují dlouhou řadu let. V posledních několika letech nás ovšem zaujalo i značné zlepšení nabídky a výrobních technologií společnosti AMD (Advanced Micro Devices). 

Tato společnost nově nabízí procesory, které poskytují lepší poměr cena/výkon, vyšší počet jader na CPU a lepší správu spotřeby energie (mj. díky rozdílné výrobní technologii – AMD Zen 2 7nm vs. Intel Xeon Scalable 14nm). Tyto procesory využívají i extrémně výkonné AMD EPYC servery, které jsme použili pro infrastrukturu GymBeam.

Jde o nejmodernější servery s rekordními procesory, které mají až 64 jader a 128 vláken (!!!). Oproti standardu Intel Xeon Scalable, kde poskytujeme procesory s maximálně 28 jádry na jeden CPU, se objem výpočetních jader na jednotku více než zdvojnásobil.

Procesory EPYC serverů jsou vyráběny 7 nm výrobním procesem a metodou více čipletů v jednom pouzdře, která umožňuje vměstnat všech 64 jader na jedno CPU a zajistit tak opravdu úctyhodný výkon.

Jak probíhala instalace

Instalace prvních serverů založených na této pro nás nové platformě probíhala naprosto standardně. Prvním krokem byl pečlivý výběr komponent a unifikace platformy pro všechny budoucí realizace. Nejdůležitější na samotném začátku bylo ve spolupráci s dodavateli a specialisty správně zvolit nejlepší sestavení platformy, které budeme aplikovat na všechny budoucí instalace AMD EPYC. To zahrnuje výběr vhodného chassis, vhodné serverové desky, periferií včetně výkonnějších 20k RPM ventilátorů pro dostatečné chlazení atd. Nová platforma musí odpovídat vysokým standardům našich ostatních realizací – pro kompromisy není místo.

Výsledkem naší práce se servery s AMD EPYC do naší „flotily“ zařadily velmi hladce a rychle. Servery jsou založené na chassis a základních deskách od výrobce SuperMicro a umíme podle preferencí zákazníka nabízet jak 1Gbps tak 10Gbps přípojku a připojení pevných disků jak on-board tak s pomocí fyzického RAID řadiče. Pevné disky nadále aplikujeme z naší nabídky, a to SATA3//SAS2 či PCI-e NVMe. Přečtěte si víc o rozdílech mezi SATA a NVMe discích.

Jelikož se jedná o novou platformu, samozřejmě jsme zásobili sklad osazenými SPARE zařízeními, která jsme schopni okamžitě použít v případě závady na produkci.

Výhody nového hardwaru pro byznys GymBeam

Rozdíl oproti původním procesorům Intel je obrovský: kromě většího počtu jader je vyšší i výpočetní výkon na jednom jádře. Další navýšení výkonu zajišťuje zapnutí technologie Hyperthreading, které na procesorech Intel z bezpečnostních důvodů vypínáme, ale na procesorech AMD EPYC k tomu není (alespoň zatím) žádný důvod.

Výsledkem celkového navýšení výkonu je zaprvé významné zrychlení načítání webu způsobené vyšším výkonem na jádro. To vítají především zákazníci GymBeam, pro něž je nákup na e-shopu teď ještě příjemnější. Zrychlení webu také zlepší SEO a celkově zvedne vyhledávačovou „karmu“.

Kromě rychlejšího načítání získal GymBeam velkou výkonnostní rezervu pro své marketingové akce. Nová infrastruktura zvládne i několikanásobné zvýšení návštěvnosti v případě intenzivních reklamních kampaní. 

V neposlední řadě si teď v GymBeamu mohou být jistí, že fungují na tom nejlepším železe na trhu 🙂

Vyplatí se i vám upgrade na EPYC „železo“?

Zaujaly vás megavýkonné EPYC procesory a zvažujete, jestli by se i vám vyplatily? Pokud vám jde o optimalizaci poměru cena/výkon, otázkou číslo jedna je jak moc výkonnou infrastrukturu váš projekt potřebuje.

Procesory AMD EPYC má smysl zvažovat v situaci, kdy vašim stávajícím procesorům začne docházet dech a upgrade na vyšší řadu Intel Xeon by nedával ekonomický smysl. Ta hranice je aktuálně cca 2x 14core – 2x 16core. Cena vůči nabídnutému výkonu nad tuto hranici je teď u Intelu neúměrně vysoká. 

Důvodem upgradu ale samozřejmě nemusí být čistě technický či ekonomický – ten pocit, že provozujete služby na tom nejrychlejším a nejlepším co trh nabízí, má samozřejmě také svoji hodnotu.


vshosting~

Oblíbený SEO vtip praví, že když chcete něco dobře schovat, dáte to na druhou stránku výsledků Google vyhledávání. Ale že se na ještě lépe utajená místa můžete propadnout díky vašemu poskytovateli hostingu, už tak známou věcí není. 

Vyhledávací algoritmy Googlu i ostatních vyhledávačů jsou přísně střeženým tajemstvím. Mnoho faktorů, které vás mohou sestřelit z předních pozic, ale SEO experti dobře znají. Typicky jde o nekvalitní texty na webu, obsah zkopírovaný odjinud či nekalé SEO praktiky.

Opomíjeným vlivem bývá často kvalita vašeho hostingu. Ten na SEO působí hned třikrát: rychlostí, výpadky a lokalitou.

1) Rychlost webu

Čím rychleji se vaše stránka načte, tím lepší budete mít ranking ve výsledcích vyhledávání. Samozřejmě jenom rychlost webu vám nezajistí první místo v pořadí, ale je jedním z důležitých faktorů. Bez rychlého webu se na první stránku prostě nedostanete. V tandemu s dalšími SEO strategiemi vám zrychlení webu pomůže šplhat po žebříčku Google výsledků výše.

Proč tomu tak je? Rychlost webu není jen jakousi abstraktní Google metrikou. Pomalé načítání je hlavním důvodem, proč návštěvníci, kteří už na web přišli, zase rychle odejdou. To způsobí zhoršení metrik jako je bounce rate a čas strávený na stránce, což zase vede ke ztrátě „vyhledávací karmy“ a posouvá vás stále níže v seznamu výsledků.

Podle naší zkušenosti je dobrým benchmarkem doba načtení do 3 vteřin. Pokud to vašemu webu trvá déle, dost možná za tím stojí hosting. Zjistěte u svého poskytovatele, jestli není problém v příliš malém výkonu, sdílení výkonu s jinými uživateli nebo třeba nevhodné lokalitě serverů, na kterých jsou vaše data umístěna (k lokalitě se ještě vrátíme). 

Další tipy na zrychlení webu najdete v dedikovaném článku.

Tip: Nevíte, jak rychlý je váš web? Doporučujeme nástroj PageSpeed Insights od Google. Nabízí možnost změřit rychlost jak mobilní, tak desktopové verze vaší stránky.

2) Výpadky

Výpadky hostingu jsou nepříjemnou záležitostí od začátku do konce – od ušlých tržeb, přes ztrátu důvěry zákazníků až po špatné SEO. Proto doporučujeme jejich frekvenci eliminovat volbou spolehlivého hostingového partnera

A co má výpadek co dělat s vaším SEO? Bohužel poměrně dost. Například Google totiž stránky, které byly nějakou dobu nefunkční, penalizuje. Hrozí tak, že se propadnete ve výsledcích vyhledávání. Vrátit se zpátky nahoru pak není vůbec snadné, klíčová je proto prevence výpadků.

3) Lokalita

S rychlostí webu a tedy i SEO úzce souvisí i lokalita, ve které jsou servery s vašimi daty uloženy. Primárně jde o to, jak velká je vzdálenost mezi nimi a návštěvníkem vašeho webu. Čím delší vzdálenost musejí vaše data urazit, tím déle trvá, než k danému uživateli „dotečou“. Pokud jde, dejme tomu, o 500 kilometrů a váš hostingový poskytovatel využívá kvalitní operátory, vše funguje na výbornou.

Ovšem pokud máte servery v ServerParku v Praze a návštěvník vašeho webu sedí ve Starbucks v Los Angeles, může být nepříjemně překvapen pomalým načítáním. Ideálním řešením je v tomto případě tzv. CDN, která obsah vašeho webu periodicky cachuje (tj. ukládá v lokalitách, která jsou blíže návštěvníkům webu). Výsledkem je výrazné zrychlení načítání vašeho webu a tím i zlepšení vašeho postavení ve výsledcích vyhledávání.

Při výběru CDN se zaměřte na to, kde má daný poskytovatel umístěné takzvané popy. Tj. pro které lokality je schopný zajistit rychlé doručení vašeho obsahu. Například vshosting~ má popy po celé Evropě i severní Americe.

Špičkové SEO není jen o klíčových slovech a zajímavém obsahu. K dosáhnutí na přední příčky ve vyhledávání potřebujete také podporu kvalitního hostingového partnera. Zjistěte, jestli vaše SEO snahy netrpí právě nekvalitním hostingem.


Během 17 let jsme provedli úspěšnou migrací stovky klientů. Pomůžeme i vám.

 1. Domluvte se na konzultaci

  Stačí nám zanechat kontakt. Obratem se vám ozveme.

 2. Bezplatný návrh řešení

  Nezávazně probereme, jak vám můžeme pomoct. Navrhneme řešení na míru.

 3. Profesionální realizace

  Připravíme vám prostředí pro bezproblémovou migraci dle společného návrhu.

Zanechte nám svůj e-mail nebo telefon
  Nebo nás kontaktujte napřímo

  +420 246 035 835 V provozu 24/7
  konzultace@vshosting.cz
  Zkopírovat
  Obratem se vám ozveme